Nový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Nový způsob řízení licence

Tato změna bude aplikována prostřednictvím samostatného update (nové verze číslo x.0.2020.700 a výše), přičemž uživatel bude vyzván k přečtení a akceptaci technických informací, následně pak proběhne proces přechodu na novou verzi a ověření licence.


Pro jednoduché seznámení s těmito změnami jsme pro vás připravili následující videa:


K těmto úpravám existujícího licenčního modelu přistoupila naše společnost primárně z těchto důvodů:

 • Rozšířit služby o možnosti zápůjček (uživatelé, databáze)
 • Rozšířit APV o další typy databází (cvičné, archivní)
 • Zpřístupnit možnosti využití tzv. testovacího prostředí APV
 • Zjednodušit proces administrace (nové instalace, rozšiřování stávajících)
 • Zamezit zneužití licencí APV


Povinné údaje v novém řízení licencí

Povinnými údaji v novém řízení licencí jsou:

 • Licenční číslo, IČO vlastníka licence a Hash code – v případě nové instalace
 • Licenční číslo a IČO vlastníka licence – v případě update na verzi s novým řízením licencí


Upozornění Před přechodem na verzi s novým řízením licence si připravte:
 • Licenční číslo
 • IČO vlastníka licence


Proces aktualizace

1. Na začátku instalačního procesu se zobrazí okno se shrnutím základních informací:

Nove licencovani instalace.png


2. Na konci informačního textu je zobrazeno aktuální licenční číslo aplikace HELIOS, kterou aktualizujete. Ověřte správnost licenčního čísla a připravte si jej pro následující kroky.

3. Připravte si IČO vlastníka licence.

4. Pokud chcete aktualizaci odložit na později, použijte volbu Ukončit.

5. Pokud jste připraveni v procesu aktualizace pokračovat, potvrďte Souhlas s pokračováním aktualizace a použijte volbu Spustit.

6. Následuje automatické provedení zálohy a instalace nové verze HELIOS Orange.


Zadání licenčních údajů s přístupem HELIOS Orange na Internet

Po dokončení instalačního procesu se HELIOS Orange spustí a zobrazí se okno pro zadání licenčních údajů:

Nove licencovani udaje.png


1. Zkontrolujte zapnutí připojení do Internetu.

2. Při prvním upgrade pro unikátní Licenční číslo jsou povinnými údaji Licenční číslo a IČO vlastníka licence.

3. Při dalším použití stejného licenčního čísla je nutno znát Hash kód, který můžete získat od našeho obchodního zástupce.

4. Zadávání licenčních údajů lze přerušit, nicméně pro návrat aplikace do původního stavu musíte postupovat podle návodu pro obnovení HELIOS Orange ze zálohy.


Zadání licenčních údajů bez přístupu HELIOS Orange na Internet

Pokud není možné zpřístupnit připojení do Internetu, budete pro aktualizaci HELIOS Orange potřebovat mobilní zařízení (s operačním systémem Apple nebo Android) a nainstalovanou aplikací HELIOS HOLM.


1. Při prvním upgrade pro unikátní Licenční číslo jsou povinnými údaji Licenční číslo a IČO vlastníka licence.

2. Při dalším použití stejného licenčního čísla je nutno znát Hash kód, který můžete získat od našeho obchodního garanta.

3. Po zadání licenčních údajů načtěte zobrazený QR Code aplikací HELIOS HOLM

Nove licencovani QR.png

4. Po úspěšném ověření vám aplikace zobrazí licenční soubor Licence.ini, který musíte zkopírovat do adresáře HELIOS k souboru Helios.exe.


Výběr cvičné databáze (nově N produkčních a N cvičných)

Upozornění Při přechodu na novou licenci musíte zvolit, která ze stávajících DB bude zařazena jako cvičná (cvičná DB má určitá omezení bránící zneužití pro produkční účely).


Pokud potřebujete více produkčních DB než odpovídá licenci:

 • Máte možnost zvolit automatickou zápůjčku DB na 1 měsíc - musíte následně dořešit se svým obchodním garantem
 • S automatickou zápůjčkou je generován e-mail s informací na osoby zodpovědné za zakázku

Nove licencovani vyberDB.png


Upozornění Více informací k provádění update systému HELIOS Orange najdete v příručce v kapitole Update Helios Orange.