Příklad průběhu zakázky výrobou - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Následuje příklad, popisující typický průchod zakázky výrobou.


  • Došlá objednávka od zákazníka - Vytvoření expedičního příkazu nebo došlé objednávky v modulu Oběh zboží s požadavky od zákazníka na naše výrobky.
  • Objednání materiálu - Pomocí generátoru objednávek se vytvoří objednávky na chybějící materiál v modulu Oběh zboží.


  • Uvolnění výrobního příkazu - V odpovídajícím termínu se provede uvolnění výrobních příkazů do výroby. S tím souvisí i vytištění výrobní dokumentace.  • Odvedení hotového výrobku - Po dokončení výrobního procesu se hotový výrobek nebo polotovar odvede na sklad hotových výrobků nebo výrobní mezisklad. To znamená, že se provádí generování výrobní příjemky pro odvádění hotového dílce.


  • Dodací list - Následuje tvorba dodacího listu v oběhu zboží - je vytvořena výdejka převodem z expedičního příkazu nebo došlé objednávky.


  • Fakturace - Poslední fází je tvorba faktury převodem z výdejky (dodacího listu).