Pohyb detail - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20543


Pohyby detail

Každý pohyb je složen z jednoho nebo více Pohybů detail. Pohyb detail má kromě přímé vazby na Pohyb (a následně vazby na Druh pohybu a Předmět) i vazbu na Část předmětu. Tím je zabezpečena detailní evidence jednotlivých pohybů (např. splátek). Je k dispozici finanční vyjádření splátky vlastního předmětu, finanční služby, pojištění apod.
Přehled Pohyby detail

Přehled Pohyby detail je seznamem všech pohybů detail všech pohybů všech předmětů leasingu. Jedná se o informativní přehled, v tomto přehledu není možné vytvářet nové pohyby detail nebo opravovat existující pohyby detail. Pohyby detail se vytvářejí na pohybech předmětu. Na pohybu se stiskne tlačítko Oprava, otevře se formulář Pohyb a na záložce Pohyby detail zle zadávat nové nebo opravovat příslušné pohyby detail. Přehled pohyby detail otevřete ze stomové struktury, modul Leasing, Předměty, Pohyby detail:


Přehled Pohyby detail


Přehled Pohyby detail leasingu


Upozornění V přehledu Pohyby detail nelze vytvářet nové pohyby detail ani stávající opravovat. Tato funkcionalita je pouze na formuláři Předmětu, záložka 3 - Pohyby, otevřít konkrétní pohyb, a tam na záložce 2 - Pohyby detail otevřít konkrétní pohyb detail.Pás karet

Pro přehled Pohyby detail není specifická žádná místní nabídka.


Další strana