Nastavení konfigurace - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


V globální konfiguraci je nutné nastavit před vlastním použitím programu základní vlastnosti a konstanty.

Konfiguraci otevřete volbou Možnosti, Konfigurace z menu v hlavním okně systému Helios Orange. V dialogovém okně konfigurace zvolíte ve stromové struktuře volbu Řízení výroby a v pravé části okna se objeví přehled konstant:

Procento ztrát

Předpokládané procento ztrát lze nastavit u každého vyráběného dílce na záložce Plánovací parametry. Nastavení v konfiguraci slouží jako výchozí hodnota při založení nového dílce. U každého dílce lze však tuto hodnotu kdykoliv změnit. Uplatňuje se při generování výrobních příkazů z plánu výroby. Požadované množství je vždy povýšeno o procento ztrát - je v něm zohledněna plánovaná zmetkovitost daného dílce.

Typ plánovací doby, Průběžná doba výroby dávky, Doba přerušení mezi příkazy

Tyto údaje lze nastavit u každého vyráběného dílce na záložce Plánovací parametry. Nastavení v konfiguraci slouží jako výchozí hodnota při založení nového dílce. U každého dílce lze však tuto hodnotu kdykoliv změnit.
Údaje slouží k výpočtu plánovaného termínu zahájení a ukončení výrobního příkazu.

Blokace výroby

Tento údaje lze nastavit u každého vyráběného dílce. Nastavení v konfiguraci slouží jako výchozí hodnota při založení nového dílce. U každého dílce lze však tuto hodnotu kdykoliv změnit.

Zdroj tarifu pro normovanou mzdu

Nastavení se uplatní při odvádění výrobních operací, kde "Typ mzdy" = Normovaná. Mzda je spočtena vynásobením "Normovaného času" a tarifu. Na výběr jsou následující možnosti:

  • Tarif výrobní operace - Pro výpočet je použit výrobní tarif z definice technologického postupu.
  • Mzdový tarif zaměstnance - Jedná se mzdový tarif zaměstnance z modulu Mzdy.
  • Výrobní tarif zaměstnance - Jedná se o tarif z modulu TPV, který je přiřazen danému zaměstnanci.
  • Výrobní/mzdový tarif zaměstnance - Nejprve se uplatní Výrobní tarif zaměstnance. Pokud zaměstnanec nemá definovaný výrobní tarif, tak se uplatní Mzdový tarif zaměstnance.
  • Výrobní tarif zaměstnance/tarif operace - Nejprve se uplatní Výrobní tarif zaměstnance. Pokud zaměstnanec nemá definovaný výrobní tarif, tak se uplatní výrobní tarif z definice technologického postupu.

Zdroj tarifu pro časovou mzdu

Nastavení se uplatní při odvádění výrobních operací, kde "Typ mzdy" = Časová. Mzda je spočtena vynásobením "Skutečně odpracovaného času" a tarifu. Na výběr jsou stejné možnosti jako u parametru "Zdroj tarifu pro normovanou mzdu".

Mzdová složka pro úkolovou mzdu

Jedná se o výchozí mzdovou složku, která se přednabízí při evidenci výrobních operací v modulu Řízení výroby. Následně tato mzdová složka je využita při převodu výrobní mzdy do předzpracování mezd v modulu Mzdy.

Mzdová složka pro úhradu zmetků

Jedná se o výchozí mzdovou složku, která se přednabízí při evidenci výrobních operací v modulu Řízení výroby. Následně tato mzdová složka je využita při převodu srážky za úhradu zmetků do předzpracování mezd v modulu Mzdy.


další