Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Pás karet (Ribbon) - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

V této části dokumentace jsou popsány společné volby pro práci s přehledy, které najdete ve všech přehledech. V samotných kapitolách popisujících přehledy jednotlivých modulů jsou pak popsány ty volby, které jsou specifické pro konkrétní přehledy.


Veškeré volby pro práci s přehledy a systémem HELIOS Orange jsou umístěny na Pásu karet (Ribbonu), kde jsou pro přehlednost rozděleny na příslušné karty. Systém si pamatuje poslední zobrazení pásu karet (resp. kartu) v otevřeném přehledu během práce v programu HELIOS Orange.


Aplikační tlačítko HELIOS

Aplikační tlačítko HELIOS se nabízí jako první v pásu karet. Jsou zde umístěny především systémové volby pro práci se systémem HELIOS Orange:

Aplikacni tlacitko helios.png


Popis funkcionality jednotlivých nabídek najdete v části příručky Správa systému.

Karta Přehled

Karta prehled.png
Upozornění Pás karet je možné uživatelsky definovat pro aktuálního či pro všechny uživatele. Signalizace je provedena pomocí úpravy názvu karty Přehled – buď písmeno U nebo písmeno G. Pokud tam žádné písmeno navíc není, tak je pás karet ve své standardní podobě. Pokud je název karty Přehled [G], pak je Pás karet upraven globálně pro všechny uživatele. Pokud je karta nazvána Přehled [U], pak se jedná o úpravu pásu karet pouze pro daného uživatele. Popis možnosti úpravy pásu karet najdete v kapitole Uživatelské úpravy - Přizpůsobit pás karet.

Základní

Nový

Pomocí volby Nový vložíte do přehledu nový záznam (případně klávesovou zkratkou <F2>). Při vkládání nových záznamů v některých přehledech zadáváte nebo vybíráte další údaje. Např. to může být druh účetního dokladu v modulu Účetnictví nebo řadu dokladu v modulu Sklad. Při zadávání nebo výběru těchto údajů také záleží např. na nastavení práv (nastavení skladu, ve kterém smíte pořizovat nové doklady, druh účetního dokladu, do kterého smíte zaúčtovat apod.). Také uživatelská konfigurace má vliv na zadávání nebo výběr dalších údajů při vkládání nového záznamu. Přesnější informace najdete v kapitolách, které popisují vkládání nového záznamu v příslušném přehledu. Údaje nového záznamu (např. název organizace, účet MD účetního dokladu apod.) vyplňujete do příslušného editoru, která může být rozdělen na více záložek. Pro každý přehled existuje kapitola s popisem údajů, které se pořizují do formuláře při vkládání nového záznamu.


Po zadání potřebných údajů do editoru na jednotlivých záložkách klepnutím na tlačítko OK (případně stiskem klávesy <Enter>) zadané údaje uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Klepnutím na tlačítko Storno (případně stiskem klávesy <Esc>) systém vypíše hlášení:


Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítko Ano - změny se uloží a vrátíte se zpět do přehledu
Tlačítko Ne - změny se neuloží a vrátíte se zpět do přehledu
Tlačítko Storno - vrátíte se zpět do editoru


Při uložení nového záznamu provádí systém řadu kontrol vkládaných údajů. Podrobnější informace, jaké kontroly se provádějí, opět najdete v kapitolách s popisem údajů, které se pořizují do editoru při vkládání nového záznamu v konkrétních přehledech. Systém provádí kontrolu vyplnění těch údajů, které jsou v systému nastaveny jako povinné. Pak jste upozorněni hlášením systému a zpravidla bez těchto údajů nelze záznam uložit.


Systém provádí kontrolu „správnosti“ údajů. Např. zda je účetní doklad vyrovnaný, zda bankovní účet splňuje kontrolu modulo 11, zda je zadána při příjmu na sklad nákupní cena, zda odpracované hodiny pracovníka odpovídají fondu pracovní doby a řadu dalších. Některé z těchto kontrol můžete nastavit konfigurací příslušného modulu. Některé z kontrol jsou takzvaně „měkké“. To znamená, že jste upozorněni hlášením, ale máte přesto možnost údaje uložit. V některých případech nelze bez opravy záznam uložit.


Oprava

Pomocí volby Oprava (případně klávesovou zkratkou <Enter>) otevřete k opravě a prohlížení označený záznam přehledu.


Po vyplnění a opravě příslušných údajů a ukončení práce s vyplňováním údajů v editoru uložíte provedené změny kliknutím na tlačítko OK (případně opět stiskem stiskem klávesy <Enter>). Vrátíte se zpět do přehledu. Klepnutím na tlačítko Storno (případně stiskem klávesy <Esc>) systém vypíše hlášení:


Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?


Tlačítko Ano - změny se uloží a vrátíte se zpět do přehledu
Tlačítko Ne - změny se neuloží a vrátíte se zpět do přehledu
Tlačítko Storno - vrátíte se zpět do editoru


Upozornění Některé údaje záznamu nelze opravovat.


Jednoznačný identifikátor záznamu

Pokud je údaj jednoznačným identifikátorem záznamu, nelze ho opravit. Podle tohoto údaje totiž systém rozeznává vazby na ostatní záznamy. Např. číslo organizace, které jednoznačně identifikuje záznam organizace, nelze již po uložení editoru opravit.

Přesnější informace najdete v kapitolách, které popisují pořízení nového záznamu v jednotlivých přehledech. Pro každý přehled existuje kapitola s popisem údajů, které se pořizují do editoru při vkládání nového záznamu.


Stav záznamu v přehledu

U některých záznamů v přehledu záleží na tom, v jaké jsou „stavu“. Např. doklad pro zvýšení stavu skladu (příjemka) má několik stavů : Stav vystaven, realizován a zaúčtován. Stavy, které v daném přehledu charakterizují záznamy, jsou popsány v kapitole u každého přehledu.


Přístup k záznamu

Někdy je záznam, který jste otevřeli, používán jiným uživatelem nebo blokován systémem. Pak si záznam otevřete pouze pro čtení nebo ho neotevřete vůbec. Záznam používaný jiným uživatelem je v přehledu odlišen žlutou barvou kurzoru (řádku), v případě blokování záznamu systémem jste upozorněni hlášením.


Právo k provedení akce

Pokud jako uživatel nemáte pro přehled právo k opravě záznamů, nelze editor zobrazit .


Zrušit

Pomocí akce Zrušit zrušíte (vymažete) záznam z přehledu (případně stiskem klávesy <Delete>). Systém vypíše hlášení:


Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?


Tlačítko Ano - záznam se odstraní z přehledu
Tlačítko Ne, Storno - přerušíte akci, záznam zůstane v přehledu.


Pokud jsou na záznam, který chcete odstranit z přehledu, navázány další záznamy, systém vám nedovolí záznam vymazat. Vypíše hlášení:


Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nelze smazat !


Pokud kliknete na řádek s hlášením a stisknete kombinaci kláves <Ctrl>+<Plus>, přibude do procesního okna sloupec Původní chyba. V něm je bližší popis návazností na další záznamy z hlediska MS SQL databáze. Znamená to, že např. k organizaci existují pohybové doklady nebo záznam došlé pošty, kontace je použita na dokladu apod. Pak nelze záznam vymazat.

Obnovit

Stisknutím tlačítka Obnovit provedete aktualizaci záznamů v přehledu o záznamy, které do databáze vložili ostatní uživatelé. Aktualizace přehledu proběhne také automaticky při každém otevření přehledu. Například pokud jste v přehledu Výdejky a jiný uživatel vystaví novou výdejku, projeví se tato změna na vaší stanici provedením akce Obnovit. Pokud se mezitím přepnete do přehledu Stav skladu a poté znovu do přehledu Výdejky, obnovení proběhne automaticky a tlačítko Obnovit nemusíte použít.

Parametry

Tlačítko Parametry je aktivní v případě aplikované sestavy s nastaveným filtrem (vytvořené sestavy přes Nastav), kde je v poli Hodnota uveden Parametr. Kliknutím na tlačítko Parametry vyvoláte editor pro změnu vyplněných parametrů.

Sestavy

Nastav

Pomocí volby Nastav (případně stiskem klávesy <F4> nebo poklepáním v poli ve stavovém řádku) otevřete nástroj pro úpravu vzhledu přehledu. Při různých činnostech potřebujete různé vlastnosti přehledu - při vkládání nových záznamů, při opravách, při hledání různých záznamů, ale také při kontrolách a vyhodnocení nebo když potřebujete vytisknout seznam záznamů v přehledu. Volba Nastav umožňuje v jednotlivých přehledech vytvářet různé sestavy - pohledy na data. Jednotlivá nastavení si můžete pojmenovat a uložit jako Sestavu pro pozdější použití. Vlastnosti přehledu pak jednoduše nastavíte výběrem ze seznamu sestav.


 • Nastavujete, které sloupce se budou zobrazovat, jaké bude pořadí zobrazovaných sloupců.
 • Nastavujete, jakým způsobem se záznamy v přehledu budou třídit.
 • Nastavujete, které záznamy se v přehledu zobrazí a které ne.
 • Máte možnost jednotlivá nastavení uložit jako sestavu.
 • Nastavujete, které připravené barvy a styly písma se mají v přehledu uplatnit.


Nastav zobrazeni.png


V záhlaví dialogového okna vidíte název přehledu, kterému nastavujete vlastnosti. Mezi záložkami se přepínáte klepnutím myši na jméno záložky nebo kombinací kláves <Alt>+ČÍSLO (např.<Alt><3> na záložku Podmínky).

Tlačítkem Výchozí obnovíte základní nastavení všech záložek volby Nastav. Základní nastavení je nastavení od výrobce.

Tlačítkem OK potvrdíte nastavené vlastnosti přehledu. Jste zpět v přehledu a ten má vlastnosti, které jste vybrali. Tlačítkem Storno přerušíte nastavování vlastností přehledu a vrátíte se zpět beze změn.


V přehledu můžete některé z jeho vlastností nastavit i přímo. Např. pořadí sloupců přehledu nebo způsob třídění záznamů v přehledu (viz kap. Zobrazení a Třídění).


Záložka 1 - Zobrazení

Na záložce Zobrazení nastavujete obsah a pořadí pro jednotlivé sloupce přehledu. Přesunujete položky mezi seznamy Položky, případně Oblíbené a Zobrazované položky. Nabídka položek, ze kterých vybíráte, se liší podle přehledu, kterému nastavujete vlastnosti. Seznam položek pro přehled Organizace bude tedy jiný než seznam položek pro přehled Příjemky.

Seznam položek, ze kterých vybíráte (Položky), je uspořádán do skupin. Pomocí tlačítek Zobrazit / Skrýt (šipky) pracujete s jednotlivými skupinami a z nich vybíráte konkrétní údaje. Pomocí pravého tlačítka myši si tyto položky můžete setřídit dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí. Často používané položky lze také přesunou pomocí pravého tlačítka na další podzáložku Oblíbené volbou Přidat k oblíbeným <Ctrl+O>.

V seznamu Položek je možno filtrovat. V menu na pravé tlačítko myši jsou 2 akce Filtrace... <Ctrl+F> a Vypnout filtr <Shift+Ctrl+F>.

Po spuštění volby Filtrace... se objeví formulář pro zadání filtračních podmínek. Je možno zadat 3 různé skupiny podmínek:

 • řetězec znaků obsažený ve veřejném či systémovém názvu sloupce (není citlivé na velikost písmen)
 • typ sloupce (Obrázek, Barva, Zaškrtávátko, Řetězec znaků, Celé číslo, Desetinné číslo, Datum)
 • druh sloupce (Standardní, Počítaný v databázi, Programátorsky definovaný, Uživatelsky definovaný, Externí)

Podmínky v rámci skupiny se skládají pomocí logického operátoru NEBO (OR). Skupiny se následně skládají dohromady pomocí logického operátoru A ZÁROVEŇ (AND). Pokud v dané skupině není zadána žádná podmínka, skupina se ignoruje.

V seznamu položek, které jsou již vybrány (Zobrazované položky), se zobrazuje ve sloupci Položka typ hodnoty (text, celé číslo apod.) a název položky. V dalším sloupci Vztah se zobrazuje, ke kterému přehledu je daná položka navázána.

Tip Vztah pro aktuálně vybíraný atribut je pro orientaci zobrazen také v záhlaví položek v levé části (nad záložkami). To se týká položek na záložkách Zobrazení, Třídění i Filtru.

U číselných sloupců je možnost zrušit ve sloupci Typ sumační kritérium. Lze zvolit hodnotu Žádná. Zároveň je toto možno udělat přímo v seskupeném přehledu u sumačního políčka.

Ve sloupci Alternativní název můžete zadat alternativní název sloupce pro danou sestavu. Je možno použít i zadání pomocí GUID externí hlášky a docílit tak automatického překladu pro různé jazykové mutace.


Zařazení položky do seznamu Zobrazované položky

 • Klepnutím v seznamu Položky vyberte položku, kterou chcete přesunout.
 • Klepněte na tlačítko System - Spolecne kapitoly6.jpg. Položka se přesune a přidá na konec seznamu Zobrazované položky.
 • Poklepáním na položku v seznamu Položky přidáte položku rovnou.
 • Stejný postup (obráceným směrem) platí pro vyřazení položky ze seznamu Zobrazované položky.
 • Přímo v přehledu odstraníte zobrazení sloupce přetažením hlavičky sloupce pryč z řádku záhlaví. Seznam Zobrazované položky se mění podle přehledu.


Změna pořadí položek v seznamu Zobrazovaných položek

 • Klepnutím v seznamu Zobrazované položky vyberte položku, u které chcete změnit pořadí.
 • Klepnutím na jedno z tlačítek System - Spolecne kapitoly7.jpg, System - Spolecne kapitoly8.jpg nastavte potřebné pořadí položky v seznamu Zobrazované položky.
 • Uchopením a tažením patřičné položky v seznamu také změníte její pořadí v seznamu.
 • Přímo v přehledu změníte pořadí sloupců (zobrazovaných položek) uchopením a tažením záhlaví sloupce na jiné místo v řádku záhlaví. Změníte tím zároveň i pořadí položek seznamu Zobrazované položky.


Specifické vlastnosti atributů typu datum

 • Atributy typu Datum (většinu z nich) je možné rozbalit na podmožinu údajů, které se z konkrétního data dají zobrazit.
 • Datum - zobrazí celé datum, včetně času [1.1.2012 01:01:01]
  • Datum (D) - den v měsíci [1 - 31]
  • Datum (DMR) - celé datum, bez času [1.1.2012]
  • Datum (DvT) - den v týdnu [pondělí, úterý, středa ...]
  • Datum (M) - měsíc v roce [1 - 12]
  • Datum (Q) - kvartál v roce [1 - 4]
  • Datum (R) - rok [2012]
  • Datum (T) - týden v roce [počínaje od 1. ledna]
  • Datum (T-ISO) - týden v roce dle Normy ISO 8601 [1. týden se počítá od prvního čtvrtku v daném roce]
 • Tyto údaje lze úspěšně použít pro zobrazení i filtrování a třídění v nástroji Nastav.


Záložka 2 - Třídění

Na záložce Třídění nastavujete třídící hlediska přehledu. Přesunujete položky mezi seznamy všech položek a oknem Třídit podle položek. Položky, ze kterých pro přesunování můžete vybírat, se liší podle přehledu, kterému nastavujete vlastnosti.


Nastav trideni.png


V levém okně jsou položky řazeny do tří podzáložek:

 • Zobrazované - na této záložce je přehled sloupců, které jsou zobrazované. Je tak možno rychle upravit třídění či podmínky pro tyto zobrazované sloupce; není nutné je znovu složitě hledat v seznamu všech položek. Sloupce jsou na nové záložce rozčleněny podle vazeb, do kterých jsou zařazeny. V rámci vazby jsou pak tříděny podle pořadí zobrazení.
 • Položky - seznam všech položek, které lze v daném přehledu použít k třídění
 • Oblíbené - seznam položek, které si uživatel na záložce Položky označil a zvolil akci Přidat k oblíbeným. tímto způsobem můžete často používané položky přesunout na zvláštní záložku a výběr tak pro uživatele zjednodušit.

Na podzáložce položky si můžete seznam setřídit pomocí pravého tlačítka myši dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí.

Mezi seznamy přesunujete položky stejným způsobem jako na záložce Zobrazení (viz kap. Zobrazení).

Na záložce Třídění můžete změnit pořadí položek v seznamu tříděných položek stejným způsobem jako na záložce Zobrazení.


Nastavení „směru“ setřídění

 • Klepnutím v seznamu Třídit podle položek vyberte položku, u které chcete přepnout směr třídění.
 • Přepínacím tlačítkem Nastav trideni prepinatka.png přepněte směr třídění vybrané položky.
 • Přepnutí směru třídění provedete i klepnutím pravým tlačítkem myši na položce v seznamu Třídit podle položek. Také lze použít i kombinace kláves <Alt><V> a <Alt><S>.


Nastavení třídění přímo v přehledu

 • Klepněte na hlavičku toho sloupce v řádku záhlaví, podle kterého chcete přehled setřídit. Hlavička sloupce, podle kterého je tříděno, je označena šipkou u popisu záhlaví sloupce.
 • Pro změnu směru setřídění (vzestupně, sestupně) klepněte znovu na hlavičku sloupce, podle kterého je už přehled setříděn. Opakovaným klepnutím na hlavičku sloupce přepínáte směr třídění.
 • Více třídících hledisek přehledu nastavíte klepnutím na hlavičku příslušného sloupce v kombinaci s klávesou <Shift>.
 • Tyto změny, které provádíte přímo v přehledu, nastavují zároveň i záložku Třídění.


Záložka 3 - Podmínky - filtr

Na záložce Podmínky - filtr nastavujete filtr pro záznamy přehledu. V přehledu se pak zobrazí pouze ty záznamy, které splní nastavené podmínky. Platnost nastavených podmínek (filtr zakázán, filtr povolen) můžete přepínat přímo v přehledu.


Nastav filtr.png


Z přehledu v levé části okna vyberete symbol, pro který chcete nastavit podmínku. Vybraný symbol se zobrazí v poli Položka. Z pole se seznamem Podmínka vybíráte podmínku (např. se rovná, je menší než, obsahuje, je přesně apod.). Do pole Hodnoty zadáváte, pokud potřebujete, konkrétní hodnoty pro podmínku nastavenou k vybrané položce.

V levém okně jsou položky řazeny do tří podzáložek:

 • Zobrazované - na této záložce je přehled sloupců, které jsou zobrazované. Je tak možno rychle vybrat pro filtr již zobrazované sloupce; není nutné je znovu složitě hledat v seznamu všech položek. Sloupce jsou na nové záložce rozčleněny podle vazeb, do kterých jsou zařazeny. V rámci vazby jsou pak tříděny podle pořadí zobrazení.
 • Položky - seznam všech položek, které lze v daném přehledu použít k třídění
 • Oblíbené - seznam položek, které si uživatel na záložce Položky označil a zvolil akci Přidat k oblíbeným. tímto způsobem můžete často používané položky přesunout na zvláštní záložku a výběr tak pro uživatele zjednodušit.

Na podzáložce položky si můžete seznam setřídit pomocí pravého tlačítka myši dle abecedy, dle typu nebo dle systémového pořadí.


Tlačítkem Přidat do seznamu nastavenou podmínku zařadíte do seznamu, tlačítkem Odebrat vyřadíte z přehledu podmínek tu, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.


Zadání nové podmínky

 • V levém panelu vyberte poklepáním pole, pro které chcete nastavit podmínku. Název položky se objeví v poli Položka v dolní části editoru.
 • Z pole se seznamem Podmínka vyberte podmínku, která má platit pro nastavenou položku. Seznam použitelných operátorů v poli Podmínka závisí na typu údaje, pro který nastavujete podmínku. Typy mohou být následující:
  • Text – v levém panelu označen symbolem ABC
  • Celé číslo – symbol 123
  • Desetinné číslo – symbol 5,10
  • Datum – symbol hodin
  • Zaškrtávací pole – symbol čtverce. Nabývá hodnot 0 (pole není zaškrtnuto) nebo 1 (pole je zaškrtnuto)
 • V poli Podmínka se mohou vyskytnout následující operátory:
  • Není zadáno – podmínka je splněna pokud v poli není nic vyplněno
  • Je zadáno - podmínka je splněna pokud je v poli cokoli vyplněno
  • Numerické operátory =, >, <, <=, >=, <> - pro čísla, datumy a texty
  • Začíná na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka začíná zadaným textem
  • Obsahuje – pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka obsahuje zadaný text
  • Končí na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka končí zadaným textem
  • Nezačíná na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka nezačíná zadaným textem
  • Neobsahuje - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka neobsahuje zadaný text
  • Nekončí na - pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka nekončí zadaným textem
  • Je přesně – pro položku typu Text, podmínka je splněna pokud položka přesně odpovídá zadanému textu
  • Není - pro položku typu Text, opak Je přesně
 • Do pole se seznamem Hodnoty vyberte hodnoty pro vyhodnocení podmínky. Možnosti zadání hodnoty - viz samostatný odstavec.
 • Pro rozmezí hodnot Od-Do je třeba zadat 2 podmínky, které musí být splněny současně. Například „A je v rozmezí od 1 do 5“ znamená totéž jako „A>=1 a zároveň A<=5“.
 • Stiskem tlačítka Přidat do seznamu vytvořenou podmínku uložíte do seznamu Seznam podmínek.


Zadání hodnoty

 • Pole Hodnota lze vyplnit přímo z klávesnice. Pokud například chcete odfiltrovat v chronologickém přehledu modulu účetnictví všechny záznamy s datem případu 31.12.2017, vyplníte do pole hodnota datum tak, jak ho vidíte v přehledu (DD.MM.RRRR).
 • V poli Hodnota je místní nabídka obsahující volbu Vložit parametr. Parametr použijete v případě, kdy je nepraktické zadávat hodnotu do filtru „napevno“ a potřebujete ji zadat podle momentální situace až při filtrování přehledu (tj. při výběru sestavy). Při použití filtru se pak objeví okno, ve kterém zadáte konkrétní hodnotu parametru pro vyhodnocení podmínky. Například potřebujete příklad z předchozího odstavce aplikovat na několik různých datumů. Není potřeba vytvářet vždy novou sestavu s novou konkrétní hodnotou v datumu, ale do hodnoty zadat parametr. Při použití sestavy s tímto filtrem pak vyplníte konkrétní, v tu chvíli požadované, datum.
 • V konkrétních případech lze v místní nabídce použít připravené proměnné.

Např. při použití datumu do filtru zde naleznete možnost zadat:

 • Dnes

Při použití celého čísla:

 • Aktuální měsíc
 • Aktuální rok

Při použití textového pole:

 • Přihlášený uživatel
 • V poli Hodnota je také místní nabídka (pravé tlačítko myši) obsahující volbu Vložit atribut. Atribut použijete v případě, že porovnáváte vybranou položku s jinou položkou ze systému a ne s pevnou předem známou hodnotou. Atribut lze zadat i z jiné než hlavní tabulky. Lze buď přímo vypsat ve tvaru Tabulka.Atribut (např. TabCisOrg.CisloOrg), popř. Vazba.Atribut (např. VDokZboCisOrg.CisloOrg), nebo vybrat požadovaný atribut v seznamu Filtrovatelné položky, označit ho a poté pomocí pravé myši na řádku filtrační podmínky zobrazit kontextové menu a vybrat Vložit atribut. Pro atribut typu Datum lze zadat do filtrační podmínky nejen přímo jiný atribut, ale i atribut+/-[číslo]. Je tak možno zadat např. Tabulka.Datum+2, což znamená dané datum plus 2 dny.
Upozornění Atribut lze do hodnoty vložit pouze v případě podmínek =,<>,>,>=,<,<=


SQL podmínka

Na záložce jsou 2 záložky - Seznam podmínek a SQL podmínka. Pokud je na některé z nich něco zadáno, je to signalizováno hvězdičkou v názvu odpovídající záložky. Tedy pokud je např. zadána SQL podmínka, bude název záložky '* SQL podmínka'. SQL podmínku je možno editovat pouze v případě, že je součástí licence modul Nástroje přizpůsobení. K ostatním podmínkám se přidává jako AND.


Použití volby vložit atribut je popsáno v následujícím příkladu.


Příklad Příklad - zadání filtru s použitím "Vložit atribut"

Zadání: Ve stavu skladu chcete vidět jen ty položky, jejichž množství k dispozici je menší než minimum skladu. Toto minimum není jedna pevná hodnota společná všem skladovým kartám, ale je zadané na každé skladové kartě.


Řešení:

 • Z hlavní nabídky systému zvolte oblast Sklady, přehled Stav skladu.
 • Zkontrolujte, zda máte ve sloupcích přehledu zobrazován údaj Množství k dispozici a Minimum skladu pro kontrolu výsledku filtru.
 • V pásu karet vyberte volbu Nastav.
 • Na záložce 3 - Podmínky - filtr přidejte do seznamu podmínek položku Množství k dispozici ze Zobrazovaných položek. Naleznete ji ve skupině Stav skladu.
 • Po kliknutí myši v seznamu podmínek do políčka ve sloupci podmínka pak vyberte možnost < je méně než.
 • Ve zobrazovaných položkách nalezněte Minimum skladu opět ze skupiny Stav skladu. Označte tuto položku poklikem myši.
 • V seznamu podmínek pak klikněte do políčka Hodnota pravou myší a z otevřené nabídky vyberte Vložit atribut. Do pole hodnota se tak uloží systémový název označené položky, v tomto případě TabStavSkladu.Minimum.
 • Filtr uložte tlačítkem OK ve spodní části okna nebo můžete celou sestavu s filtrem pojmenovat a uložit na záložce 4 - Sestavy.


Operátor

Pokud použijete více než jednu podmínku, je třeba správně nastavit také operátory ve sloupci Operátor
Vybíráte z možností:

 • a zároveň (AND)
 • nebo (OR)

Operátor a zároveň použijete například v případě, kdy chcete v přehledu Organizace vyfiltrovat odběratele ze Slovenska. Na záložce Podmínky - filtr zadáte podmínky:

Organizace.Je Odběratel? = 1 a zároveň
Organizace.Země = SK


Operátor nebo použijete například v případě, kdy chcete v přehledu Účetní deník celkem vyfiltrovat doklady z druhů účetních dokladů 010 a 011. Na záložce Podmínky - filtr zadáte podmínky:

Účetní deník celkem.Druh úč.dokladu = 010 nebo
Účetní deník celkem.Druh úč.dokladu = 011

Při vytváření složitějšího filtru mějte na paměti, že při vyhodnocování má operátor a zároveň přednost před operátorem nebo (stejně jako má při výpočtu násobení přednost před sčítáním). Proto máte možnost při vytváření podmínky použít i závorky, pomocí kterých určíte pořadí při vyhodnocování. Závorky píšete z klávesnice do sloupců pod znaky „(“ na začátku řádku a „)“ za sloupcem Hodnota.


Přidání / Zrušení podmínky do / ze seznamu podmínek

 • Na záložce Podmínky - filtr zadejte novou podmínku.
 • Klepnutím na tlačítko Přidat do seznamu podmínku uložte do seznamu Seznam podmínek.
 • Klepnutím vyberte položku v seznamu Seznam podmínek.
 • Klepnutím na tlačítko Odebrat vybranou položku zrušíte.


Oprava vytvořené podmínky v seznamu

 • Poklepáním na položku seznamu Seznam podmínek vyberete podmínku k opravě.
 • Změníte hodnoty v polích Položka, Podmínka nebo Hodnoty.
 • Stiskem tlačítka Přidat do seznamu opravenou podmínku uložíte zpět do seznamu Seznam podmínek.


Nastavení pro přehled, Omezené načítání dat

V případě, že je pole zaškrtnuto, budou se záznamy přehledu načítat postupně po částech, nikoliv všechny najednou. To může v případě pomalé odezvy při otevírání přehledu zobrazení urychlit.


Nastavení pro sestavu, Nastavení omezeného načítání

Umožňuje nastavit omezené načítání dat pouze pro konkrétní sestavu jinak než pro přehled jako takový.
Vybíráte z možností

 • Podle nastavení přehledu (implicitní hodnota)
 • Vždy zapnuto
 • Vždy vypnuto


Max. počet vracených řádků

Zde je možno nastavit, kolik řádků maximálně bude v přehledu zobrazeno.

Upozornění Toto nastavení nesouvisí s omezených načítáním dat. Naopak, pokud je nastaven maximální počet vracených řádků, je omezené načítání dat vždy vypnuto.

Nastavení je signalizováno ve stavovém řádku vlevo od pole s informací o počtu načtených řádků. V případě, že je počet řádků větší jak nula, objeví se nový panel s ikonkou černého vykřičníku na žlutém podkladu zároveň s hodnotou, která je nastavena. Jestliže je např. max. počet nastaven na 100 a přehled obsahuje absolutně pouze 60 řádků, bude v novém panelu zobrazeno 100 a v informačním poli (info o počtu řádků a době načtení dotazu) bude 60.


Povoleno "špinavé čtení"

Pro danou sestavu lze zapnout tzv. špinavé čtení. Změnu je třeba potvrdit globálním heslem. "Špinavé čtení" může za určitých okolností urychlit odezvu přehledu. Nevýhodou je to, že jsou zobrazena i nepotvrzená data (v SQL dotazu nejsou aplikovány žádné zámky, načtena jsou tedy i aktuálně měněná data). Zapnutí je signalizováno fialovým kolečkem vlevo od názvu sestavy na stavovém řádku přehledu.

Upozornění Doporučujeme používat tuto funkci pouze výjimečně a po konzultaci s dodavatelem systému!
Tip Více o špinavém najdete v tomto článku SQL - ŠPINAVÉ ČTENÍ (DIRTY READS)


Vypnout paralelní zpracování

Pro danou sestavu lze vypnout tzv. paralelní zpracování dotazu na všech jádrech CPU dostupných pro SQL Server. Změnu je třeba potvrdit globálním heslem. Za určitých pomínek může toto nastavení urychlit zorazení přehledu.

Tip SQL Server pro zpracování dotazu používá několik paralelních vláken CPU (záleží na nastavení SQL Serveru). Takto zpracovávaný dotaz by měl doběhnout rychleji. Někdy může docházet k problémům se zamykáním dat. V takových případech je možné vyzkoušet paralelní zpracování vypnout.


Záložka 4 - Sestavy

BID217 Na záložce Sestavy si ukládáte nastavené vlastnosti přehledu pro pozdější použití. Vlastnosti přehledu pak jednoduše nastavíte výběrem ze seznamu uložených sestav. Pro usnadnění výběru si seznam sestav můžete setřídit klepnutím na záhlaví patřičného sloupce.


Nastav sestavy.png


Uložení sestavy

Nastavili jste vlastnosti přehledu pomocí záložek Zobrazení, Třídění a Podmínky - filtr a chcete ho uložit. Chcete uložit aktuální nastavení přehledu.

 • Přepněte se na záložku Sestavy klepnutím na její záhlaví.
 • Do pole Název uloženého nastavení vypište krátký popis (název) ukládané sestavy.
 • Klepnutím na tlačítko Uložit zapíšete aktuální nastavení vlastností přehledu (záložky Zobrazení, Třídění a Podmínky - filtr). Takto uloženou sestavu si můžou zobrazit všichni uživatelé.
 • Klepnutím na tlačítko Uložit jako soukromé sestavu uložíte tak, že se bude nabízet pouze uživateli, který si jí vytvořil a uložil.
 • Pokud v okně se seznamem sestav nastavíte pomocí pravého tlačítka myši jako výchozí pro aktuálního/všechny uživatele, bude toto nastavení zobrazeno vám/všem uživatelům při prvním otevření konkrétního přehledu. Nastavení na uživatele nebo skupinu uživatelů lze kdykoli obdobným postupem zrušit.
 • Uložené sestavy je možné seskupovat do podmenu. Název podmenu pro danou sestavu se zadává přes volbu Oprava nad označenou sestavou.


Zobrazení uložené sestavy

Uloženou sestavu můžete zobrazit dvěma způsoby:

1) Pokud potvrdíte volbu Uložené sestavy, zobrazí se seznam uložených nastavení a zde vyberete nastavení, které se má aplikovat na přehled.

Menu sestav je sestaveno podle následujících pravidel:

 • jako první jsou sestavy bez vyplněného názvu podmenu, ty jsou tříděny nejprve podle oblíbenosti (oblíbené jsou první), následně pak podle abecedy
 • po sestavách bez názvu podmenu následují jednotlivá podmenu generovaná podle abecedy. V rámci podmenu je dodrženo stejné třídění jako výše u sestav bez podmenu

2) Po potvrzení volby Nastav se přepnete na záložku Sestavy. Vyberete nastavení, podle kterého se má zobrazit přehled a potvrzením tlačítka OK se nastaví přehled.


Vymazání sestavy

Přepnete se na záložku Sestavy, vyberete sestavu v seznamu uložených sestav a klepnutím na volbu Zrušit vybranou sestavu odstraníte. Sestavy lze mazat hromadně.


Přejmenování sestavy

Přepnete se na záložku Sestavy, klepnete pravým tlačítkem na sestavu v seznamu uložených sestav a klepnutím na volbu Přejmenovat máte možnost pro vybranou sestavu zadat nový název. Název musí být jedinečný.


Hromadné nastavení názvu podmenu

Volbou Hromadné nastavení názvu podmenu na záložce Sestavy můžete označené uložené sestavy sloučit do jedné skupiny uživatelských sestav, která bude vidět přes nabídku Uložené sestavy.


Oprava

Volbou Oprava se otevře editor, na kterém máte možnost definovat vlastnosti přehledu, jako jsou implicitní poznámka k přehledu, zařazení sestavy do skupiny, záhlaví opisu, zápatí opisu a definice tisku.

Pokud na kartě 1 – Editace zatrhnete políčko Povolení použití filtru pro definovaný opis, bude takto uložené nastavení viditelné z vyšších úrovní programu HELIOS Orange (blíže v popisu funkcionality Definované opisy).


Definice tisku – umožňuje orientaci papíru tiskové sestavy. Na výběr je implicitní nastavení tiskárny ve Windows, tisk na výšku a tisk na šířku. Ve druhé sekci je možné povolit tisk nadpisů případně sumací v definovaném opisu. Ve třetí sekci je možné nastavit takové atributy tisku sestav, jako např. tisk bez diakritiky nebo povolení tisků filtrů, tzn. v sestavách se budou tisknout výpisy podmínek filtrace. V poslední čtvrté sekci je lze nastavit písmo, kterým bude sestava vytištěna.


Definice práv

Pomocí této nabídky máte možnost definovat práva na jednotlivá nastavení. Je hlídáno, aby všichni, kdo mají filtr jako výchozí, na něj měli i práva. V přehledu uživatel vždy vidí pouze filtry, na které má přidělená práva. Pokud definujete práva, musí zde být přiřazeni vždy všichni uživatelé, kteří mají oprávnění pracovat s uvedenou sestavou.


Přidat k oblíbeným

Sestavy si můžete nastavit jako oblíbené. V seznamu sestav pak budou takto označené sestavy zobrazeny jako první. Odebrat z oblíbených lze sestavy opět přes pravé tlačítko, volba Vyřadit z oblíbených. Tento proces je vratný a odebranou sestavu lze kdykoli do oblíbených vrátit.


Nastavit jako výchozí pro všechny uživatele

Po potvrzení nabídky přes pravé tlačítko myši bude sestava přiřazena všem uživatelům jako výchozí, bude to tedy ta, která se vždy zobrazí při prvním otevření přehledu po spuštění systému HELIOS Orange.


Nastavit jako výchozí pro aktuálního uživatele

Po potvrzení této nabídky přes pravé tlačítko, bude tato sestava přiřazena uživateli, který je právě přihlášen do systému HELIOS Orange jako základní, tedy ta, která se vždy zobrazí při otevření zvoleného přehledu po spuštění systému.


Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele

Po potvrzení této nabídky přes pravé tlačítko se otevře přehled uživatelů, pro které je tato sestava výchozí. Nového uživatele přidáte volbou Nový. Tato možnost se používá v případech, kdy správce systému nebo administrátor chce přidělit konkrétní nastavení vybraným uživatelům.


Mobil - Nastavit jako výchozí pro všechny uživatele
Mobil - Nastavit jako výchozí pro aktuálního uživatele
Mobil - Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele


Podobně jako nastavit jako výchozí slouží k nastavení pro klasický HELIOS Orange, volby Mobil - ... slouží k nastavení pro mobilní aplikaci HELIOS Zoom, konkrétně sestavu v Reportingu. Můžete tak mít jinou výchozí sestavu v HELIOSu a jinou v Zoomu.

Upozornění Chcete-li upravit již existující sestavu, nezapomeňte změny uložit tlačítkem Uložit na kartě Sestavy. Tlačítko OK provedené změny neuloží!

V přehledu sestav lze standartně pracovat s Nastav a rychlým filtrem. Pouze zde nelze na tento přehled nastavovat práva. Lze si např. i zobrazit datum posledního použití a kdo z uživatelů sestavu použil.

Záložka 5 - Obarvování

Na záložce Obarvování nastavujete, které připravené uživatelské sloupce s definovaným obarvením nebo stylem písma řádků nebo sloupců se mají v dané sestavě uplatnit. Výjimkou jsou sloupce se systémovým názvem _HeIQ_Barva a _HeIQ_StylPisma (tzv. automatické barvení/styl), které nelze na záložce Obarvování vybrat. Pokud existují, jsou automaticky uplatněny vždy. Tvorba uživatelských sloupců je podrobně popsána v kapitole Uživatelské sloupce.


Na této záložce přesunujete položky mezi seznamy Položky pro obarvování a Obarvovat podle položek. Barva pro řádek, popř. sloupec se skládá postupně ve stejném pořadí v jakém jsou "obarvovací" sloupce vybrány, přičemž automatické barvení/styl se uplatňují jako první, jestliže jsou tyto atributy definovány. Obarvovací pravidla lze vybrat i z jiných vazeb (je tak možno např. obarvit řádky přehledu faktur v závislosti na pravidlu pro číselník organizací).


Příklad Příklad - uplatnění barev v závislosti na pořadí

V tabulce TabDokladyZbozi máte definované dvě různé barvy pro podklad řádku. Obě tyto barvy chcete použít v přehledu Vydaných faktur.

 • barva Z (žlutá barva) - pro případ, že hodnota atributu Kč celkem po zaokrouhlení je větší než 10000
 • barva M (modrá barva) - pro případ, že číslo organizace odběratele je 255

Ve fakturách vydaných existuje doklad, který splňuje obě podmínky, tj. částka celkem po zaokrouhlení je 50.000,- Kč a odběratelem je organizace 255. Tento řádek v přehledu bude mít:

 • modrý podklad, pokud na záložce 5-obarvování bude v seznamu Obarvovat podle položek následující pořadí: barva Z, barva M
 • žlutý podklad, pokud na záložce 5-obarvování bude v seznamu Obarvovat podle položek následující pořadí: barva M, barva Z


Barva textu nadpisu sloupce

V nabídce Možnosti, Uživatelské lokální (přes aplikační tlačítko HELIOS) v přehledu Uživatelské konstanty na záložce Vzhled můžete nastavit volbu Barva textu nadpisu sloupce podle barvy v Nastav, názvy sloupců se následně obarví podle toho, o jaký typ sloupce se jedná.

Typy sloupců:

 • Standardní Helios - černá barva
 • Programátorsky definovaný - červená barva
 • Uživatelsky definovaný - modrá barva
 • Externí - zelená barva


framed


Uložené sestavy

Nabídka Uložené sestavy zobrazí seznam sestav vytvořených přes volbu Nastav. Zde vybíráte sestavu, která se má aplikovat na přehled.


Filtr dočasně zakázán

Kliknutím na tlačítko Filtr dočasně zakázán lze právě aktivní filtr zakázat, opakovaným kliknutím opět povolit. Stejně tak lze toto zakázat/povolit v položce stavového řádku.


Jednoduchý rychlý filtr

Kliknutím na tlačítko Jednoduchý rychlý filtr ovlivňujete zobrazení řádku podmínek v rychlém filtru.


Master x Detail

Další možnost zobrazení záznamů v přehledu umožňuje volba Master x Detail. Danou volnou je možné do jednoho přehledu zobrazit jak hlavičkové tak položkové údaje záznamů (např. zobrazení platebních příkazů včetně jejich řádků, zobrazení skladových dokladů včetně jejich položek apod.). Popis vytvoření sestavy typu Master detail najdete v samostatné kapitole Master x Detail.


Kontingenční tabulky

Ze seznamu vyberete vlastní kontingenční tabulku. Nastavení kontingenční tabulky se věnuje samostatná kapitola Kontingenční tabulka.


Grafy

Nabídka Graf umožňuje zobrazit nad příslušným přehledem graf z daných záznamů. Nastavení grafů se věnuje samostatná kapitola Graf.


Pokročilé grafy

Nabídka Pokročilé grafy umožňuje zobrazit nad příslušným přehledem graf z daných záznamů, přičemž nabízejí uživateli oproti standardním grafům mnohem širší škálu možností grafického zpracování informací. Nastavení pokročilých grafů se věnuje samostatná kapitola Pokročilé grafy.

Výstupy dat

Tisk

Přes nabídku Tisk můžete tisknout formuláře a opisy přehledu pro jeden nebo více záznamů z příslušného přehledu.

Jednotlivé možnosti volby Tisk:

 • Tisk formulářem <F8>
 • Tisk formulářem - jednotlivě <Shift>+<F8>
 • Hromadně pro e-mail
 • Opis přehledu <Ctrl>+<P>
 • Opis jen skupin
 • Definovaný opis
 • Opis přehledu s nastavením <Ctrl>+<Shift>+<P>
 • Opis jen skupin s nastavením
 • Definovaný opis s nastavením
 • Opis přehledu 2
 • Opis jen skupin 2


Tisk formulářem <F8>

Kliknutím na volbu Tisk formulářem (případně stiskem klávesy <F8>) tisknete definované tiskové formuláře pro dané přehledy a záznamy přehledu. Tisknete formulář pro jeden záznam z přehledu (příjemku, kartu majetku, pokladní příjmový doklad apod.) a to ten, na kterém jste nastaveni kurzorem. Pokud je označeno více záznamů, tisknou se zpravidla všechny označené, každý záznam stejným vybraným formulářem na novou stranu (v náhledu vidíte tolik stran, kolik je označených záznamů). Některé formuláře se tisknou celkově pro organizaci (např. přehledy na zdravotní a sociální pojištění), v daném případě záznamy před tiskem neoznačujete.

Tiskový formulář pro tisk vybíráte z přehledu definic tiskových formulářů. Distribuční tiskové formuláře jsou součástí systému HELIOS Orange. Další tiskové formuláře si můžete vytvářet a upravovat v případě, že je součástí vaší licence oblast Nástroje přizpůsobení.

Nastavení tisku Pro každý tiskový formulář a uživatele je možné definovat individuální vlastnosti tisku (počet kopií, velikost stránky, okraje, tiskovou frontu apod.) Podrobnosti Nastavení jsou popsány v modulu Nástroje přizpůsobení - Definice tiskových formulářů.


Tisk formulářem - jednotlivě <Shift>+<F8>

Pro tisk více označených záznamů. V tomto případě je do náhledu postupně nabízen jeden záznam po druhém z označených záznamů a po odeslání na tiskárnu se nabídne do náhledu další z označených. Opět vybíráte z přehledu tiskových formulářů.

Upozornění V nastavení tisku pro formulář lze nastavit přímý tisk do souboru.
Pokud se jedná o tisk více záznamů pomocí F8, pak vznikne jeden soubor nazvaný podle názvu formuláře. Jestliže se jedná o tisk více záznamů pomocí Shift+F8 (tisk jednotlivě), pak vznikne odpovídající množství samostatných souborů, jejichž název je určen podle pole "Název předmětu a souboru pro e-mail" v editoru tiskového formuláře.


Hromadně pro e-mail

V přehledech, kde je možno přiřadit dokumenty (např. doklady oběhu zboží, pokladna, došlá pošta, aktivita atd.), se v nabídce Tisk objeví volba Hromadně pro e-mail. Při její volbě se objeví přehled s definicemi.

V definici je možno zadat:

 • formulář, který se bude tisknout,
 • typ generovaného dokumentu (příloha e-mailu - BMP, BMP - FAX, EMF, FDF, GIF, JPG, PDF - bez písem, PDF - včetně písem, RAF, RTF, TIF, TXT, WMF),
 • navázání na strom dokumentů,
 • Text pro e-mail - nelze zadat přímo z klávesnice, ale prokliknutím do návazného přehledu "Texty pro e-mail". Je tak možno mít stejnou definici jak pro odesílání pomocí akce "Hromadně pro e-mail", tak i pro normální odesílání tiskového formuláře (E-mail v náhledu tisku). Vybraný text obsahuje jak Předmět, tak vlastní Text a Formát textu. V Předmětu a Textu je možno použít specifikátory atributů tabulky - lze tak pro každý záznam vygenerovat jiný Předmět i Text. Podrobnosti naleznete v kapitole Texty pro e-mail - Číselníky.
 • nastavit příznaky Potvrzení o přečtení, Potvrzení o doručení a Důležitost zprávy (Normální, Nízká, Vysoká). Default je nastaveno, že příznaky zde nelze zadávat (zaškrtávátko Použít příznaky je nezaškrtnuté). V tomto případě se přebírají příznaky z nastavení Vašeho poštovního klienta.
Upozornění Jestli se dané příznaky skutečně použijí, závisí na použitém profilu pro e-mail a případně použitém klientovi pro odesílání zpráv. Jednotlivé typy profilů podporují tyto příznaky:
SMTP: Potvrzení o přečtení, Důležitost
Základní MAPI : Potvrzení o přečtení
Rozšířené MAPI: Všechny příznaky

V přehledu definic pro email je možné mít x definic, kde je možné např. přednastavit formulář, který se k emailu připojí. V kontaktech k organizaci, které jsou typu Hromadně pro email je možné přidat konkrétní definici a tím zaručit, že specifický typ formuláře z konkrétního modulu odejde emailem na vybranou adresu. Faktura vydaná tak např. může automaticky odejít na adresu xxx@yyy.cz, ale upomínka na zzz@yyy.cz. Pokud existuje více kontaktů Hromadně pro email a nejsou na nich připojeny definice, email se odesílá na ten kontakt, který je přednastavený.

Dokumenty jsou automaticky navázány k daným záznamům.

Po výběru definice a stisku tlačítka Přenos se zobrazí přehled vytvořených dokumentů s předvyplněnou e-mail adresou pro odeslání (pokud není v definici formulář zadán, objeví se následně přehled formulářů pro výběr). Adresa se předvyplní pouze při tisku z přehledů obsahujích atribut Číslo organizace (např. z přehledů Skladů..), obsahujících atribut Číslo zaměstnance (např. přehledy z Mezd.. ), a to pouze v případě, že organizace zadaná na dokladech nebo zaměstnanec mají v kontaktech přednastavený kontakt označený Hromadně pro e-mail.


Následně se dokumenty odešlou buď pomocí volby Poslat neodeslané (Shift+Ctrl+O) nebo volby Poslat označené (odeslané i neodeslané). Odeslané se označí příznakem Odesláno. Po opuštění přehledu jsou neodeslané dokumenty smazány. Odeslané dokumenty lze identifikovat pomocí prefixu EMail_ v poli Popis. Datum vzniku pak lze použít pro zjištění, kdy byl dokument odeslán.


Opis přehledu <Ctrl>+<P>

Kliknutím na volbu Opis přehledu tisknete opis záznamů přehledu podle aktuálního nastavení přehledu. Zobrazení potřebných sloupců, jejich pořadí a třídění nastavíte pomocí volby Nastav. Touto volbou nastavíte i podmínky, které záznamy se zobrazí a které ne. Pokud nastavujete přehled pro tisk, který budete opakovat i v budoucnu, uložte si sestavu pro pozdější použití. Tisk sestavy pak provedete dvěma kroky:

 • Výběr sestavy (volba Uložené sestavy v pásu karet)
 • Pokyn k tisku opisu přehledu (volba Tisk, Opis přehledu v pásu karet)

Pokud je přehled seskupený (viz kap. Seskupení), opis přehledu vytiskne jak jednotlivé záznamy, tak mezisoučty za skupiny.


Opis jen skupin

Pokud přehled obsahuje skupiny (viz kap. Seskupení), vyberete k tisku pouze mezisoučty za skupiny právě volbou Tisk, Opis jen skupin z pásu karet.


Definovaný opis

Ze seznamu vyberete vlastní definovaný opis (viz kap. Definované opisy).

Pomocí volby Nastav můžete také snadno vytvářet tiskové přehledy, které v sobě budou obsahovat jak hlavičkové údaje dokladů, tak jejich položky, např. seznam všech příjemek včetně seznamu položek na nich obsažených a jejich sumací. Stejným způsobem si můžete v přehledu Platební příkazy tuzemské v oblasti Banka zobrazit platební příkazy včetně jejich řádků.

Pro vytvoření vnořeného filtru postupujte následovně:

 1. Pomocí volby Nastav definujte na položkách pohybového dokladu sloupce, které chcete zobrazit a tisknout, případně definujte filtr pro výběr konkrétních položek.
 2. Nastavení uložte (zadejte Název a vyberete volbu Uložit).
 3. Na uložené sestavě klikněte vyberte volbu Oprava.
 4. Zatrhněte políčko Povolení použití filtru pro definovaný opis.
Povolení sestavy pro vytvoření definovaného opisu
 1. Z přehledu pohybových dokladů (např. příjemek) stiskněte ikonu pro tisk, z nabídky vyberte Definovaný opis.
 2. V přehledu definovaných opisů zvolte Nový, pojmenujte opis. Na ikoně agendy dejte pravé tlačítko a opět volbu nový.
Definování vnořeného filtru
 1. Z přehledu vyberte pohybové doklady a příslušnou sestavu, přeneste jí pomocí tlačítka Přenos (<Ctrl><Enter> )
Přiřazení vnořeného filtru
 1. V dialogu Definované opisy potvrďte tlačítkem OK. Přehled se uloží a můžete jej kdykoli následovně použít.
 2. Vyberte definovaný opis k zobrazení náhledu před tiskem.


Opis přehledu s nastavením Shift+Ctrl+P

Chová se stejně jako Opis přehledu, před vlastním tiskem máte možnost změnit parametry tisku.


Opis jen skupin s nastavením

Chová se stejně jako Opis jen skupin, před vlastním tiskem máte možnost měnit parametry tisku.


Definovaný opis s nastavením

Chová se stejně jako Definovaný opis, před vlastním tiskem máte možnost měnit parametry tisku.


Opis přehledu 2

Pro rozšíření možností nastavení pro tiskový výstup opis přehledu je v systému HELIOS Orange určena funkce Opis přehledu 2, která využívá externí aplikaci, obdobně jako je to u programu Report Builder při úpravě tiskových formulářů. Popis funkcionality naleznete v samostatné kapitole Opis přehledu 2


Zobrazení (Náhled před tiskem - Print Preview)

Po pokynu k tisku (vyberete-li jednu z možností nabídky Tisk ) se zobrazí Náhled před tiskem (Print Preview).

V panelu nástrojů najdete jednotlivé příkazy:

Nahled pred tiskem volby.png

Tlačítko pro tisk na tiskárnu. Vyvolá možnosti tiskárny před tiskem. Ovládání odpovídá operačnímu systému MS Windows. Možnosti tiskárny vyvolá též stisk kombinace kláves <Ctrl><P>.

Tlačítka pro nastavení velikosti zobrazení ukázky před tiskem. První tlačítko zleva je pro zobrazení celé stránky, pak zobrazení celé šířky stránky a pak nastavení zobrazení 100 % velikosti. V poli s velikostí zobrazení v % si přímo nastavíte požadovanou velikost. Poklepejte na pole, vyplňte požadovanou hodnotu a klávesou <Enter> potvrďte změnu zobrazení.

Tlačítka pro listování ve vícestránkové sestavě. První zleva je tlačítko pro zobrazení první stránky, pak je tlačítko pro zobrazení předchozí stránky. Do pole s číslem stránky zadáváte přímo číslo stránky, kterou chcete zobrazit. Poklepejte na pole, vyplňte požadovanou hodnotu a klávesou <Enter> potvrďte změnu zobrazované stránky. Nakonec jsou tlačítka pro zobrazení následující stránky a pro zobrazení poslední stránky.

Stiskem tlačítka Zavřít ukončíte práci s náhledem před tiskem a vrátíte se zpět do přehledu.


Komunikace

Po zobrazení náhledu tisku budete mít zpřístupněna také tlačítka:

 • E-mail... pro odeslání dokumentu pomocí elektronické pošty.
 • Fax... pro odeslání dokumentu faxem. Způsob odeslání je pro E-mail a Fax shodný.
 • Soubor... pro uložení do souboru.

Vždy dojde k vygenerování zobrazeného dokumentu. Máte možnost zvolit výstupní formát.

Upozornění Výstupní formát použitelný pro Fax je vždy potřeba ověřit u dodavetele FAXového řešení.

FAX ze systému HELIOS Orange probíhá přes e-mailový server tak, že se do adresy nastaví prefix FAX: a pak vlastní adresát faxu.
Faxový doplněk pro e-mailový server musí podporovat tento el. faxový formát a zároveň doplněk udává, jaké grafické formáty je schopen přes FAX odeslat. Nejčastěji se používají typy BMP a TIF.


Definice exportu tisku

Volbou Výběr typu souboru se otevře návazný číselník Definice exportu tisku, kde jsou vidět dostupné formáty, ze kterých můžete vybírat.

Každé tlačítko (E-Mail, Fax, Soubor) má maximálně 2 položky podmenu - jedna je přednastavený typ souboru pro danou akci (pokud je něco přednastaveno) a druhá položka je výběr z číselníku definic - Výběr typu souboru.

Tip Vytvářené soubory typu PDF lze elektronicky podepsat (připojit el. certifikát). Tato možnost se týká nabídek E-mail, Soubor. Pro tyto účely je třeba v definici souboru PDF v číselníku zaškrtnout atribut Podepsat a zašifrovat. Nastavení vlastního podpisu najdete v článku Podepisování a šifrování PDF.


Odesílání dokumentů


Editor pro odesílání dokumentů

Přepínáním mezi tlačítky Komu, Kopie, Skrytá určujete způsob odeslání zprávy, v poli Předmět vyplníte předmět zprávy (zpravidla lze předvyplnit). Vlastní dokument bude k e-mailu přiložen jako obrazová příloha.

Adresáta vybíráte ve spodní části obrazovky na záložkách:

 • Organizace - seznam všech dostupných organizací. Přehled je automaticky filtrován pouze na firmy uvedené na dokladu (Organizace, Místo určení, Příjemce). Pokud je označeno více záznamů k odeslání e-mailem, pak se přehled firem zafiltruje na všechny organizace z označených dokladů. Vypnout filtr a zobrazit úplný seznam firem lze pomocí akce Vypnout filtraci za organizace z dokladu <Ctrl+Shift+F>. Označením konkrétní organizace, se mění název třetí záložky a její obsah, jsou zde filtrovány pouze kontaktní osoby k aktuálně označené organizaci.
 • Kontaktní osoby - seznam všech dostupných kontaktních osob.
 • Organizace XX - Kontaktní osoby - seznam všech kontaktních osob z organizace označené na první záložce.
 • Zaměstnanci - seznam vlastních zaměstnanců.
 • Všechny kontakty (E-mail) - seznam všech dostupných kontaktů typu e-mail.

Samotný výběr provedete poklikáním na vybranou položku. Pak se do adresy doplní přednastavený kontakt typu e-mail k označené organizaci, kontaktní osobě, zaměstnanci nebo se přenese přímo označený e-mail. Stejnou akci provedete i kliknutím na tlačítko Výběr (Výběr přednastaveného kontaktu) v nástrojové liště přehledu s kontakty. Pokud použijete tlačítko Výběr kontaktu, pak se zobrazí přehled se všemi kontakty k označené osobě nebo organizaci a máte možnost vybrat jakýkoli z přehledu.

Adresu lze zadat i přímo z klávesnice. Vybrané povolené způsoby zadávání adres:

Název <aa@aaa.com>
Název
xx@xxx.com
<bb@bbb.com>
Název [FAX:12345]
FAX:12345
[FAX:12345]
[FAX:fx@fx.com]


Tlačítky Komu, Kopie a Skrytá se otevírá adresář e-mailového klienta, lze tedy adresáty vybrat odtud a ne z e-mailů zadaných v Helios Orange.

Upozornění Způsob přednastavení kontaktu je blíže popsán v kapitole Organizace.


Nastavení tisku dokumentu v aplikaci MS Photo Editor

Tisk - Spolecne kapitoly10.jpg

V horní části editoru máte možnost nastavit Důležitost, Potvrzení o přečtení a Potvrzení o doručení. Před těmito příznaky naleznete přepínač, který určuje, jestli se příznaky použijí či nikoliv. Nemá viditelný žádný název, pouze při najetí myší se zobrazí nápověda Použít příznaky. Implicitně je nezaškrtnut a tedy vyjmenované parametry nejde nastavit. V takovém případě je přebíráno nastavení z e-mailového klienta, kterého k odesílání pošty používáte.

Použití daných příznaků ale závisí jak na použitém profilu, tak i na cílovém e-mailovém serveru. Jednotlivé typy profilů podporují tyto příznaky:

 • Rozšířené MAPI: všechny
 • Základní MAPI: pouze Potvrzení o přečtení
 • SMTP: Potvrzení o přečtení a Důležitost zprávy


Seznam příloh je vpravo od adresních řádků. Přílohy jsou zobrazeny s asociovanou ikonkou. Je možno přidávat další přílohy, mazat je a otevírat. Lze také otevřít adresář, ve kterém je označená příloha uložena. Kliknutím na pravé tlačítko myši v okně s přílohou naleznete tuto nabídku:

 • Přidat přílohu z disku
 • Přidat přílohu z dokumentů
 • Přidat přílohu z navázaných dokumentů
 • Odebrat přílohu
 • Otevřít přílohu
 • Otevřít umístění přílohy

Přílohy je tedy možno přidávat nejen z disku, ale i z přehledu Dokumentů. V případě e-mailu z přehledu, který má možnost navazování dokumentů je přístupná i akce přidání přílohy jen z navázaných dokumentů.

Je možno měnit velikost panelu pro zobrazení příloh, případně ho celý zavřít (kliknutím myší na oddělovač panelů).


V okně pro odeslání e-mailu v HELIOSUu je také možnost nastavit formát zprávy:

 • Prostý text (implicitní)
 • HTML.

Odeslání HTML funguje korektně pouze u Rozšířeného MAPI a SMTP. V případě Základního MAPI je HTML text připojen jako příloha. HTML zpráva se zadává přímo pomocí zdrojového kódu HTML, pro zadání není zapojen žádný HTML editor. Pro připravení textu je možno použít přehled Texty pro e-mail.


Příklad Jak vložit do e-mailu obrázek:
 1. připojit obrázek jako přílohu
 2. do HTML zadat <img src="cid:Nazev_Souboru_Bez_Pripony"/>

Příloha:

C:\Moje obrazky\Muj_Obrazek.jpg

Text:

<HTML><BODY>
<img src="cid:Muj_Obrazek"/>
</BODY></HTML>


Do pole Text můžete vložit doprovodný text zprávy. Kliknutím na tlačítko Text... je možno do těla zprávy přenést předdefinované texty z číselníku Texty pro e-mail přehledu Číselníky.

Poklepáním myši na poli pro zadání textu zprávy (tzv. double click) se otevře okno pro editaci poznámek.


Zprávu je možno na jednotlivé adresy odeslat jednotlivě - vpravo nahoře naleznete přepínač Odeslat jednotlivě. Implicitně se odesílá 1 e-mail na všechny adresy (všichni vidí, komu byl poslán - samozřejmě s výjimkou adres v poli Skrytá). Pokud je zaškrtnuto "Odeslat jednotlivě", dojde k postupnému odeslání zprávy tolikrát, kolik je v adresních řádcích zadáno adres. Respektuje se i pozice, kde je adresa zadána (Komu, Kopie, Skrytá).


Kontrola jmen

V závislosti na použitém e-mailovém klientovi tato akce provádí kontrolu adres vůči adresáři klienta.


Okno s editorem pro odesílání e-mailu si pamatuje svůj poslední rozměr z pozici. Pomocí rozdělovníku je možno upravit výšku panelu s přehledy organizací, kontaktních osob a kontaktů, případně celý panel skrýt.

Pro odesílání faxů musíte mít nainstalovanou službu MS FaxChange. Postup je shodný s odesláním e-mailu. Faxová čísla můžete opět zadat do polí Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. Kontakt zadaný v poli Skrytá kopie však bude v tomto případě zobrazen.


MS Office

Pomocí nabídky MS Office převedete záznamy z přehledu do různých formátů podle aktuálního nastavení přehledu.

Možnosti volby MS Office jsou:

 • MS Excel (Ctrl+E) - volba otevře na popředí nový sešit v MS Excel a do něj převede obsah přehledu
 • OpenOffice.org Calc - volba otevře nový sešit v OpenOffice.org Calc a do něj převede obsah přehledu
 • MS Word (Ctrl+W) - volba otevře na popředí nový dokument v MS Word a do něj převede obsah přehledu
 • Dokument ze vzoru (Shift+Ctrl+W) - volba umožní uložení přehledu ve formátu *.doc nebo *.docx na základě vzorového dokumentu, podrobnější informace najdete v samostatné kapitole Dokument ze vzoru
 • MS Excel XLS... - přehled se uloží do souboru ve formátu MS Excel *.xls
 • MS Excel XLS (pouze hodnoty) ... - do souboru ve formátu MS Excel (*.xls) se uloží pouze hodnoty
 • MS Excel XLS (pouze skupiny) ... - do souboru ve formátu MS Excel (*.xls) se uloží sumační skupiny
 • MS Excel XLSX ... - přehled se uloží do souboru v novějším formátu *.xlsx - vhodné při větším počtu řádků než podporuje formát xls
 • MS Excel XLSX (pouze hodnoty) ... - do souboru v novějším formátu *.xlsx se uloží pouze hodnoty - vhodné při větším počtu řádků než podporuje formát xls
 • MS Excel XLSX (pouze skupiny) ... - do souboru v novějším formátu *.xlsx se uloží sumační skupiny - vhodné při větším počtu řádků než podporuje formát xls
Upozornění Doba trvání převodu přehledu do dokumentů MS Office je přímo úměrná počtu záznamů v přehledu


Ostatní

Zprávy

Najít

Pomocí tlačítka Najít (případně přes klávesovou zkratku <Ctrl>+<F>) můžete vyhledávat záznamy v celém zobrazeném přehledu. Vyhledávání funguje přes všechny zobrazené sloupečky:

Prehled najit.png

Karta Systém

Karta system.png

Na kartě Systém najdete další volby pro práci s přehledem. Popis jednotlivých voleb najdete v kapitole Pás karet, Systém.

Karta Akce

Tlačítka a nabídky na kartě Akce se liší dle vybraného přehledu. Popis jednotlivých voleb proto najde přímo v popisech jednotlivých modulů a přehledů.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail