Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Platební příkazy zahraniční - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID73


Přehled platebních příkazů zahraničních je tvořen ručně vystavenými platebními příkazy a příkazy generovanými z modulů Účetnictví, Fakturace a Mzdy.


Do přehledu zahraničních platebních příkazů vstoupíte tak, že ve stromové struktuře přehledů zvolíte Banka, Platební příkazy zahraniční. V přehledu uvidíte nadefinované sloupce, jejichž složení můžete měnit (viz kap. Nastav). Sloupce, které by v přehledu měly zůstat, jsou ty, které vás zatržením příslušného zaškrtávajícího políčka informují o následujícím:

E - platební příkaz byl exportován
T - platební příkaz byl tištěn


Pás karet Přehled

Nový

Vytvoření nového platebního příkazu.

Oprava

Touto volbou prohlížíte již vystavené platební příkazy. Opravu platebních příkazů můžete vyvolat klávesou Enter nebo volbou v pásu karet. Opravu je možné provádět pouze u těch platebních příkazů, které nejsou vytištěné nebo vyexportované. Jestliže chcete provést změnu u již vyexportovaných nebo vytištěných platebních příkazů, je možné změnu realizovat až poté, co provedete Zrušení příznaku exportu nebo Zrušení příznaku tisku.

V případě, že provádíte opravu u platebních příkazů, které nejsou vyexportované ani vytištěné, můžete měnit všechny položky platebního příkazu. Provedené změny uložíte tlačítkem OK. Pokud chcete z editoru platebního příkazu odejít bez uložení změn, stisknete tlačítko Storno.

Zrušit

Touto volbou můžete již vystavené platební příkazy zrušit. Rušit lze pouze platební příkazy, které nebyly vytisknuté nebo vyexportované. Zrušení provádíte nastavením se na konkrétní platební příkaz a potvrzením volby Zrušit. Poté se objeví hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam ?

Potvrzením tlačítka OK dojde ke zrušení platebního příkazu. Stiskem tlačítka Storno nebo Ne zůstane platební příkaz v přehledu a k jeho zrušení nedojde.

Zprávy

Generování zpráv Přenos vytvořených zahraničních platebních příkazů do banky pomocí rozšiřujícího modulu, tzv. pluginu. Podrobněji viz kapitola Elektronická komunikace - Banka

Pás karet Akce

Suma vybraných příkazů

Po potvrzení akce se zobrazí informační okno, v kterém bude zobrazena částka sečtená z platebních příkazů, které jste označili. Pokud označíte platební příkazy, na kterých jsou různé cizí měny, budou zde na řádky nasčítány platební příkazy se stejnou měnou. Pro každou měnu obsaženou na platebních příkazech bude zobrazen jeden řádek.

Položky

Detaily aktálního příkazu

Detaily označených příkazů

Detaily všech příkazů

Zobrazení detailů.

Změna data splatnosti a vystavení

Po potvrzení akce se zobrazí okno pro změnu datumů na označených příkazech. Zaškrtnete, které datum se má změnit a jak. Změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Datumy budou změněny u všech platebních příkazů, které jste označili, nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Platebni prikazy zahranicni - Banka3.png

Změna bankovního spojení plátce

Akcí můžete provést změnu vlastního bankovního spojení, ze kterého se provedou platby bankovního příkazu. V otevřeném okně vyberete zvolené bankovní spojení a přenesete. Změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Bankovní spojení bude změněno u všech platebních příkazů, které jste označili, nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor. Následuje informace o průběhu procesu.


Chybová sestava

K vytištění sestavy vyberete v pásu karet volbu Chybová sestava. Před provedením exportu platebních příkazů je vhodné tuto sestavu vytisknout. Sestava provádí kontrolu správnosti platebního příkazu. Pokud program při exportu najde platební příkazy, které obsahují jakékoliv chyby, budete o nich informováni protokolem.

U zahraničních platebních příkazů se provádějí tyto kontroly:

Kontrola zahraničních platebních příkazů je v porovnání s tuzemskými platebními příkazy rozšířena o:

  • Nevyplněný účel platby (zda je vyplněn účel platby)
  • Nevyplněná cílová země (zda je vyplněna cílová země)
  • Nevyplněný způsob úhrady poplatku (zda je vyplněn způsob úhrady poplatku)
  • Nevyplněný platební titul (zda je vyplněn platební titul)
  • Nepovolené znaky v platebním titulu (zda existují nepovolené znaky v platebním titulu)


Uživatelské konstanty

Konstanty si může každý uživatel nastavit individuálně přímo nad příkazem. Dle typu platebního příkazu je aktivní pouze nabídka příslušného charakteru (např. u tuzemského plat. příkazu lze přednastavit údaje platné pro tuzemský peněžní ústav, u zahraničního naopak lze přednastavit např. kódy pro úhrady poplatků, cílovou zemi apod.). Konstanty si může uživatel nastavit přímo pro všechny typy platebních příkazů v menu Možnosti/Uživatelské konstanty, kde vybere ve stromové struktuře modul Banka.


Další akce

Zrušení příznaku exportu

Jestliže chcete u již vyexportovaných platebních příkazů zrušit příznak exportu, tzn. chcete opakovaně provést export, vyberete v pásu karet volbu Zrušení příznaku exportu (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><E> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak exportu. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze zaškrtávacího políčka označeného E zmizí označení exportu.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Zrušení příznaku exportu provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému exportu platebního příkazu a tím i k opakované platbě.

Zrušení příznaku tisku

Jestliže chcete u již vytištěných platebních příkazů zrušit příznak tisku, vyberete v pásu karet volbu Zrušení příznaku tisku (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><T> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého vypíšete vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak tisku. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného T zmizí označení tisku.

Upozornění Zrušení příznaku tisku provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému tisku platebního příkazu a tím i k opakované platbě.


Kontrola správnosti bankovního spojení a datumu

Opis exportu

Opis exportu platebních příkazů lze vytisknout i dodatečně. Akce je aktivní pouze pro realizované platební příkazy.další


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail