Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.PHM - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10516 "PHM" H6208

Tato část modulu Doprava byla vytvořena pro evidenci a práci s přehledy uskutečněných čerpání pohonných hmot během provozu vozidel, pro evidenci druhů pohonných hmot používaných vozidly, pro evidenci typů čerpání a také pro evidenci používaných platebních karet PHM. Systém umožňuje sledovat pouze jeden druh pohonných hmot na vozidlo. Sledujete tak přímé náklady, které vznikly čerpáním pohonných hmot jednotlivých motorových vozidel.

Systém umožňuje sledovat spotřebu pohonných hmot na úrovni vozidla i na úrovni jednotlivé jízdy. Spotřebu pohonných hmot na jízdu najdete přímo na kartě příslušné jízdy (stazky) a to na záložce PHM. Spotřebu vozidla za zvolené období naleznete naopak volbou Doprava, Jízdy nebo Doprava, Jízdy, Stazky pomocí akce Přehled - Přehled výkonu vozidel. Zde naleznete celkové čerpání i průměrnou spotřebu pohonných hmot.

Přehled dosud realizovaných čerpání pohonných hmot získáte volbou Doprava, PHM v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange. Otevře se přehled všech čerpání pohonných hmot, který je vytvořen z údajů uvedených na stazkách příslušných jízd i z čerpání vzniklých přímo v tomto přehledu, které nejsou přiřazeny k žádné stazce.


Pro práci s přehledem čerpání můžete využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange. Můžete volit zobrazované sloupce, filtrovat věty v přehledu, využít třídění, tisknout atd.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pro práci s tímto přehledem je třeba při vyplňování údajů na stazce pečlivě vyplnit záložku PHM. Nezapomeňte také, že po provedení závěrky vozidla, již bude stazka uzavřena a nebudete mít možnost tyto údaje zpětně do stazky zanést.


Jednotlivá čerpání uvedená v tomto přehledu mohou vznikat těmito způsoby:

  1. vyplnění údajů ve stazce na záložce PHM,
  2. vystavením nového zápisu o čerpání přímo v přehledu PHM. Takto vytvořený zápis o čerpání není přiřazen konkrétní jízdě.
  3. importem z účetnictví

Otevřením označeného záznamu v přehledu (je vysvícen) se otevře detail příslušného čerpání. U čerpání, které vznikla zaevidováním stazky, je tento detail uřčen pouze pro čtení. Takto vytvořené čerpání můžete změnit pouze na příslušné návazné stazce.

Pro čerpání, vzniklé přímo v tomto přehledu bez předchozí stazky, je ponechána možnost dále editovat údaje na kartě příslušného čerpání.

Akce

Spárování s FAD

Tato akce je přístupná nad přehledem čerpání. Umožňuje spárovat dané čerpání s konkrétní přijatou (došlou) fakturou. Číslo spárované faktury lze v přehledu zobrazit pomocí Nastav.

Import nákladů z účetnictví (přístupné z menu pouze v případě nainstalování účetnictví)

Funkce provede import čerpání PHM za zvolené období podle analytických účtů uvedených u kódů PHM. Pokud je v textu účetního řádku numerická hodnota, je dosazena do položky množství v nákladech dopravy. Jinak se importuje pouze finanční hodnota účetního řádku. Při importu se bere ohled na středisko. U hodnot importovaných z účetní položky na straně DAL se obrací znaménko.

Upozornění Systém při opětovném spuštění akce nekontroluje zda byl již náklad za dané období z účetnictví importován či zda byl daný náklad zadán ručně. Případné duplicity musí řešit obsluha.

Orientační přehled spotřeby (pouze z čerpání)

Pro označedné řádky přehledu dojde k výpočtu průměré spotřeby PHM na 100 km. Výpočet vychází z hodnot pole Stav tachometru, které je naplněno u některých typů čerpání při importu platebních karet nebo jej musí zadávat obsluha ručně. Výpočet slouží k orientační konrole spotřeby PHM.

Kódy PHM

Akce zpřístupní číselník kódů PHM. Lze přidávat nové záznamy, opravovat, rušit.


další