Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Přímé obchodní náklady (PONx) a jejich převod ze souvisejících nákladů do PONx - Celní sklady

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání
Upozornění Přímé obchodní náklady (PONx) se týkají především těch uživatelů, kteří používají modul Celní sklad a z těchto dokladů generují JSD, používají doklady oběhu zboží jako faktury, příjemky, výdejky pro generování Měsíčního hlášení Intrastat, a faktury pro generování JSD dokladů do modulu Celní případy.


S novou verzí Helios Orange přichází zásadní změna, která se týká sledování tzv. přímých obchodních nákladů (PONx) v našem programu. Přímé obchodní náklady jsou podle celního zákona a souvisejících předpisů náklady, které vznikají v souvislosti s dopravou zboží mimo a po území České republiky, zejména dopravné a pojistné, bez ohledu na skutečnost jsou-li hrazené kupujícím nebo prodávajícím. PONx ovlivňuje statistickou hodnotu či celní hodnotu na JSD.

Před vstupem do EU se sledovaly pouze přímé obchodní náklady v zahraničí (PONZ) a ty se v programu sledovaly jako Související náklady (SN). Vstupem do EU se však PONZ rozpadly na další tři druhy (proto nově používáme zkratku PONx) a to:

  • PONZ - Přímé obchodní náklady ve třetích zemích (dopravné na hranice EU)
  • PONEU - Přímé obchodní náklady v Evropské unii (dopravné z hranice EU na hranici ČR)
  • PONT - Přímé obchodní náklady v tuzemsku (dopravné z hranice ČR do místa v ČR)

Vzhledem k tomu, že legislativa zavedla i novou a značně rozdílnou práci s jednotlivými druhy PONx, která je neslučitelná se současně používanými Souvisejícími náklady, byli jsme nuceni opustit stávající funkce a nahradit je novou funkcionalitou. Tento text Vám má pomoci právě při přechodu ze staré evidence Souvisejících nákladů na novou PONx.


Starý způsob sledování PONx přes Související náklady

Upozornění Následující odstavec je určen pouze pro připomenutí bývalého principu fungování Souvisejících nákladů a jejich použití v Celních skladech. Související náklady se v programu používají dále, ale už nikoliv pro sledování PONx pro JSD, Celní sklady a Intrastat!!

V Možnosti, Konfigurace / Správa systému, Oběh zboží, Související náklady se nachází konfigurační formulář, kde se definovaly jednotlivé druhy souvisejících nákladů a jejich způsob rozpouštění do položek celní příjemky. Samotné související náklady se pak zadávaly do Celní příjemky na záložce č. 3 Položky přes akci Související náklady, Celkem za doklad. Takto navedené související náklady se pak postupně poměrným způsobem vydávaly v celních výdejkách.

Nový způsob sledování PONx

Do akcí v položkách dokladů oběhu zboží a celního skladu je možné k jednotlivým položkám zadávat přímé obchodní náklady. Funkce je přístupná přes pravé tlačítko myši ve formuláři dokladu ze záložky č. 3 - Položky, Přímé obchodní náklady k pohybu (PONx)... Tato akce vyvolá přehled Přímých obchodních nákladů k aktuální položce. Protože je použit pro PONx přehled, je možné sledovat i více druhů jednotlivých PONx s tím, že Helios Orange automaticky bude používat ve všech funkcích vždy všechny zadané položky. (Můžete takto například sledovat jednotlivé PONx za jejich účelem atp.)

Prime obchodni naklady PONx a jejich prevod ze souvisejicich nakladu do PONx - Celni sklady2.jpg


Pořizování PONx

Pokud si přejete pořídit nové přímé obchodní náklady, stiskněte tlačítko Nový. Pokud si přejete opravit stávající PONx, pak stiskněte tlačítko Oprava, pokud chcete PONx smazat, použijte tlačítko Zrušit. Po stisku Nový a Oprava se zobrazí následující formulář, kde se vyplňuje:

Prime obchodni naklady PONx a jejich prevod ze souvisejicich nakladu do PONx - Celni sklady3.jpg

Typ

V položce Typ vybíráte, pro jaký účel pořizujete Přímé obchodní náklady. Volby jsou prozatím dvě: Pro účely JCD - tato se používá, pokud chcete sledovat PONx pro generování JCD; a pro účely Intrastat - pak jsou PONx použity pro generování Měsíčního hlášení Intrastat. Toto pole je vynuceno existencí dvojího způsobu sledování PONx a to buď podle celního zákona, a nebo vyhláškou k vyplňování Měsíčního hlášení Intrastat.


PON ve fakt. ceně

Na základě dodací podmínky a nebo součástmi ceny na faktuře je třeba rozhodnout, zda-li je fakturovaná cena včetně pořizovacích obchodních nákladů, či nikoliv. Tento údaj má přímý vliv na způsob přepočtu PONx do Statistické hodnoty, a Celní hodnoty v generovaném JCD.


Popis

Do tohoto pole můžete uvést popis PONx. (například můžete sledovat Dopravné, Pojistné apod. a popis dál použít v analýzách a různých sestavách.)


PONT

Uvádí se příslušná částka přímých obchodních nákladů vzniklých v tuzemsku. Tím se myslí PONx, které vzniklo na území České republiky. (zásilka jede z Prahy do Moskvy - pak PONT je dopravné a pojistné z Prahy na hranice ČR)


PONEU

Uvádí se příslušná částka přímých obchodních nákladů vzniklých po Evropské unii. Jde o náklady po Evropské unii ale nikoliv ty tuzemské. (zásilka jede z Prahy do Moskvy - pak PONEU je dopravné a pojistné z hranice ČR na hranice EU)


PONZ

Uvádí se příslušná částka přímých obchodních nákladů vzniklých ve třetích zemích. Jde o náklady mimo Evropskou unii. (zásilka jede z Prahy do Moskvy - pak PONZ je dopravné a pojistné z hranice EU do Moskvy.)


Měna, Množství, Kurz

Pomocí těchto polí lze vyplnit příslušný celní kurz s tím, že program pak přepočte zadané hodnoty do hlavní měny. (Tyto hodnoty pak lze zobrazit v přehledu Přímých obchodních nákladů pomocí funkce Nastav.) Pro vyplnění těchto polí lze použít i návazné číselníky Měna, a Kurzový lístek, které vyvoláte např. pomocí kláves <CTRL>+<ENTER> nebo klikem na tlačítka se třemi tečkami v polích.


Sledování PONx v cizí měně

Jestliže potřebujete sledovat PONx přímo v cizí měně, pak uvádějte do polí PONT, PONEU, PONZ přímo cizí měnu. Není však možné zadávat jednotlivé PONx v jednom řádku v různých měnách. Pokud potřebujete uvádět PONx v různých měnách, máte možnost zadávat více řádků PONx.


Rozpočítání PONx do zadaných položek v dokladu oběhu zboží

Pokud nebude vyhovovat způsob zadávání přímých obchodních nákladů ke každé položce samostatně, můžete využít i funkci, která umí pro zadané položky na dokladu rozpočítat příslušné PONx. Tato akce je přístupná v hlavičkách dokladů oběhu zboží a celního skladu po stisku tlačítka Akce, Intrastat & PONx..., která vyvolá následující pořizovací formulář:

Prime obchodni naklady PONx a jejich prevod ze souvisejicich nakladu do PONx - Celni sklady4.jpg

Druh dopravy, Dodací podmínky, Povaha transakce, Kraj původu, Země určení, Zvláštní pohyby zboží

Tyto údaje se sledují kvůli evidenci Intrastat. Pokud spustíte akci Intrastat, Generování měsíčního hlášení, bude podle nich vytvořeno Měsíční hlášení Intrastat.

Přehled, který je umístěn pod údaji určenými především pro Intrastat v nabídce akce Intrastat & PONx..., slouží k pořizování jednotlivých druhů PONx a jejich rozpočítání mezi jednotlivé položky. Jde v podstatě o přehled Přímé obchodní náklady, jen není určen přímo ke konkrétní položce, ale obsluha je identická, jako je popsáno výše. (Pokud stisknete tlačítko Nový, nebo použijete pro opravu již pořízených záznamů Oprava, nabídne se formulář pro vyplnění Přímých obchodních nákladů, který je podobný PONx přímo k položkám. Navíc obsahuje údaje k rozpočítání PONx mezi položky).

Prime obchodni naklady PONx a jejich prevod ze souvisejicich nakladu do PONx - Celni sklady5.jpg


Rozpočet PONx

Tímto si určíte, jak bude rozpočteno PONx mezi jednotlivé položky. Rozpočet se provádí poměrným způsobem a to na základě zvoleného kritéria.

Samotný rozpočet přímých obchodních nákladů se provede v momentě, kdy stisknete tlačítko OK ve formuláři Intrastat & PONx a tím se navrátíte do formuláře dokladu oběhu zboží.

Upozornění Je třeba mít na dokladu prvně zadány všechny položky a poté teprve zadat PONx pomocí akce Intrastat & PONx. Jestliže provedete zadání PONx pomocí této akce před a nebo v průběhu zadávání, pak je třeba znovu otevřít tuto volbu a stisknout tlačítko OK + Rozpočti.


Převod SN do PONx

Pro převod ze stávajících souvisejících nákladů definovaných a evidovaných v programu Helios Orange byly do programu přidány nové speciální akce Převod SN do PONx, které jsou přístupné z několika míst:

  • doklady oběhu zboží (faktury, příjemky, výdejky,celní příjemky, celní výdejky)

Výhody:
- je na vašem rozhodnutí, které doklady a s jakými parametry si převedete (převede si jen ty doklady, které potřebujete)

Nevýhody:
- vyšší časová náročnost
- možnost opomenutí převedení některých dokladů (např. "živé" doklady celního skladu ze starších období)

Upozornění převod se v tomto případě neprovádí pro doklady, k jejichž položkám již existují PONx (včetně ručně pořízených)

Výhody:
- máte jistotu, že nezapomenete převést na žádný doklad

Nevýhody:
- tento převod není tolik pružný s ohledem na jednotné nastavení pro všechny doklady, které vám nemusí vyhovovat
- dojde k převodu všech souvisejících nákladů za celou historii jejich používání Helios Orange, tedy i u dokladů, kde PONx již nemusí najít využití (uzavřené doklady, vyčerpané celní příjemky) a tím i k mírnému nárůstu velikosti databáze.

Spuštění této akce z jakéhokoli umístění vyvolá následující dialog:

Prime obchodni naklady PONx a jejich prevod ze souvisejicich nakladu do PONx - Celni sklady6.jpg

Formulář obsahuje všechny související náklady, které jsou nadefinovány v Možnosti, Konfigurace / Správa systému, Oběh zboží, Související náklady. Ty jsou poté zařazeny v jednotlivých řádcích převodní tabulky. Ve sloupcích jsou vždy uvedeny jednotlivé PONx do kterých budou související náklady převedeny. Pokud některé související náklady ze stávající evidence nechcete pro účely PONx převést, zaškrtněte u příslušného SN zatržítko Položku nepřevádět.

Dále musíte nastavit pomocí procent poměr rozdělení souvisejících nákladů do jednotlivých PONx. Zde je třeba rozhodnout, jaké procento přísluší dle odhadu uživatele pro příslušné PONx. Součet v řádku je kontrolován a musí dát hodnotu 100 (%), jinak se převod odmítne provést.

Dále určíte, jestli se PONx pro daný související náklad mají uvažovat jako již zahrnuté ve fakturované ceně nebo nikoliv.

Poslední informací je, zda tento převáděný související náklad (resp. PONx) chcete využít pro generování JCD nebo Intrastatu. Pro Intrastat se využívají pouze PONT a PONEU, pro JCD se používají všechny.