Příklad rozběhnutí výrobních modulů - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Následuje příklad, popisující rozjetí výrobních modulů v typické výrobní firmě.


  • Studium příručky - Základním předpokladem nasazení systému je jeho znalost.
  • Globální konfigurace - Je nutné stanovit základní chování systému pomocí konstant v globální konfiguraci. Pro naše potřeby postačí nastavení konfigurace modulu Oběhu zboží, TPV a Řízení výroby.
  • Číselníky oběhu zboží - Je vhodné stanovit systém značení kmenových karet, jejich přiřazení do jednotlivých Skupin zboží. Dále je vhodné nadefinovat měrné jednotky a vazby mezi nimi a v neposlední řadě také definovat jednotlivé řady dokladů oběhu zboží (výdej, příjem, storna, ...).
  • Změnové řízení - Na začátku práce s modulem TPV je nutné se rozhodnout, jakým způsobem se bude používat změnové řízení. Zda se využije jeho plná funkcionalita nebo zda se změnové řízení vyřadí pomocí permanentních změn (výchozí stav po instalaci).
  • Organizační struktura - Provede se definice organizační struktury. Nadefinují se jednotlivé sklady materiálů, polotovarů (mezisklady), hotových výrobků - tyto záznamy v organizační struktuře mají nastaven příznak Typ střediska = "Sklad". Dále se definují výrobní střediska (viz kmenové středisko), která zodpovídají za výrobu - tyto záznamy v organizační struktuře mají nastaven příznak Typ střediska = "Výrobní středisko".

Na výrobních střediscích se pak definují jednotlivé režie.

  • Číselník pracovišť - Provede se definice jednotlivých pracovišť a jejich strojů, nad kterými se bude definovat technologický postup.

Na jednotlivých pracovištích se pak definují režie a fixní náklady.

  • Řady výrobních příkazů- Před nasazením modulu Řízení výroby je nutné korektně definovat jednotlivé výrobní řady.
  • Odchylkové řízení - Na začátku práce s modulem Řízení výroby je nutné se rozhodnout, jakým způsobem se bude používat odchylkové řízení. Zda se využije jeho plná funkcionalita nebo zda se odchylkové řízení vyřadí pomocí permanentní odchylky (výchozí stav po instalaci).
  • Plánovací kalendáře - Pro potřeby zaplánování výrobních plánů je nutné mít nadefinovaný a vygenerovaný plánovací kalendář.

Po splnění předešlých bodů je možné zahájit evidenci výroby. Příklad typického průchodu zakázky výrobou naleznete zde.

další