Plánování tras Rinkai - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Rozšiřující moduly - pluginy

Import/export zásilek - IST2IMPORT.DLL

Plugin je určen pro zajištění obecných importů/exportů zásilek do/z modulu :

 • Spedice - celokamionové zásilky - vytváří se samostatné zásilky
 • Sběrná služba - kusové zásilky - zásilky se naimportují do označené pozice
 • Skladová místa SBS - zásilky se naimportují do označeného sběrného místa

Po instalaci pluginu se ve výše uvedených přehledech objeví lokální výběr v menu "Import/export zásilek" a v hlavním menu programu se vytvoří soudek "Import zásilek - konfigurace". Aby celý mechanizmus mohl fungovat, je nutné :

 • vytvořit konfigurační záznamy pro požadované importy/exporty s vazbou na příslušnou externí akci vygenerovanou pluginem
 • vytvořit si uloženou proceduru na MS SQL Serveru, která zajistí import resp. export v příslušné struktuře

Popis importní UP

 • Jméno UP - nemá stanovenou žádnou konvenci
 • UP má dva vstupní parametry
  • řetězec ZAS nebo POZ nebo SBSM ... přepínač, určující z jakého modulu je UP volána
  • ID aktuálně označeného záznamu ... pro získání údajů pozice nebo sběrného místa
 • UP má k dispozici tyto tabulky
  • TabIST2IMPORTError (Popis,Status) ... pro publikování chyb a upozornění
   • Popis NVARCHAR(240) ... popis chyby resp. upozornění
   • Status INT ... 1=OK, 2=Varování, 3=Chyba
  • #XXX (ID, A1, A2, A3,...,An, Soubor)
   • A1-An NVARCHAR(1000)... počet závisí na počtu sloupců v souboru
   • Soubor NVARCHAR(100)... jméno importovaného souboru

Popis exportní UP

 • Jméno UP - nemá stanovenou žádnou konvenci
 • UP má k dispozici tyto tabulky
  • TabIST2IMPORTError (Popis,Status) ... pro publikování chyb a upozornění
   • Popis NVARCHAR(240) ... popis chyby resp. upozornění
   • Status INT ... 1=OK, 2=Varování, 3=Chyba
  • #TabIIDO (ID)
   • ID ... id označených záznamů
 • UP se spouští několikrát s těmito parametry
  • 1.chod ... NULL,0 ... validační mód, kdy lze z tabulky #TabIIDO odmazat záznamy, které nechcete exportovat - UP musí vracet dataset s ID validních záznamů
  • 2.chod ... NULL,1 (při generování všech záznamů do jednoho souboru - pracuje se s celou tabulkou #TabIIDO)
   • resp.
  • 2. až N-tý chod ... ID,1 (volání pro každé ID validního záznamu zvlášť) - UP musí vracet dataset v této podobě :
   • klíč ... záznamy se společným klíčem se na úrovni souboru spojí do jednoho řádku
   • hodnota (max.255 znaků) ... požadovaná hodnota
   • délka ... délka řetězce hodnoty
   •  !!! první záznam datasetu musí obsahovat jméno exportního souboru, včetně přípony !!!
  • 3.chod ... ID,2 ... pokud proběhne export úspěšně, slouží pro označení záznamu ID
  • 4.chod ... ID,3 ... pokud je aktivováno odeslání emailové zprávy po zpracování exportu, slouží pro vygenerování obsahu zprávy pro záznam ID

Sledování událostí a notifikace- IST2EVENT.DLL

Plugin je určen pro :

 • sledování událostí (statusů) zásilek, pro jejich případnou prezentaci na webových stránkách (pomocí produktů třetích stran)
 • definici a generování externích notifikací na subjekty uvedené v zásilce (zákazník, odesílatel, příjemce...)

Události lze do systému zadávat :

 • ručně
 • generovat pomocí UP pro jednotlivé zásilky
 • generovat pomocí naplánovaných jobů na SQL
 • generovat zvnějšku (jiné systémy, triggery apod.)
 • importovat a exportovat

Notifikace :

 • lze generovat okamžitě pro označené zásilky
 • lze generovat do zásobníku a následně odeslat hromadně (npř. Automatem)

Pro bližší informace kontaktujte dodavatele systému.

Lokalizace adres, optimalizace tras, mapové podklady - IST2RINKAI.DLL

Dotaz nebo informativní hláška Plugin je určen pro komunikaci IS Helios Orange s mapovými podklady OpenStreetMaps (dále OSM) prostřednictvím providera RINKAI.

Rozsah funkčnosti

 • Nevizuální hromadné geokódování POI (adres)
 • Vizuální geokódování POI jedné adresy (lokalizace)
 • Vizuální zobrazení více POI na mapě
 • Zobrazení trasy bez optimalizace a/nebo s optimalizací (zatím pouze ČR). Trasa může být :
1. Uzavřená – výjezd a návrat do stejného místa (DEPOT) podle konfigurace
 • DEPOT je v konfiguraci
 • DEPOT není v konfiguraci (jako výjezdní a návratové místo se bere první adresa)
2. Otevřená – z prvního do posledního POI

Dostupnost v modulech

Modul a/nebo přehled Funkce Zpětný zápis výsledků do Heliosu
Ekonomická část a číselníky
Organizace Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Konfigurace
Sklad – výdejky, EP, došlé objednávky Lokalizace adresy – adresa se určuje podle vyplnění v hierarchii Místo určení-Příjemce-Organizace ANO
Zobrazení trasy ANO - generování stazek
Firemní aktivity a kontaktní jednání Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy NE
Faktury vydané Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Adresář firem Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Spedice – celokamionové zásilky Zobrazení trasy ANO
Sběrná služba – kusové zásilky Zobrazení trasy – podle jednotlivých zásilek v pozici – možnost „přeskládání“ na ložné ploše podle nakládek a vykládek ANO
Seznam nakládek a vykládek Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Pomocné adresy Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Kniha jízd Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Cestovní náhrady Lokalizace adresy ANO
Zobrazení trasy ANO
Zobrazení adres(y) na mapě ANO
Hromadné doplnění geosouřadnic ANO
Varování nebo chybová hláška Z důvodů poměrně časově náročných algoritmů jsou některé úlohy omezeny na určitý počet POIs.
Úloha Počet POIs
Nevizuální hromadné geokódování max 50
Uzavřená trasa max 32
Otevřená trasa max 10
Dotaz nebo informativní hláška POZOR !!! U zobrazování tras je případně nutné započítat i DEPOT (pokud je uveden)

Konfigurace

Konfigurace je dostupná pro Helios 2 nad Číselníky/Organizace/IST-komunikace s RINKAI/Konfigurace. Pro Helios iNUVIO je dostupná nad Obchodní partneři a CRM/Organizace/Doplňky/IST-komunikace s RINKAI/Konfigurace.

 • první konfigurační záznam, který vznikne, je obecný (není vztažen k uživateli) a uživatel je přepojen přímo do editoru
 • další konfigurační záznam lze zadat také touto cestou, ale je vztažený vždy k uživateli, který jej zadal (čili každý uživatel může mít vlastní konfiguraci)


Popis parametrů

Záložka Routing :
 • Aktivní náhled adres a/nebo trasy přes Leaflet (defaultně nezaškrtnuto, ale doporučujeme zaškrtnout, pokud máte nainstalovaný MS IExplorer)... aktivuje „živou“ mapu pro vizuální lokalizaci adresy a routování na OpenStreetMap.
 • Druh markeru ... je určen pro identifikaci adresy na mapě v režimu Leaflet. K dispozici jsou markery :
 1. Velký marker s popisem

IST2RINKAI Marker Velky.jpg

 1. Modrý špendlík , kde se po kliknutí myší objeví popis

IST2RINKAI Marker Spendlik.jpg

 1. Červený bod , kde se po kliknutí myší objeví popis

IST2RINKAI Marker RedPoint.jpg

 1. Modrý bod , kde se po kliknutí myší objeví popis

IST2RINKAI Marker BluePoint.jpg

 • Zobrazit trasu na mapě (defaultně zaškrtnuto) ... pokud není zaškrtnuto, není při routování zobrazená mapa, ale pouze textová matice s adresami
 • Optimalizovat trasu automaticky (defaultně nezaškrtnuto)... pokud není zaškrtnuto, zobrazí se prioritně požadovaná trasa a uživatel pak může požádat o optimalizaci přes tlačítko Optimalizace. Pokud je zaškrtnuto, při prvotním náhledu je okamžitě zobrazena pouze optimalizovaná trasa.
 • Implicitní zoom (aktivní pouze u vizuální lokalizace adresy v pasivním režimu)... čím vyšší číslo, tím podrobnější mapa
 • Šířka a výška ... požadovaný rozměr PNG mapové dlaždice
 • Výjezd z adresy ... pokud uživatel chce do trasy zahrnout nějaké implicitní DEPO, je nutné zaškrtnout a vybrat příslušnou adresu pro příslušný přehled. Je ale nutné počítat s tím, že počet POIs se pak implicitně navyšuje o 1. Čili vypadá to tak, že si uživatel označí např. v organizacích X adres a k nim se implicitně jako první přidá toto místo výjezdu.
 • Návrat do místa výjezdu ...
 1. Zaškrtnuto = jedná se tím pádem o uzavřenou trasu (tzv.kolečko)
 2. Nezaškrtnuto = jedná se o otevřenou trasu. V tomto režimu si uživatel může záznamy v matici adres pomocí myši libovolně přehazovat a zobrazovat si trasu podle své představy.
Záložka Omezení trasy
 • Výběr vozidla z číselníku ... před zobrazením trasy má obsluha možnost nastavit omezení trasy prostřednictvím parametrů konkrétního vozidla. Na generování trasy má vliv :
 1. Hmotnost vozidla (v kg)
 2. Celková šířka vozidla (v metrech)
 3. Celková výška vozidla (v metrech)
 4. Maximální hmotnost, šířka a výška vozidla ... jsou aktivní v případě, že není vybrané žádné vozidlo nebo jsou odpovídající parametry u vybraného vozidla prázdné.
 5. Vyhnout se zpoplatněným úsekům ... trasování probíhá přes nezpoplatněné úseky komunikací
Dotaz nebo informativní hláška POZOR !!! Pokud probíhá trasování z agend modulů Přepravní služby, vozidlo se implicitně bere z objednávky přepravy a výběr vozidla z číselníku není aktivován.


Záložka Přihlašovací údaje
 • Adresa WSDL ... url adresa pro komunikaci přes wsdl (implicitně http://api.rinkai.eu/map/v1_3c/api/soap/?wsdl)
 • Identifikátor společnosti ... automaticky generovaný přístupový klíč
 • Zobraz generované XML pro request a response ... kontrolní výpisy dotazů a odpovědí v podobě XML zpráv (pro hledání problémů v komunikaci)

Nevizuální geokódování adres

Na základě popisu adres ve struktuře ulice, číslo popisné resp. orientační, PSČ, místo a stát systém vrací geosouřadnice a zapisuje je do Heliosu. Režim je spustitelný pro jednu nebo více adres (podle omezení). Ukládají se geosouřadnice s maximální shodou.

Dotaz nebo informativní hláška POZOR !!! Přestože systém dohledává geosouřadnice podle adresy velmi sofistikovaně, může se stát, že jsou v systému Helios uloženy adresy s nedostatečnou specifikací a/nebo ve špatné struktuře a/nebo s chybou a nalezené geosouřednice nemusí odpovídat očekávanému výsledku. Proto doporučujeme u „sporných“ adres provést raději vizuální geokódování u něhož můžete adresu určit buď z alternativně nabídnutých adres nebo doupřesnit pomocí markeru.

Nejčastější zdroje chyb jsou :

 • Místo uvedené v ulici
 • Místo zadané společně s PSČ v jednom údaji
 • V místě je uvedené městská část
 • Neuvedený stát (implicitně se doplňuje CZ, což u zahraničních adres vede ke špatnému výsledku)
 • apod.

Vizuální geokódování adres

Pokud adresa neobsahuje geosouřadnice, systém dohledá místo na mapě podle strukturované adresy. Pokud adresa již obsahuje geosouřadnice, systém vrácí strukturovanou adresu a vrátí mapovou dlaždici podle uložených geosouřadnic. Režim je spustitelný pro jednu adresu. Výsledek je zobrazený v režimech :

 • Pasivní obrázek PNG v zadaném rozlišení – adresu lze upřesnit pomocí kliknutí myši do mapy na zvolené místo a tyto souřadnice pak uložit
 • Aktivní HTML se zobrazením adresy na OSM pomocí Leaflet – je zobrazen marker pro adresu s nejvyšší shodou + všechny alternativní adresy, které systém dohledal. Adresu lze vybrat z nabízených alternativ a případně přetažením markeru pomocí myši doupřesnit (souřadnice zčervenají – detekují neshodu s určenými souřadnicemi). Pro přenos geosouřadnic požadovaného místa z mapy do editoru použijte tlačítko s terčem vedle souřadnic.


Popis funkcí přístupných z horního okna editoru

Systém automaticky určuje dostupnost těchto funkcí v závislosti na konfiguraci, aktivním přehledu a činnosti obsluhy.

 • Přenos souřadnic – funkce provede finální zápis souřadnic do tabulky Heliosu
 • Dokumenty – funkce provede uložení zobrazené dlaždice s mapou do dokumentů
 • Tisk – funkce umožní tisk mapy

IST2RINKAI Mapa.jpg

Vizuální zobrazení více adres na mapě

Funkce je určena pro prosté zobrazení mapy s označenými adresami (adresy musí mít přiřazené GPS souřadnice). Pokud označíte regionálně velmi vzdálené adresy, má spuštění této funkce smysl pouze v režimu Leaflet.

Zobrazení trasy

Na základě geosouřadnic z Heliosu systém dohledá trasu a zobrazí ji podle nastavení v konfiguraci.

Dotaz nebo informativní hláška POZOR !!! Do trasy jsou zahrnuty pouze POI s uloženými geosouřadnicemi.
 1. Trasa v uzavřeném režimu (kolečko) - je fixně navržena podle označených bodů a případně optimalizovaná. Obsluha nemá možnost trasu ovlivnit.
 2. Trasa v otevřeném režimu - je navržena podle označených bodů a případně optimalizovaná. Obsluha však může trasu měnit pomocí přetažení vybrané adresy myší na zvolené pořadí. Mapa trasy se automaticky překreslí.
Dotaz nebo informativní hláška Změna pořadí průjezdních míst.

Pokud pořadí adres na požadované trase neodpovídá vašim představám, lze pomocí myši (přetažením adresy uchopením za první sloupec s pořadím) adresu přesunout.

Dotaz nebo informativní hláška Přidání průjezdních bodů.

Do stejného místa, kde je zobrazeno poslední místo na trase se umisťuje i pointer (bodový ukazatel v červené barvě) pro přidání virtuálního průjezdního místa (dále POI). Pokud tento pointer myší přetáhnete na libovolné místo mapy a kliknete na ikonu POI z mapy, je toto místo přidáno do itineráře jako průjezdní bod. Po přidání do itineráře nebo po znovunačtení mapy máte k dispozici další POI.


Popis funkcí přístupných z horního okna editoru

Systém automaticky určuje dostupnost těchto funkcí v závislosti na konfiguraci, aktivním přehledu a činnosti obsluhy.

 • Přenos optimalizace do Heliosu – funkce provede finální zápis pořadí adres na optimalizované trase do tabulky Heliosu (funkce je dostupná pouze v případě, že dojde k optimalizaci trasy)
 1. modul Výdejky - systém vygeneruje stazku s úseky pro zvolené vozidlo
 2. modul Přepravní služby/Spedice - celokamionové zásilky - systém provede přeskupení nakládek a vykládek v zásilce
 3. modul Přepravní služby/Sběrná služba - kusové zásilky - systém provede přeskupení zásilek v pozici
 • Optimalizace trasy – systém optimalizuje trasu podle konfigurace a omezení (v závislosti na nastaveném režimu zobrazení se vykreslí nová mapa)
 • Dokumenty – funkce provede uložení zobrazené dlaždice s mapou trasy do dokumentů
 • Refreh mapy – provede se překreslení mapy
 • Tisk – funkce umožní tisk mapy

Popis funkcí přístupných z lišty trasy

 • POI z organizací – možnost dodatečného přidání virtuálního průjezdního místa z číselníku organizací (pouze v přehledu organizací)
 • POI z mapy – po přesunutí pointru POI možnost dodatečného přidání virtuálního průjezdního místa z mapy do požadované trasy
 • Smaž POI – smazání POI


ISTRINKAI Trasa.jpg