Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Období zobrazení - Finanční analýza a plánování

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20602


Přehled Období zobrazení je seznam jednotlivých období - časových intervalů, za která se budou vyhodnocovat ukazatele finanční analýzy. V přehledu Období zobrazení se Období zobrazení také definují, obvykle automatickou akcí, lze je i definovat individuálně. Přehled Období zobrazení se otevře ze stromové struktury programu, volba Účetnictví, Finanční analýza, Období zobrazení. Při vstupu do tohoto přehledu je nutno vybrat příslušné Období (rok):

Přehled Období zobrazení

V přehledu Období zobrazení jsou zobrazena všechna období zobrazaní, která je možno navázat k Sestavě finanční analýzy pro vybrané Období (rok).


Přehled Období zobrazení


Nové Období zobrazení se většinou definují automatickou funkcí (viz dále). Pokud je zadáváte ručně, stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) v přehledu Období zobrazení, otevře se formulář Období zobrazení:

Formulář Období zobrazení

Formulář Období zobrazení, záložka 1 - Období zobrazení

Formulář Období zobrazení


Na formuláři Období zobrazení, záložka 1 - Období zobrazení, se zadává:


 • Název období zobrazení - název Období zobrazení, povinný údaj


 • Název období zobrazení 2 - další název Období zobrazení, nepovinný údaj


 • Období - vazba na Období (rok)


 • Měsíc - pole s výběrem - má význam pro měsíční období - seznam všech 12 měsíců a počáteční a koncový stav. Když je označeno pole sumace, tak se nabízí:
  • Nerozlišeno
  • 1. ctvrtletí
  • 2. ctvrtletí
  • 1. pololetí
  • 3. ctvrtletí
  • 4. ctvrtletí
  • 2. pololetí
  • Rok


 • Je období stavu - označení, zda je vazba na Období stavu či nikoli.
  • Pokud je vazba na období stavu, vyhodnocení ukazatelů se provádí z údajů účetního deníku přes tuto vazbu. Datum Od a Datum Do má v tomto případě pouze orientační význam. Pozor - účetní záznamy musí mít období stavu vždy zadávaná.
  • Pokud není vazba na období stavu, vyhodnocení ukazatelů se provádí z údajů účetního deníku podle datumu (účetního) případu. Datum Od a Datum Do má v tomto případě zásadní význam. Období stavu se nemusí zadávat.


 • Období stavu - v případě, pokud je vazba na období stavu, navázané Období stavu z přehledu Období stavu.


 • Datum Od - datum počátku období, pokud není vazba na období stavu


 • Datum Do - datum konce období, pokud není vazba na období stavu


 • Sumace - když není pole Sumace označeno, jedná se o základní období zobrazení z časového hlediska na nejnižší úrovni, např. měsíc. Pro vytváření mezisoučtů a součtů základních období zobrazení se období zobrazení v poli Sumace označí. Zobrazí se záložka 2 - Sumace a tlačítkem Připojit se navážou Období zobrazení mižší úrovně. Např. pro 1. čtvrtletí se vyberou Období zobrazení: leden, únor a březen.


 • Stav - údaj o stavu účetních záznamů vzhledem k uzávěrkovým operacím (běžný stav, operace otevření nebo uzavření účetních knih)
  • Běžný stav
  • Počáteční stav
  • Koncový stav


 • Sloupec - toto pole s výběrem určuje, ve kterém z 25 možných sloupců hodnot se má údaj o tomto období zobrazovat. Jedná se o tyto sloupce:
  • Sloupec 0 - pro počáteční stav
  • Sloupec 1 - většinou leden
  • Sloupec 2 - většinou únor
  • ......
  • Sloupec 12 - většinou prosinec
  • Sloupec 13 - rezerva pro speciální účely
  • ......
  • Sloupec 24 - rezerva pro speciální účely


Upozornění V případě sumačních období zobrazení je třeba pořadí sloupců upravit tak, aby byla vytvořena logická řada, např. leden, únor, březen, 1. čtvrtletí, duben, květen, červen, 2. čtvrtletí, 1. pololetí, červenec, srpen, září, 3. čtvrtletí, říjen, listopad, prosinec, 4. čtvrtletí, 2. pololetí, rok.

Formulář Období zobrazení, záložka 2 - Sumace

Formulář Období zobrazení, záložka 2 - Sumace. Na obrázku je zobrazen případ sumace za celý rok:


Formulář Období zobrazení, záložka 2 - Sumace


Formulář Období zobrazení, záložka 2 - Sumace se zobrazí pouze v případě, že je na záložce 1 - Období zobrazení označeno pole Sumace. Stiskem tlačítka Připojit Pridat.jpg nebo stiskem klávesy <F2> se zobrazí přehled ostatních Období zobrazení. Příslušná Období zobrazení nižší úrovně označíte a Tlačítkem Přenos Prenos.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete.

Stiskem tlačítka Odpojit Odebrat.jpg nebo stiskem klávesy <Delete> označená Období zobrazení odpojíte.

Jako sumační Období zobrazení lze nadefinovat např. celý rok (viz obrázek). Lze nadefinovat libovolnou časově hierarchickou strukturu nad základními obdobími zobrazení, např: základní období zobrazení jsou jednotlivé měsíce, jako sumační období zobrazení nadefinujete jednotlivá čtvrtletí, nad nimi 1. a 2. polotelí a nad pololetími rok.


Upozornění Systém nehlídá logiku přiřazení období zobrazení nižších úrovní, proto je nutno vybírat pečlivě období zobrazení nižší úrovně.


Tip V sestavě finanční analýzy se sumují pouze ukazatele, které mají na ukazateli označeno pole Povolit součty. Ne všechny ukazatele má smysl sumovat. Např. kumulativní ukazatele nebo podílové ukazatele nemá smysl sumovat.


Stiskem tlačítka OK se údaje uloží.

Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Období zobrazení jsou specifické tyto akce:


Nabídka místního menu Období zobrazení

Místní menu Období zobrazení


 • Generuj měsíční období - vygeneruje období zobrazení pro počáteční stav a 12 měsíců daného období
 • Generuj čtvrtletní období - vygeneruje období zobrazení pro počáteční stav a 4 čtvrtletí daného období
 • Generuj týdenní období - vygeneruje období zobrazení pro počáteční stav a jednotlivé týdny
  • Podle ISO 8601 - týdny vygeneruje podle normy ISO 8601
  • Od prvního dne kalendářního roku - týdny vygeneruje tak, že prvním týdnem je první týden v kalendářním roku
  • Od prvního dne období - týdny vygeneruje tak, že prvním týdnem je první týden v hodpodářském roku
 • Generuj dle období stavu - vygeneruje období zobrazení přesně odpovídající Obdobím stavu

Po spuštění akce Generuj... se objeví dotaz:


Dotaz nebo informativní hláška Povolit překryv Období zobrazení ?


 • Když stisknete tlačítko Ano, je možno vygenerovat Období zobrazení, která se vzájemně překrývají - např. měsíční a zároveň čtvrtletní období.
 • Když stisknete tlačítko Ne, je možno v daném Období (roku) generovat Období zobrazení jen jednou.
 • Když stisknete tlačítko Stotno, generování Období zobrazení se neprovede.


Upozornění Pro generování Období zobrazení pro jiné Období (rok) je nutno se napřed přepnout do jiného Období (roku) dole na liště okna.


Při eventuálním mazání období zobrazení se objeví hláška, měkké varování, že toto období zobrazení je někde použito, např.: Období zobrazení "8/2013" je zařazeno do sestav finanční analýzy. Pokračovat + tlačítka:

 • Ano pro všechny - smaže bez dalších dotazů všechny označené období zobrazení
 • Ano - smaže bez dalších dotazů pouze uvedené období zobrazení, pro další období zobrazení nový dotaz.
 • Ne - nesmaže uvedené období zobrazení, pro další období zobrazení nový dotaz.
 • Ne pro všechny - nesmaže žádné období zobrazení (akce se ukončí)

Testuje se zařazení období zobrazení do:

 • sestav finanční analýzy
 • definic datových skladů
 • časově nadřízených období zobrazení

Období zobrazení - přehled

Období zobrazení přehled je seznam VŠECH Období zobrazení bez ohledu na aktuální Období (rok). V tomto přehledu nelze Období zobrazení zadávat ani opravovat, lze je rušit (i hromadně)


Období zobrazení přehled BID20641


Období zobrazení přehled


Tento přehled má pouze informativní charakter.

Pro přehled Období zobrazení přehled nejsou specifické žádné nabídky místního menu.


další