Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Nastavení časového rozlišení - Leasing

Z WikiOrange
Verze z 5. 3. 2021, 15:55, kterou vytvořil Jana.purova (diskuse | příspěvky) (Formulář Nastavení časového rozlišení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

BID20561


Nastavení časového rozlišení

Nastavení časového rozlišení je určeno k nadefinování chování časového rozlišení. Časové rozlišené se nastavuje zvlášť pro časové rozlišení leasingu - způsob Leasing - a časové rozlišení nákladů případně výnosů - způsob Časové rozlišení.


Časové rozlišení leasingu - způsob Leasing: nastavení pro toto časové rozlišení lze přiřadit na Skupinu se Způsobem = Leasing. Na nově zadané předměty leasingu se ze skupiny nastavení časového rozlišení přenese. Samozřejmě nastavení časového rozlišení na předmětu leasingu lze změnit nebo zrušit. Přiřazeným nastavením časového rozlišení se řídí výpočet hodnoty časového rozlišení na jednotlivých pohybech detail a pohybech.


Časové rozlišení nákladů případně výnosů - způsob Časové rozlišení: nastavení pro toto časové rozlišení lze přiřadit na Skupinu se Způsobem = Časové rozlišení. Při generování časového rozlišení z řádků dokladů účetního deníku se převezme nastavení polí v dialogovém oknu podle skupiny.


Přehled Nastavení časového rozlišení

V přehledu Nastavení časového rozlišení jsou na výběr možná nastavení pro různé metody časového rozlišení, ať už z hlediska rozpouštění časového rozlišení po jednotlivých obdobích (měsících, čtvrtletích,...) - každé období ve stejné výši nebo zda je první období kráceno a poslední období obdobně upraveno nebo zda je každé období počítáno podle počtu kalendářních dnů. Pro Způsob = Časové rozlišení slouží k přednastavení dialogového okna při každé akci generování časového rozlišení, abyste nemuseli pokaždé vlastnosti nastavovat.

Formulář Nastavení časového rozlišení

Editor časového rozlišení


Formulář Nastavení časového rozlišení


Editor Nastavení časového rozlišení je určen k nastavení chování časového rozlišení předmětů leasingu i časového rozlišení nákladů (výnosů). Rozlišuje se nastavením Účelu.

Pro účel Leasing jsou platná a přístupná pole v levém rámečku spodní části dialogového okna.

Pro účel Časové rozlišení (nákladů a výnosů z účetního deníku) jsou platná a přístupná pole v pravém rámečku spodní části dialogového okna.


 • Název 1 - povinný údaj, název nastavení časového rozlišení.


 • Název 2 - nepovinný údaj, další název nastavení časového rozlišení.


 • Účel - nejdůležitější pole, které určuje účel. Je nutno označit jednu ze dvou možností:
  • Leasing - pro časové rozlišení předmětů leasingu
  • Časové rozlišení - pro časové rozlišení nákladů (výnosů)


Upozornění Po uložení nastavení již nelze Účel změnit!


 • Způsob rozpouštění - pole s výběrem z následujících možností:
  • Celá období - časové rozlišení ve všech obdobích (měsících, čtvrtletích,...) je stejné.
  • První období kráceno - časové rozlišení ve všech obdobích (měsících, čtvrtletích,...) je stejné, kromě prvního a posledního měsíce, kdy je časové rozlišení upraveno alikvotně podle počtu dnů daného období.
  • Alikvotně po dnech - časové rozlišení ve všech obdobích (měsících, čtvrtletích,...) je upraveno alikvotně podle počtu dnů daného období.


 • První den zahrnout - pro leasing. V případě alikvotného krácení se den prvního pohybu do časového rozlišení zahrnuje.


 • Poslední den zahrnout - pro leasing. V případě alikvotného krácení se den posledního pohybu do časového rozlišení zahrnuje.


 • Poslední období - pro leasing. pole s výběrem které určuje, jak se má chovat poslední období z hlediska časového rozlišení:
  • Kráceno - poslední období se alikvotně krátí
  • Navýšeno - poslední období se alikvotně navyšuje (odpovídá více dnům, než v kalendářním měsíci)
  • Prodlouženo - k poslední období se přidává další jedno období, které je alikvotně pokráceno.


 • Počet rozpouštěných období - pro časové rozlišení nákladů. Počet měsíců po které se časové rozlišení bude rozpouštět. V závislosti na nastavení Periodicitu se nemusí jednat jen o měsíc, ale může se rozpouštět s jinou periodicitou, např. čtvrtletí.


 • Periodicita - pro časové rozlišení nákladů. Číselný údaj, může nabývat hodnoty 1 - 12. Počet měsíců trvání periodu pro rozpouštění časového rozlišení. Při výchozím nastavení 1 se jedná o měsíc, při nastavení 3 - čtvrtletí, 6 - pololetí, 12 - rok.


 • Konkrétní datum - pro časové rozlišení nákladů. Při označení tohoto pole se umožní zadat konkrétní datum, od kterého dojde k prvnímu rozpouštění časového rozlišení.


 • Od dalšího období - pro časové rozlišení nákladů. Při označení tohoto políčka se první rozpouštění provede až v následujícím měsíci.


 • Datum rozpouštění - pro časové rozlišení nákladů. Pole s výběrem jak sa má generovat datum pohybu - rozpouštění
  • Datum případu - generuje se podle pořadí dne v měsíci data případu pro daný nebo následující měsíc
  • První den - generuje se první den následujícího měsíce
  • Poslední den - generuje se v posledním dni měsíce pro daný nebo následující měsíc

Nabídka místního menu

Pro přehled Nastavení časového rozlišení není specifická žádná nabídka místního menu.Další strana