Platební terminál (POS) – Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Popisované rozšiřující moduly slouží k propojení platebních terminálů a modulu Pokladní prodej v IS Helios Orange. Při platbě účtenky je její částka odeslána do platebního terminálu a po úspěšné platbě se k účtence uloží úhrada. Uživateli tedy odpadá nutnost vyplňovat ručně částku na platebním terminálu. Kromě rozhraní SONET pro UCB (řešeno zaškrtávátkem v konfiguraci pluginu) se přenáší také číslo dokladu (řada + pořadové číslo). Rozšiřující moduly zvládají též návrat na platební kartu a další operace, které ovšem závisí na nastavení platebního terminálu a na dohodě s bankou popř. s poskytovatelem platebního terminálu.
Tento popis je určen pro rozšiřující moduly s názvem:

 • Platební terminál (POS) – pokladní prodej – SONET
 • Platební terminál (POS) – pokladní prodej – GPE
 • Platební terminál (POS) – pokladní prodej – ČSOB (MONET+)
*Platební terminál (POS) – pokladní prodej – ČS a.s. - tento plugin již není dostupný, ČS a.s. nově využívá služeb GPE viz plugin výše

Pozn.: Výjimky jednotlivých modulů jsou uvedeny v textu.

Dotazy, které je potřeba zodpovědět před objednáním:

 • Banka - od jaké banky máme platební terminály?
 • Poskytovatel - jakého poskytovatele platebních terminálů banka využívá?
 • Typ terminálu - jaké typy terminálů využíváme (HW)?
 • Rozhraní - jaké využíváme rozhraní pro připojení platebních terminálů (RS232 nebo TCP/IP)?
 • Oblast HeO - kde chceme využívat platby kartou (Fakturace - viz popis Platební terminál (POS) - fakturace, Pokladní prodej nebo oba moduly)?


Upozornění Plugin Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s. je otestovaný na těchto typech terminálů:
 • Ingenico ICT220
 • Ingenico i5100

U dalších je nutné vždy prověřit funkčnost.
Ostatní pluginy fungují pro všechny typy terminálů, u kterých jejich poskytovatel zaručil funkci napojení na pokladní systém.

Upozornění Pokud bude v jedné databázi instalován modul pro pokl. prodej i pro fakturaci od jednoho poskytovatele (GPE, SONET atd.), tak se MUSÍ moduly aktualizovat společně, aby byla zaručena kompatibilita.


Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) je nutné nejprve provést konfiguraci.

Upozornění Instalací pluginu Platební terminál (POS) – fakturace – SONET se do programové složky Helios Orange stáhne také knihovna 'hcterm.dll', která slouží jako rozhraní pro komunikaci mezi pokladním systémem a platebním terminálem. Autorem této knihovny je firma SONET, s.r.o. Verze knihovny je 4.0.24.1.

Konfigurace

Konfigurace pluginu

V modulu Nástroje přizpůsobení v přehledu Externí akce se volbou místní nabídky Speciální pluginy zobrazí seznam nainstalovaných pluginů, kde lze volbou místní nabídky Konfigurace... provést konfiguraci vybraného pluginu.

GPE, SONET, ČSAS
Povolit vratku - výběr z možností

 • NE - u vratky nelze vrátit peníze na platební kartu (lze vracet pouze v hotovosti).
 • Dotaz - při úhradě vratky se systém ptá, zda chcete vrátit peníze na platební kartu (pouze byla-li původní prodejka placena kartou přes terminál) nebo ne (vrátit v hotovosti).
 • Bez dotazu - při úhradě vratky se peníze vrací na kartu bez dotazu (pouze byla-li původní prodejka placena kartou přes terminál).

Povolit finanční vratku - výběr z možností

 • NE - u finanční vratky nelze vrátit peníze na platební kartu (lze vracet pouze v hotovosti).
 • Dotaz - při úhradě finanční vratky se systém ptá, zda chcete opravdu vrátit peníze na platební kartu (pouze byla-li původní prodejka placena kartou přes terminál) nebo ne (vrátit v hotovosti).

Automaticky zahájit - příznak pro automatické zahájení komunikace s platebním terminálem při uložení úhrady prodejky (vratky).
Automaticky ukončit - příznak pro automatické ukončení komunikace s platebním terminálem po úspěšné operaci (platbě,...).
Povolit přerušení - příznak pro povolení/zákaz možnosti přerušení komunikace s platebním terminálem.
Prodleva přerušení (sek.) - časová prodleva v sekundách, po které se aktivuje tlačítko pro přerušení komunikace s platebním terminálem. Má význam pouze, pokud je přerušení povoleno.

GPE, SONET
Tiskový formulář pro stvrzenku - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk stvrzenky. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka platebního terminálu.
Tiskový formulář pro kontrolu podpisu - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk kontroly podpisu. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka plateb. term. - podpis.
Tiskový formulář pro mezisoučet - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk mezisoučtu. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka.
Tiskový formulář pro uzávěrku - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk uzávěrky. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka.

Upozornění V pluginu Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s. lze stvrzenky tisknout pouze pomocí platebního terminálu.

SONET
Odesílat variabilní symbol - tímto příznakem lze nastavit, zda se má v transakci odesílat variabilní symbol či nikoliv (např. do UniCredit Bank se var. symbol neodesílá).

Nastavení HW profilu

V konfiguraci pokladního prodeje se na záložce Hardwarový profil nastavují parametry připojení platebního terminálu k počítači (PC). HW profil bez uvedeného jména PC se bere jako výchozí pro počítače bez vlastního profilu. Nastavení HW profilu pro pluginy Platební terminál (POS) ... se provádí na záložce ext. informací pojmenované po nainstalovaném pluginu (Platební terminál GPE, Platební terminál ČS, Platební terminál SONET). Konfigurace je společná s pluginy napojenými na modul Fakturace - viz popis Platební terminál (POS) - fakturace.

GPE, ČSAS
COM port - vyplňuje se číslo COM portu, na který je připojen platební terminál. Používá se v případě připojení přes sériové rozhraní (RS232).
Diagnostický režim - příznak pro zapnutí diagnostiky komunikace s platebním terminálem (standardně ponechat vypnuto).

GPE, SONET
Tisk stvrzenky v Helios Orange - příznak pro nastavení tisku stvrzenky v Helios Orange. Použije se v případě, kdy platební terminál nemá tiskárnu (např. Ingenico iPP320) nebo je nastaven tak, aby tisk stvrzenek byl prováděn v pokladním systému (ECR).

GPE
IP adresa - vyplňuje se IP adresa platebního terminálu. Používá se v případě připojení přes síťové rozhraní (TCP/IP). Pokud je vyplněn COM port, tak se vyplněná IP adresa ignoruje.
Číslo portu TCP/IP - vyplňuje se číslo portu, na který je připojen platební terminál. Pokud není vyplněn, tak se použije výchozí port 2050. Používá se v případě připojení přes síťové rozhraní (TCP/IP).

Upozornění U pluginu Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s. je k dispozici pouze sériové rozhraní (RS232).

SONET
Soubor konfigurace platebního terminálu - uvede se cesta ke konfiguračnímu souboru 'hcterm.ini', který lze stáhnout v níže uvedeném odkazu. V souboru se musí provést nastavení komunikace.

Konfigurační soubor
Základní popis konfiguračního souboru
 • V sekci [initialize] se určuje způsob komunikace - RS232 nebo TCPIP.
Pozn.: Středník na začátku řádku určuje neplatnou volbu.
type=rs232
;type=tcpip
 • V sekci [tcpip] se určuje IP adresa terminálu a port
server=192.168.0.1
port=1818
 • V sekci [rs232] se určuje číslo COM portu.
port=1
Tip Ostatní nastavení konfiguračního souboru je potřeba konzultovat s firmou SONET.


RDP

 • Popis nastavení komunikace mezi platebním terminálem a Heliosem provozovaným na terminal serveru.
 • Mezi terminálovým serverem a platebními terminály je internet a není zřízeno VPN (myšleno VPN mezi přípojnými body – Site to site).
 • Na straně platebního terminálu je nutné zajistit:
  • pevnou internetovou IP adresu nebo dynamickou adresu s pevným DNS záznamem
  • směrování portu na internetové adrese firmy/pobočky na platební terminál v konfiguraci NAT na firewallu (při více platebních terminálech v jedné firmě/pobočce je nutné použít různé porty na internetové adrese pro jednotlivé terminály). Doporučujeme omezit provoz jen na odchozí internetovou IP adresu terminálového serveru.
  • povolení komunikace s internetovou IP adresou terminálového serveru v konfiguraci terminálu
 • Na straně terminálového serveru je nutné zajistit:
  • pevnou internetovou IP adresu terminálového serveru, pokud možno vyhrazenou jen pro danou firmu (jedná se o bezpečnostní prvek, komunikaci lze filtrovat jen pro odchozí IP adresu. Pokud více firem (zákazníků) u daného cloudového providera sdílí stejnou internetovou IP adresu, mohou komunikovat s platebním terminálem)
  • odchozí TCP/IP připojení z aplikace Helios Orange na příslušném portu (viz níže) – bývá standardně otevřeno
 • V Helios Orange je nutné nastavit:
  • v konfiguraci HW profilu pokladního prodeje v Helios Orange uvést internetovou IP adresu firmy/pobočky (případně DNS název) a číslo portu, se kterým byl daný platební terminál konfigurován v NAT na firewallu firmy/pobočky. U platebních terminálů poskytovatele SONET jsou tyto údaje v konfiguračním souboru odkazovaném v konfiguraci HW profilu.
 • Z uvedeného vyplývá, že poté, co je vše zajištěno na straně terminálového serveru, je nutná součinnost s:
  • poskytovatelem platebních terminálů
  • správcem sítě firmy/pobočky


Nastavení řady účtenek

Na řadě účtenek je nutné nastavit spouštění externí akce s názvem Provedení karetní operace, která je vždy zařazena ve skupině pojmenované podle pluginu (Platební term. ČS - pokladna, Platební term. GPE - pokladna, Platební term. SONET - pokladna) a tuto akci spouštět jako první (viz nastavení na obrázku). Doporučeno je zatržení příznaku Zakázat standardní OK, aby vždy došlo ke spuštění externí akce.

Upozornění Pokud již na řadě účtenek používáte jinou externí akci, tak lze u externí akce využít pole Návazná externí akci. Akce "Provedení karetní operace" je implicitně nastavena jako neveřejná, ale lze dočasně zapnout jako veřejná, aby byla možnost zaplatit uložené účtenky, při kterých byla chyba v nastavení řady účtenek.
Nastavení řady účtenek

Nastavení způsobu úhrady

Aby komunikace s platebním terminálem proběhla, je nutné označit (pouze) jeden způsob úhrady jako "Typ úhrady"=Platba kartou. Komunikace probíhá pouze u účtenek, které jsou placeny tímto typem úhrady.

Nastavení způsobu úhrady
Upozornění Není možné označit více způsobů úhrady pro platbu kartou. Jednu účtenku nelze platit více kartami.

Operace terminálu

Platba kartou

Potvrzením úhrady na účtence tlačítkem Def.OK dojde k navázání komunikace s platebním terminálem (podle konfigurace ručně nebo automaticky). Na terminál se odešle částka úhrady (kromě rozhraní SONET pro UCB (řešeno zaškrtávátkem v konfiguraci pluginu) se přenáší také číslo dokladu (řada + pořadové číslo)) a čeká se na zadání PIN nebo na přiložení bezkontaktní karty. Po úspěšné platbě terminál odesílá zprávu o provedení platby a uloží se úhrada účtenky a provede se tisk účtenky.

Pokud z nějakého důvodu selže platba na platebním terminálu (chyba komunikace, nedostatek prostředků na kartě, ...) a obsluha uzavře okno v IS Helios Orange, tak se objeví chybové hlášení "Platba kartou neproběhla - opravte účtenku!!!" a účtenka je uložena bez úhrady a označena jako chybná. V tom případě je možnost účtenku tlačítkem OPRAVA otevřít a pokusit se o úhradu znovu.

Chyba - platba neproběhla

Pokud z nějakého důvodu neproběhne zpracování karetní operace v platebním terminálu, tak je možné opakovat odeslání částky na terminál stiskem tlačítka Zopakovat. V tomto případě se opakuje standardní postup (viz výše).

Chyba z terminálu


Tip PŘERUŠENÍ PLATBY

Tlačítkem Přerušit lze přerušit komunikaci s platebním terminálem ze strany IS Helios Orange a objeví se hlášení, které upozorní uživatele, aby v případě potřeby ukončil probíhající transakci na platebním terminálu (přerušení a příp. časovou prodlevu lze nastavit v konfiguraci pluginu).

Kontrola transakce na terminálu


Upozornění POZOR!!! Pokud dojde k přerušení komunikace ze strany IS Helios Orange a na terminálu bude platba dokončena, tak v IS bude účtenka jako neuhrazená. V tomto případě může opakováním platby dojít k duplicitní platbě v karetním centru.

Kontrola podpisu

Pokud zákazník použije kartu, u které je vyžadována kontrola podpisu, tak se vytiskne stvrzenka pro kontrolu podpisu (z terminálu nebo z IS Helios Orange - podle nastavení) a obsluze pokladny se zobrazí dotaz, zda se podpisy shodují. Pokud potvrdí shodu, tak se účtenka uloží včetně úhrady a pokud shodu nepotvrdí, tak se účtenka neuhradí (v terminálu dochází ke stornu) a je možnost provést opakování platby.

Kontrola podpisu

Návrat na kartu

Návrat na kartu lze použít ve spojení s vratkou nebo finanční vratkou. V konfiguraci pluginu lze povolit/zakázat možnost vrácení peněz na platební kartu. Vrácení na kartu lze spustit pouze nad neuzavřeným dokladem.

Vratka

Při ukládání úhrady vratky pomocí tlačítka Def.OK je automaticky nebo po potvrzení dotazu částka vratky odeslána na platební terminál. Po zpracování operace na platebním terminálu se vratka uloží a úhrada v hotovosti je přepsána na úhradu platební kartou. Vrátit na platební kartu lze pouze tehdy, byla-li původní prodejka placena kartou.

Pokud dojde k nějakému problému, tak je u uložené vratky k dispozici akce "Vrácení peněz kartou", která zahájí komunikaci s platebním terminálem. Akce nelze spustit u vratky, kde již proběhl návrat na kartu.

Finanční vratka

Při ukládání úhrady finanční vratky pomocí tlačítka Def.OK je po potvrzení dotazu částka vratky odeslána na platební terminál. Po zpracování operace na platebním terminálu se vratka uloží včetně a úhrada v hotovosti je přepsána na úhradu platební kartou.

U finanční vratky je také možné použít akci "Vrácení peněz kartou" - viz kap. Vratka.


Příklady

 • Pokud je vytvořeno storno pokladního dokladu, tak je možné spustit volbu „Vrácení peněz kartou“. (storno neotevírá editor, takže není možné stisknout DEF OK)
 • Pokud je vytvořena vratka, tak je vždy forma úhrady hotovost, takže by se přes DEF OK neměla spustit komunikace, když není detekována úhrada kartou – zde se ale DEF OK dívá, zda je původní doklad, ze kterého je vratka generovaná placený kartou. A v tom případě automaticky vloženou formu úhrady Hotovost systém změní na Kartu.
 • Def OK pracuje nad vratkami, i když jsou v hotovosti, a vyhodnocuje předchozí doklad a mění formu úhrady.
 • Volba „Vrácení peněz kartou“ je tedy použitelná i u storna, nebo u dokladu vratky, kde DEF OK nespustilo komunikaci s terminálem.
 • Na vratce/stornu lze použít vrácení kartou jen při vazbě na účtenku, kde se kartou platilo.
  • U finanční vratky, kde je samostatné řízení v konfiguraci pluginu, žádná taková kontrola samozřejmě není.
 • Vrácení peněz kartou je ve standardní instalaci v konfiguraci pluginu vypnuté.


Mezisoučet

V přehledu účtenek v pokladním prodeji se spuštěním akce "Mezisoučet" odešle požadavek na platební terminál a podle nastavení se vytiskne mezisoučet z platebního terminálu nebo z IS Helios Orange.

Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.

Uzávěrka

V přehledu účtenek v pokladním prodeji se spuštěním akce "Uzávěrka" odešle požadavek na platební terminál a podle nastavení se vytiskne uzávěrka z platebního terminálu nebo z IS Helios Orange.

Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.Tip Protokol

Každý plugin má v definovaných přehledech svůj protokol (Protokol platebních terminálů GPE, Protokol platebních terminálů ČS,...), kam se zapisují všechny transakce (a jejich detaily) mezi platebním terminálem a IS Helios Orange.