Pás karet, účetní deník - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Pás karet - Akce editoru

Účetní doklad - Pás karet
 • Předchozí doklad - při listování přehledem při otevřeném editoru posun na předchozí doklad
 • Následující doklad - při listování přehledem při otevřeném editoru posun na následující doklad
 • Tlačítko Změna strany (záměna stran Má Dáti a Dal) – toto tlačítko slouží při výběru strany při účtování účetního zápisu Má dáti nebo Dal. Při otevření prvního řádku dokladu se nabídne strana Má dáti, pokud budete chtít jako první účtovat zápis na straně Dal, stisknete toto tlačítko a formulář Účetního dokladu je připraven pro účtování na straně Dal. Zároveň pro lepší vizuální orientaci dojde k posunutí položek na tomto formuláři doprava. Pokud chcete změnit stranu účetního zápisu zpět na Má dáti stisknete znovu toto tlačítko a formulář Účetního dokladu je připraven pro účtování na straně Má dáti. Zároveň pro lepší vizuální orientaci dojde k posunutí položek na tomto formuláři doleva. Pomocí tohoto tlačítka můžete i u řádku s vyplněnými údaji změnit stranu účetního zápisu. (V nastavení Druhu účetního dokladu si můžete volbou strany zadat, na jaké straně si přejete začínat při tvorbě nového účetního dokladu v rámci tohoto druhu účetního dokladu.)
 • Tlačítka Nová MD a Nová Dal slouží pro zápis zadaného účetního zápisu pro danou stranu a k otevření nového formuláře pro pořízení další části (řádku) účetního zápisu pro stranu Má dáti nebo Dal.
 • Nový základ DPH MD
 • Nový základ DPH Dal
 • Nový doklad
 • Tlačítko Zobrazení - tímto tlačítkem máte možnost zobrazit všechny položky dokladu. Pokud máte v konfiguraci Druhu dokladu na třetí záložce nastaveno, že se mají zobrazovat v editoru i všechny volitelné položky, toto tlačítko na dokladu nebude.
 • Tlačítko Přenes – slouží k přenosu částky z předchozího řádku účetního zápisu na opačnou stranu účetního zápisu. Jde použít po uložení předchozí části účetního zápisu a otevření opačné části účetního zápisu (Má dáti nebo Dal) pomocí tlačítka Nová MD nebo Nová Dal.
 • Tlačítko Dorovnej - po uložení předchozí části účetního zápisu a otevření další řádky účetního zápisu (obvykle poslední) lze stiskem tohoto tlačítka doplnit částku na řádku tak, aby obraty stran Má dáti nebo Dal na tomto dokladu byly vyrovnané.
 • Tlačítko Samovyměření. Je možno zadat následující údaje:
  • DUZP
  • účet MD
  • účet Dal
  • základ daně
  • zaokrouhlení na Desetihaléře
  • celní kurz (potřebujete -li použít přepočet celním kurzem)
  • povolit posun DPH (týká se uskutečněných plnění - v případě, že zadáváte DUZP z již uzavřeného Období DPH, je nutno tuto volbu zaškrtnout. Jinak by samovyměření neproběhlo, protože uskutečněná plnění musí být standardně přiznána vždy v konkrétním Období DPH, do kterého patří uvedené DUZP.)

DUZP a základ daně jsou přednabídnuty z editovaného řádku dokladu. Po potvrzení dojde k rozúčtování částky daně spočítané ze zadaného základu daně do dvou řádků téhož účetního dokladu s použitím zadaných účtů DPH na straně MD a Dal. Účty lze vybrat pouze daňové (účty 343), které mají Účtování DPH v Účtovém rozvrhu nastaveno na volbu Samovyměření. Oba účty musí mít stejnou sazbu DPH. Rozúčtované řádky mají v editoru přístupné pole Základ DPH, kam lze ručně zadat jiný základ DPH než je určen systémem. Akce je zapojena i do editoru při účtování z ostatních agend (Přededitace - editace před zaúčtováním).

 • Tlačítko Rozúčtování - toto tlačítko umožňuje využít rozúčtování podle kontace přímo na dokladu. Řádek, z kterého je volána funkce, bude prvním řádkem výsledného zápisu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí nové okno pro přípravu automatického rozúčtování. Tato funkce je stejná jako při rozúčtování přímo z přehledu dokladů, na otevřeném dokladu však umožňuje vícenásobné použití - tedy na jednom dokladu můžete jednu kontaci použít vícekrát nebo na jednom dokladu použít více kontací.
Upozornění Funkce Rozúčtování se volá z posledního řádku dokladu. Pokud ale budete nastaveni na již zaúčtovaném řádku, tento se přepíše prvním řádkem automatického rozúčtování!


 • Tlačítko Kurz. rozdíl – toto tlačítko se používá k dopočtu kurzového rozdílu.

Automatický výpočet kurzového rozdílu

Na formuláři účetního dokladu je možno po zadání řádku platby dopočítat kurzový rozdíl (kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu). Podmínkou je, že po vstupu do saldokonta z položky Párovací znak označíte příslušný saldokontní případ (nelze vybírat jednotlivé účetní řádky saldokontního případu, ale pouze celý saldokontní řádek), klepnutím pravého tlačítka myší otevřete nabídky místního menu a vyberete volbu Přenos CM (cizí měny). Do formuláře účetního dokladu se přenese částka pouze v cizí měně, nikoli však částka v hlavní účetní měně (např. v Kč). Tu doplníte podle výpisu z banky. V tomto okamžiku stisknete tlačítko Kurzový rozdíl. Nabídne se Přehled dokladů, které můžete použít k vyrovnání dokladu (ve většině případů se nabídne jen jeden, pokud je jich více, musíte vybrat, který bude použít k vyrovnání salda). Přenesete stiskem tlačítka Přenos. Do formuláře účetního dokladu přibudou 2 řádky, na jednom bude účtován kurzový zisk resp. kurzová ztráta, na dalším bude vyrovnáno saldo v hlavní účetní měně (např. v Kč) na účtu závazku nebo pohledávky (saldokontní účet). Tyto řádky můžete libovolně editovat (např. doplnit útvar apod.). V případě, že systém kurzový rozdíl nenalezne, zobrazí se zpráva:

Dotaz nebo informativní hláška Kurzový rozdíl nenalezen

Princip generování částečného kurzového rozdílu :
1) otevřený řádek úč.deníku, ze kterého se generuje kurzový rozdíl, musí být úhrada (datum úhrady)
2) dohledá se jednoznačný sal.případ
3) dohledá se nejstarší faktura (datum splatno)
4) kurzový rozdíl je počítán buď k této faktuře (je-li období stejné) nebo k zůstatku salda (je-li období úhrady pozdější než faktury)

Další možností pro výpočet kurzového rozdílu je funkce Účtování nad stavem saldokonta. viz.kurzový rozdíl na saldokontu


 • Skupina tlačítek Měna – zde jsou tlačítka pro přepočet CZK a cizí měny (CM). Aby byla tlačítka aktivní musí být na řádku vyplněno pole Měna a údaje o kurzu (můžete zde využít přenos údajů z kurzovního lístku - pole Datum kurzu, Množství, Kurz), přenos údajů z číselníku měn (pole Měna), kalendář (pole Datum kurzu) a kalkulačka (pole Částka CM) viz Měna. Standardně zadáváte kód měny, kurz a částku cizí měny. Poté stisknete tlačítko Měna -> CZK, čímž dojde k přepočtu na CZK dle zadaného kurzu a částky CM.


 • Tlačítko Oprava DPH - je přístupné pouze na daňových dokladech a umožňuje ručně opravit základ a částku DPH.
 • Období DPH - dohledá vhodné období DPH - pokud to lze. Slouží pro nabídnutí Období DPH v případě provádění oprav na dokladu. Je nutno, aby bylo vyplněny položky DUZP a účet DPH, případně je vyplněna položka DUZP a účet DPH uveden v položce Účet.

Pod Pásem karet se nachází jednotlivá pole editoru označená názvy polí, do kterých se postupně zadávají hodnoty účetního zápisu.


Zda budou po otevření nového dokladu zobrazena všechna pole dokladu, závisí na nastavení záložky Editor deníku v Druhu účetních dokladů.


Pro usnadnění práce možno přímo v editoru účetního dokladu v oblasti řádků účetních dokladů používat opět pás karet a to jak pro Přehled tak Akce. Kromě standardních nabídek jsou specifické tyto nabídky:

Přehled

 • Otevření v editoru … Jedná se o další možnost, jak si zobrazit řádek účetního deníku. Označený řádek se přepne do formuláře účetního dokladu. Akci provedete i stiskem klávesy <Enter> nebo dvojklikem na daném řádku deníku.
 • Smazat řádek

Akce

 • Zajištění DPH

Zajištění DPH - log použití


V přehledu řádků účetního dokladu zobrazeném v otevřeném editoru účetního dokladu je akce "Kopie účetního řádku" - kurzorem musíte stát v řádcích účetního dokladu, potom v pásu karet nejdříve vyberete akci Kopie, storno, oprava pro SH nebo KH a pod ní už Kopie účetního řádku. Akce provede kopii řádku, na kterém je kurzor, v rámci otevřeného dokladu a nastaví nový řádek do editoru. V případě, že existují externí atributy, jsou také zkopírovány. Akce nemůže být provedena v těchto případech :

 • účetní doklad je blokován jiným uživatelem
 • účetní doklad je uzavřený
 • období je uzavřeno
 • období stavu je uzavřeno
 • kalendářní období je uzavřeno
 • období DPH je uzavřeno
 • zakázka je uzavřena


Radek UD.png