Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Nápověda:Obrázky a externí soubory

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Zásady pro jméno obrázku

Hlavní zásada při uploadování souborů
 • vždy se postarejte o to, aby jmeno souboru do wiki vstupovalo bez diakritiky a mezer. Zajistíte si tak klidný průběh nahrání i následného používání. Platí, že mezery můžete nahradit podtržítkem tedy _
  1. špatné jméno souboru abc 133 žízeň.jpg
  2. správné jméno souboru abc_133_zizen.jpg
 • Jméno souboru volte pokud možno jako jméno článku, do kterého bude článek vložen, a doplňte číslem nebo jiným popisem. Zajistíte si tak lepší budoucí administrativu spojenou s obrázky, které je časem nutné aktualizovat, jak se aplikace, kterou popisujete mění.
 • Jméno souboru, který může být použit na více částech dokumentace volte tak aby popisně odpovídalo svému určení. Zde je to vhodnější než jméno jednoho z článků, kde je soubor použit.
 • Upřednostňované formáty souborů: png, gif, jpg, jpeg, exe, zip, rar, xml, cab, ppt, xls, doc, pdf, xlsx.
 • Jméno souboru již nejde dodatečně změnit. Přejmenování souboru lze realizovat nahráním nového souboru a smazáním starého se všemi dopady, které tato činnost přináší.


Nahrání souboru

Nahrání obrázků se provádí z menu nástroje


Upozornění Obrázek by měl být pokud možno ve formátu jpg, png, gif nebo tif, jiné formáty jsou náročné na prostor.
Upozornění Šíře obrázku by měla být max 1000px --> lze korigovat na Wiki tímto zápisem: [[Image:Editor1.png|1000px]]


Obrázek by měl být kvalitně sejmutý a dobře čitelný. Spolehlivý freeware nástroj pro tvorbu a konverzi obrázků je například IrfanView, který můžeme doporučit.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud je obrázek vytvořen přes aplikaci výstřižky, a na monitoru, kde byl pořízen, bylo nastaveno zvětšení písma na jinou hodnotu, než 100%, může být po nahrání na wiki kvalita obrázku zhoršená.

Informace o nahraném souboru

Každý soubor, který je nahrán má vytvořenou svou administrační stránku (samostatný článek). Seznam všech načtených souborů je možné vyvolat přes volbu Speciální > Seznam načtených obrázků


Soubor viděný v článku

Pokud máte v článku nějaký nahraný soubor lze kliknutím na něj otevřít administrační stránku tohoto souboru.


Soubor podle jména

Přes Speciální > Seznam načtených obrázků, nebo Speciální > Nepoužívané obrázky a soubory lze zobrazit výpisy nahraných souboru. Odtud se nechá přejít vybráním odkazu na administrační stránku souboru.


Smazání souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů možnost u poslední nahrané verze Smazat úplně Tímto vymažete soubor včetně jeho historických kopii ze souborového systému wiki a již nebude možné souboru obnovit.


Nahrání nové verze souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů pod seznamem verzí souboru možnost Načíst novou verzi tohoto souboru


Vrácení se zpět na jinou starší verzi souboru

V administrační stránce souboru je v sekci Historie načtených souborů je možné stejně jako u článků zvolit vrácení se zpět na některou ze starších dříve nahraných podob souboru.


Vyhledání, kde je obrázek použit

V administrační stránce souboru je v sekci Odkazy k souboru je vidět seznam článků, které obrázek používají.


Použití v článcích

Jednoduchý odkaz na obrázek se uvede takto
[[Image:sample.gif]]
Vložení odkazu na obrázek nikoliv zobrazení obrázku se provádí přidáním dvojtečky před klíčové slovo v odkazu
[[:Image:sample.gif]]


Vložení odkazu na obrázek a doplnění jiného než výchozího jména nikoliv zobrazení obrázku se provádí přidáním dvojtečky před klíčové slovo v odkazu
[[:Image:sample.gif|Obrazek]]
Dodatečné volby parametrů pro obrázek
volby se zadávají jako klíčová slova za jméno souboru obrázku oddelují se pomocí svislítka

např:[[:Image:sample.gif|framed|none]] Volby

 • thumbnail nebo thumb
  Vygeneruje automaticky zmenšený náhled, s rámečkem a titulkem pod náhledem. Je rovněž přidána ikona pro kliknutí na obrázek v původní velikosti. Pokud není uvedeno jinak, obrázek bude plavat vpravo (viz right).
 • right
  Obrázek bude zobrazen napravo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vlevo.
 • left
  Obrázek bude zobrazen nalevo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vpravo.
 • none
  Obrázek bude zobrazen v řádce (začleněn do textu bez obtékání), i když je nastavena volba thumb. Užitečné pro tabulky.
 • frame nebo framed
  Obrázek bude mít rámeček a titulek, i když není použita volba thumb.
 • velikostpx
  Stanoví velikost náhledu na šířku, velikost v pixelech. Výška je dopočítána tak, aby byl dodržen poměr stran. Používání tohoto parametru spolu s thumb je ve většině případů velmi nevhodné, protože uživatelům znemožňuje nastavit svojí vlastní velikost náhledů. Pokud si přejete, aby náhledy měly jiné velikosti, nastavte si to, prosím, ve svém nastavení.

Některé volby lze navzájem kombinovat, oddělují se svislou čárou, např.

[[Soubor:sample.gif|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|thumb|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|right|nadpis]]
[[Soubor:sample.gif|left|150px|nadpis]]

Pro vložení jednoduché zmenšeniny obrázku s popisem můžete použít tlačítko v nástrojové liště.

Často používané obrázky

V dokumentaci používeje prosím tyto obecné obrázky.
Snažte se obecné obrázky nevkládat duplicitně.

Schovej.jpg Schovej.jpg
Nastav.jpg Nastav.jpg
Novy.jpg Novy.jpg
Oprava.jpg Oprava.jpg
Zrusit.jpg Zrusit.jpg
Obnovit.jpg Obnovit.jpg
Akce.jpg Akce.jpg
Soubor:Tisk.jpg Tisk.jpg
Sestavy.jpg Sestavy.jpg
Prenos.jpg Prenos.jpg
Pageup.jpg Pageup.jpg
Pagedown.jpg Pagedown.jpg
Calc.jpg Calc.jpg
Kalendar.jpg Kalendar.jpg
Tritecky.jpg Tritecky.jpg
Seznam.jpg Seznam.jpg
Check.jpg Check.jpg
Posun.jpg Posun.jpg
Odebrat.jpg Odebrat.jpg
Kontakty.jpg Kontakty.jpg
Pridat.jpg Pridat.jpg
Soudek.jpg Soudek.jpg
Logo.jpg Logo.jpg