Položky penalizační faktury - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID187 Přehled Položky penalizačních faktur slouží pro tisk, evidenci a editaci penalizačních faktur (poplatků z prodlení). V tomto přehledu nelze vystavovat nové penalizační faktury, lze je editovat, případně rušit. Přehled Položky penalizačních faktur otevřete k editaci z přehledu stromové struktury, volba Účetnictví, Položky penalizačních faktur. Otevře se přehled .

Editor Penalizační faktury

Penalizační faktury se vystavují v přehledech jednotlivých saldokontních skupin k jednotlivým saldokontním složkám (viz kapitola Saldokonto). Formulář penalizační faktury otevřete k editaci tak, že stisknete klávesu <Enter> nebo tlačítko Oprava. Tím otevřete formulář pro editaci Penalizační faktury.

Polozky penal fa.png


V editoru Penalizační faktury stiskem tlačítka Tritecky.jpg lze otevřít přehled organizací a vybrat řádek jiné organizace (odběratele). Stiskem tlačítka Přenos přenesete do formuláře penalizační faktury číslo a název organizace (odběratele). Název penalizační faktury, Záhlaví penalizační faktury a Text penalizační faktury se přenáší z přednastavených parametrů, případně je lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat. Bankovní spojení vlastní organizace (pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení) lze otevřít a zaměnit za jiné bankovní spojení vlastní organizace.

Editor penal fa.png

BID824 V pravé horní části formuláře lze editovat údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury.

V pravé spodní části formuláře lze editovat údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty, který otevřete stiskem tlačítka Tritecky.jpg nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Dále lze doplnit Symboly úhrady, variabilní a konstantní symbol.

Změněné údaje penalizační faktury uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít uložit, stisknete tlačítko Storno.

Vlastní formulář penalizační faktury vytisknete z přehledu penalizačních faktur stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Opis – Tisk formulářem, otevře se přehled formulářů penalizačních faktur, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem penalizační faktury. Penalizační fakturu můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze penalizační fakturu přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

V případě, že chcete dodatečně změnit procento penalizace, můžete je změnit na záložce 2- Položky penalizační faktury. Na patřičném řádku můžete pomocí tlačítka Oprava změnit procento penalizace.

Pás karet - Akce

další