Ostatní přímé náklady na výrobní příkaz - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11127

Popis

Tento přehled zobrazuje ostatní přímé náklady všech výrobních příkazů. Evidence těchto nákladů může probíhat na zadaných výrobních příkazech a to třemi způsoby:

 • Ručním zadáváním - Pomocí standardní funkce "Nový".
 • Zaevidování přijaté faktury - Při evidenci došlé faktury za dodatečné náklady je možné u této faktury stanovit konkrétní výrobní příkaz, ke kterému náleží daný náklad a druh nákladu. Při realizaci této faktury se automaticky pro daný příkaz vygeneruje záznam o vzniklém nákladu (viz funkce Evidence OPN pomocí přijatých faktur).
 • Automaticky na základě platné dokumentace TPV - Pokud již při tvorbě dokumentace daného výrobku v TPV je známo, že výroba tohoto dílce bude zatížena určitým specifickým druhem nákladu, je možné tyto náklady (OPN) specifikovat ve vazbách OPN daného dílce. Následně při zadání výrobního příkazu na tento dílec do výroby budou tyto předdefinované náklady automaticky zaevidovány s využitím platných sazeb OPN.


Součet všech zaevidovaných OPN nákladů je zobrazován přímo na konkrétním výrobním příkaze v atributu "Náklady OPN". Atribut "Náklady OPN odvedené" současně zobrazuje, jak velká část ze součtu OPN nákladů je již odvedena z nedokončené výroby daného příkazu (např. na sklad). Rozdíl těchto hodnot zobrazuje jak velká část OPN nákladů je stále součástí nedokončené výroby daného příkazu.

Seznam atributů

 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, jehož OPN evidujeme.
 • Číselník ostatních přímých nákladů (OPN) - Odkaz na druh OPN.
 • Kmen zboží - Odkaz na hlavní dílec z výrobního příkazu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Sazba OPN - Odkaz do sazebníku OPN v TPV. Stav změnovaného sazebníku je zobrazen k dnešnímu dni.
 • Hlavička faktury přijaté - Při evidenci OPN pomocí faktur přijatých se jedná o odkaz na fakturu, z které byl automaticky vytvořen tento záznam o nákladu na výrobní příkaz.
 • Položka faktury přijaté - Při evidenci OPN pomocí faktur přijatých se jedná o odkaz na položku faktury, z které byl automaticky vytvořen tento záznam o nákladu na výrobní příkaz.
 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu generované systémem.
 • Datum - Datum naběhnutí nákladu. K tomuto datu se provede pohyb v nedokončené výrobě.
 • Fixní náklady – Tento příznak informuje, že se jedná o předem definovaný náklad z TPV, který by se neměl měnit s velikostí výrobní dávky.
 • Plánované množství – Množství, které bylo plánováno na úrovni TPV.
 • % splnění - U položek generovaných podle předpisu z TPV zobrazuje procentuální splněnost daného požadavku na základě evidovaného množství.
 • Množství - Množství daného druhu OPN.
 • Cena - Cena nákladu. Dílčí cena může být i záporná ale jen tehdy, pokud celková suma všech OPN na daný příkaz je nezáporná.
 • Generováno automatem z TPV - Informuje, zda daný záznam o OPN byl vytvořen automaticky při zadání výrobního příkazu do výroby podle platné dokumentace TPV (viz vazby OPN).
 • Generováno fakturou přijatou - Informuje, zda daný záznam o OPN byl generován na základě přijaté faktury.
 • Poznámka - Libovolný textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.

další