Nápověda:Obsah

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

 • Dokumentace je členěna do kategorií dle obsahu.
  • Hledat informace lze výběrem kategorie a následně výběrem článku v abecedně tříděném přehledu.
   • Každá kategorie modulu obsahuje mimo abecední seznam i obsah, ve kterém jsou témata tříděna stejně jako v systému HELIOS.
  • Další možností je fulltextové vyhledávání.
 • Pokud se některý článek vztahuje pouze k jedné legislativě, pak v jeho názvu je tato informace obsažena.
  • Jméno článku končí kódem země (např. Mzdové období - Mzdy (CZ) pro českou legislativu, Mzdové období - Mzdy (SK) pro slovenskou legislativu).
  • Články bez uvedení kódu země se vztahují ke všem legislativám (jedná se o funkcionality nepostižené legislativními odlišnostmi).
 • Veškeré připomínky a náměty k dokumentaci posílejte na Hotline.Orange-CZ@assecosol.com.


Čtení příručky


Správci příručky


Přispívání do příručky

V čem se články zapisují

Každý článek se zapisuje pomocí tzv. wikitextu. Wikitext je složenina vlastního textu a formátovacích značek tzv. tagů. Wiki tagy narozdíl od HTML tagů jsou mnohem jednodušší a přehlednější, výsledek zobrazené stránky v prohlížeči je ale stejný jako by článek byl napsán přímo v HTML. Většina HTML kódu je totiž "schovaná" uvnitř wiki a interpretovaná právě pomocí wiki značek. To umožňuje přispěvatelům rychlé zvládnutí omezeného počtu formátovacích značek a soustředění se především na vlastní obsah článku. Jednotné použití pevně daných značek zajištuje také konzistentní vzhled všech stránek.

Malé editace

Před uložením změn lze zaškrtnout přepínač, že se jedná o tzv. "malou editaci". "Malá" je zde ve smyslu významu, nikoli rozsahu. Malé editace jsou v historii změn označeny písmenem "m" a lze na ně na různých místech filtrovat (například Skrýt/ukázat malé editace na stránce se seznamem Posledních změn, v Nastavení přepínač Poslat/neposílat email pro malé editace při změně sledované stránky).

Malé editace používejte například při:

 • Opravách překlepů a gramatických chyb
 • Přeformulování textu z důvodu lepší srozumitelnosti
 • Změně formátování kvůli hezčímu vzhledu
Upozornění Editaci textu, která změní věcný obsah či přidá novou informaci, neoznačujte jako malou editaci!

Editace článku

Formátování