Přednastavení pro operace postupu (pro pracoviště) - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11053

Popis

Přednastavení pro operace postupu slouží k rychlému vytváření nových operací pomocí hodnot v tomto přednastavení. Při založení nové režijní nebo jednicové operace v technologickém postupu je možné předvyplnit některé údaje pomocí funkce Přednastavení operace, která se nachází v místní nabídce přímo v editoru nové operace (viz Technologické postupy).
Přednastavení může být definováno včetně odkazu na konkrétní pracoviště nebo bez odkazu na pracoviště, pak se jedná o tzv. všeobecné přednastavení. Pokud je tento přehled vyvolán z místa s vazbou na konkrétní pracoviště (např. Číselník pracovišť - Přednastavení pro operace postupu), zobrazí se všechny všeobecné přednastavení a přednastavení s vazbou na konkrétní pracoviště.


Seznam atributů

  • Všeobecný - Určuje, zda je toto přednastavení "všeobecné" - bez vazby na konkrétní pracoviště nebo s vazbou.

Přednastavení s vazbou na konkrétní pracoviště lze provést pouze tehdy, když je tento přehled vyvolán pro konkrétní pracoviště (např. Číselník pracovišť - Přednastavení pro operace postupu).


Následuje výčet atributů, které můžou slouží k přednastavení hodnot u jednotlivých operací technologického postupu. Význam těchto atributů je popsán v přehledu vyráběných dílců v kapitole Technologické postupy.

  • Pracoviště, Kooperace, Tarif, Typ, Typové označení, Název, Přípravný čas strojní, Přípravná mzda, Jednicový čas strojní, Jednicová mzda, Násobek TAC, Ukončovací čas strojní, Ukončovací mzda, Kooperační množství, Text operace, Počet lidí, Počet kusů, KVO, Obrázek, Způsob zaplánování, Minimální plánovací dávka, Mezioperační čas

další