Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Ostatní náklady - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10520 "Ostatní náklady" H6232

V této části modulu Doprava pracujete s ostatními druhy přímých nákladů, které vzniknou během provozu vozidel, kromě nákladů na čerpání pohonných hmot. Ty jsou samostatnou částí modulu. Pracujete zde s přehledy již vzniklých nákladů, evidujete nově vzniklé náklady a také zde vytváříte jejich kódy, podle kterých se jednotlivé druhy nákladů zapisují a rozdělují.

Přehled vzniklých nákladů získáte volbou Doprava, Ostatní náklady v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange. Otevře se přehled všech nákladů, které mohly vzniknout vyplněním na stazkách na záložce Náklady, tzn. náklady vzniklé během konkrétní jízdy, anebo náklady vzniklé přímo v tomto přehledu nebo vzniklé importem z účetnictví. Tyto náklady nemusí vzniknout během realizace jízdy.

V tomto přehledu můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange jako je tisk, třídění, filtrování, volba zobrazených sloupců, export do MS Wordu či Excelu atd.

Věty v přehledu představují jednotlivé náklady. Tyto náklady můžete zpětně opravovat nebo rušit. Výjimkou jsou náklady vzniklé během jízdy a tedy zaevidované na stazce. Tyto náklady jsou určeny pouze ke čtení a jejich oprava je možná pouze na příslušné stazce.

Pro práci se skupinami nákladů můžete využít systémové funkce, a to především Seskupení - Povolit seskupování. Pomocí tohoto standardního nástroje systému Helios Orange můžete jednoduše vytvořit skupiny nákladů podle Vámi zvoleného kritéria. Můžete například seskupovat podle vozidel, kódů nákladů, data vzniku nákladů atd.

Akce

Spárování s FAD

Akce je přístupná nad přehledem nákladů.. Umožňuje spárovat daný náklad s konkrétní přijatou (došlou) fakturou. Číslo faktury lze v přehledu zobrazit pomocí Nastav.

Import nákladů z účetnictví (přístupné v menu pouze v případě nainstalování účetnictví)

Tato volba je přístupná pouze je-li implememtován modul účetnictví. Umožňuje importovat náklady zaúčtované v účetním deníku. Nutnou podmínkou je uvedení analytického účtu u příslušného kódu nákladu. Za zvolené období jsou importovány náklady s vazbou na vozidlo. Pokud je vozidlo zařazené na středisko, musí být shodné středisko uvedeno i v deníkovém záznamu. Pokud středisko uvedeno není (ať ve vozidle nebo v deníku), dotahuje se středisko nastavené v konfiguraci dopravy. V účetnictví je pouze finanční informace (nikoli množstevní), avšak pokud je v textu účetního řádku numerická hodnota, je dosazena do položky množství v nákladech dopravy. U hodnot importovaných z účetní položky na straně DAL se obrací znaménko.

Upozornění Systém při opětovném spuštění akce nekontroluje zda byl již náklad za dané období z účetnictví importován či zda byl daný náklad zadán ručně. Případné duplicity musí řešit obsluha.
Dotaz nebo informativní hláška Při importu nákladů se implicitně respektuje i nastavení střediska/útvaru vozidla vůči účetnímu záznamu. Pokud chcete tuto kontrolu vypnout, lze to udělat v Nastavení parametrů/záložka Údaje pro kontrolu návaznosti/Import nákladů - vypnout kontrolu útvarů

Kódy nákladů

Akce zpřístupní číselník kódů nákladů. Lze přidávat nové záznamy, opravovat, rušit.


Příklad seskupování nákladů 

Zadání

Chcete analyzovat ostatní náklady podle jednotlivých vozidel.

Řešení

V přehledu ostatních nákladů zvolíte systémovou funkci Povolit seskupování. V přehledu nákladů přetáhnete záhlaví sloupce SPZ do tmavé oblasti nad záhlavím sloupců. Vzniknou tak jednotlivé skupiny nákladů rozdělené podle státní poznávací značky vozidel, kterým tyto náklady náleží. Takto vytvořené skupiny nákladů můžete také tisknout nebo s nimi dále pracovat.


další