Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Nápověda:Hledání

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Na této stránce můžete získat informace, jak hledat a najít informace na portálu Helios Orange.

Abecední seznam všech stránek

Seznam všech stránek v hlavním jmenném prostoru se nachází na stránce Speciální:Všechny stránky.

Tlačítko Jít na

Pokud znáte přesný název článku, který hledáte (např. Banka - platební příkazy), můžete ho zadat do pole Hledat a kliknout na tlačítko Jít na. Toto tlačítko vás přesune na stránku s příslušným názvem. Pokud stránka s tímto názvem neexistuje, pokusí se vyhledávač provést hledání fulltextové.

Tip Hledání obecně je CASE INSENSITIVE, nerozlišuje tedy malá/velká písmena.
Tip Hledání nerozlišuje DIAKRITIKU, naopak je výhodnější zadávat hledané výrazy bez háčků a čárek.

Tlačítko Hledat

Pokud název článku neznáte, zadejte hledané výrazy do rámečku hledat a klikněte na tlačítko Hledat. Na stránkách Dokumentace Helios Orange je zapojen speciální vyhledávač Lucene Search. Toto fulltextové hledání nalezne všechny články, v jejichž obsahu se slova vyskytují. Podrobný popis jak hledat je popsán v dalších odstavcích.

Tip Po zadání hledaného výrazu též stačí ve většině prohlížečů stisknout Enter.

Omezení oblasti vyhledávání

Vyhledávač standardně prohledá dokumentaci obou produktů Helios Orange a Helios Easy. Pokud chcete omezit hledání pouze na jeden z nich, změňte oblast ve spodní části výsledků. Dole na stránce Hledat (oblast Hledat ve jmenných prostorech:) zrušte příslušné zaškrtávátko a znovu stiskněte (dolní) tlačítko Hledání.

 • jmenný prostor (Hlavní) - budou se prohledávat pouze stránky Helios Orange
 • jmenný prostor Helios Easy - budou se prohledávat pouze stránky Helios Easy


Výběr produktu

Možnosti hledání

Vyhledávací dotaz je rozdělen na výrazy a operátory. Kombinováním obou možností lze dosáhnout přesnějších výsledků hledání.

Výrazy

Existují dva typy výrazů:

 • jednoduchý výraz - jediné slovo, např. účetnictví nebo banka
 • fráze - slovní spojení, zadané v uvozovkách, například "účetní doklad" nebo "platební příkaz tuzemský"

Oblasti vyhledávání

Vyhledávač umí procházet dvě oblasti:

 • název článku - chcete-li hedat pouze v názvech, použijte prefix title: a pak hledaný výraz, např. title:účetnictví
 • obsah článku - výraz bez prefixu je automaticky vyhledáván v obsahu článku

Příklady výrazů

Pokud hledáte článek, který obsahuje text číselníky, zadejte pouze:

číselníky 

nebo

ciselniky

Pokud chcete najít článek který má v názvu text účetnictví, zadejte:

title:účetnictví 

nebo

title:ucetnictvi 

Můžete též použít frázi. Pokud hledáte článek, který má v názvu platební příkazy, zadejte:

title:"platební příkazy" 

nebo

title:"platebni prikazy"

Maska vyhledávání

Vyhledávač podporuje zástupný znak hvězdička " * " pro neurčenou skupinu znaků (0 a více znaků).

Například pro hledání textů účet, účetní nebo účetnictví, můžete použít jedno jediné vyhledávání, zadejte:

účet* nebo ucet*

Zástupný znak se dá použít také uprostřed slova, takto lze najít slova příkaz i průkaz:

pr*kaz
Upozornění Zástupný znak " * " nelze použít na začátku hledaného výrazu.

Nepřesné vyhledávání

Vyhledávač umí zpracovat speciální dotazy založené na algoritmu zvaném Levenshteinova Distance. Toto hledání umožnuje:

 • hledat slova podobná
 • hledat slova v určité vzdálenosti od sebe

Chcete-li provést tzv. nepřesné vyhledávání, musíte použít symbol vlnovka "~" na konci hledaného výrazu.

Například pro vyhledání výrazů podobných slovu konstanty zadejte:

 konstanty~ 

Vyhledávač zobrazí ve výsledku pojmy jako konstanty, kontrakty, kontakty, jednoduše slova podobná zadanému výrazu.

Taktéž můžete použít volitelný parametr pro požadované podobnosti. Parametr se zadává jako číslo za vlnovku. Hodnota parametru je mezi číslem 0 a 1, přičemž hodnota blíže k 1 bude hledat větší podobnost. Například:

 server~0.4 
Tip Pokud paramater není uveden, je jeho výchozí hodnota 0.5.

Chcete-li vyhledat výrazy, které se vyskytují v textu blízko u sebe, použijte vlnovku "~" na konci fráze a zadajte faktor vzdálenosti (číslo 0 a větší, Lucene neuvádí jeho horní hranici). Například pro vyhledání slov nabídka a volba ve vzdálenosti do 10 slov od sebe v článku, zadejte:

 "nabídka volba"~10
Tip Pokud paramater není uveden, je jeho výchozí hodnota 1, hledají se tedy slova zapsaná hned vedle sebe.

Posílení relevance výrazů

Lucene Search umožňuje zvýšit relevanci hledaných výrazů ve výsledcích hledání. Chcete-li posílit výraz, použijte symbol stříška " ^ " a uveďte faktor posílení (číslo větší než 0, Lucene neuvádí jeho horní hranici). Čím vyšší je faktor, tím relevantnější bude hledaný výraz ve výsledcích.

Například, pokud hledáte výrazy:

 system helios 

a chcete, aby výraz system byl ve výsledcích relevantnější, zadejte:

 system^4 helios 

Hledání zadané se stříškou nebo bez ní zobrazí stejný počet výsledků, ale jinak uspořádaných. V tomto případě budou ve výsledcích na prvních místech články, které obsahují více výskytů slova system než helios.

Můžete také posílit hledání fráze, podmínky zadáte takto:

 "helios orange" "sql server"^10 
Tip Ve výchozím nastavení je faktor posílení 1. Přestože faktor musí být pozitivní číslo, může být menší než 1 (např. 0.2).

Operátory

Lucene Search umožňuje podmínkovat hledání výrazů pomocí logických operátorů. Lucene podporuje tyto operátory:

 • AND - logické A
 • " + " - podobné jako AND, jiný způsob zadání
 • OR - logické NEBO, pokud mezi výrazy není operátor, bere se jako OR
 • NOT - logické NE
 • " - " - podobné jako NOT, jiný způsob zadání
Tip Operátory se dají kombinovat, například logické " + " a " - " v jednom dotazu.
Upozornění Operátory musí být vždy zadány VELKÝMI PÍSMENY, jinak budou použity jako hledaný výraz.

OR

OR je výchozí operátor. To znamená, že pokud není zadán mezi dvěma výrazy žádný operátor, použije se OR. Chcete-li vyhledat články, které obsahují buď helios nebo orange zadejte:

 helios orange 

nebo

 helios OR orange

AND

AND je operátor, který slouží pro vyhledání článků obsahujících všechny uvedené výrazy. Chcete-li vyhledat články, které obsahují "helios orange" a zároveň ve stejném článku "sql server", zadejte:

 "helios orange" AND "sql server"

" + "

Logické "+" je operátor, kterým se označují výrazy povinné, ty které musí ve výsledcích být vždy. Chcete-li vyhledat články, které musí vždy obsahovat helios a mohou obsahovat i orange, zadejte:

 +helios orange

Pokud mají být oba výrazy povinné, tedy obě slova se musí nacházet ve vyhledaných článcích, zadejte:

+helios +orange

NOT

Operátor NOT vyloučí články, které obsahují výraz zadaný za NOT. Chcete-li vyhledat články, které obsahují "cla iq", ale neobsahují "helios orange", zadejte:

 "cla iq" NOT "helios orange" 
Upozornění Operátor NOT musí být vždy zadán mezi dvěma výrazy, pokud bude obsahovat pouze jeden výraz, nezobrazí žádné výsledky (např.: NOT "helios orange").

" - "

Logické "-" vyloučí nechtěné dokumenty, podobně jako operátor NOT. Nebudou zobrazeny články obsahující výraz zadaný za "-". Chcete-li vyhledat články, které obsahují "cla iq", ale neobsahují "helios orange", zadejte:

 "cla iq" -"helios orange"

Kombinace výrazů a operátorů

Do jednoho dotazu lze umístit více operátorů a výrazů. Například pokud hledáte článek, který musí obsahovat "cla iq", dále musí obsahovat číselník a naopak nesmí obsahovat "oběh zboží", zadejte:

+"cla iq" +číselník -"oběh zboží"

nebo

"cla iq" AND číselník NOT "oběh zboží"

Seskupování podmínek

Lucene Search podporuje seskupování podmínek. Pro seskupování se používají závorky. To může být užitečné, pokud chcete mít přehled v logice dotazů.

Chcete-li hledat článek obsahující buď "cla iq" nebo "helios orange" a zároveň číselník, zadejte:

 ("cla iq" OR "helios orange") +číselník 

Lucene Search podporuje pomocí závorek seskupit podmínky také pro jedinou oblast. Pro vyhledání názvu článku, který obsahuje slovo olap a zároveň frázi "helios orange", zadejte:

 title:(+olap +"helios orange")

=== Tipy pro úspěšné hledání ===

 • Vyhýbejte se krátkým slovům. Příliš krátká slova jsou při hledání ignorována, vaše hledané výrazy by měly být nejméně třípísmenné. (Také jsou ignorována některá velmi častá anglická slova jako např. the, ale to v českém textu obvykle nehraje roli.)
 • Hledání nebere ohled na velikost písmen. Hledání slov fortran, Fortran i FORTRAN vrátí stejné výsledky.
 • Pokročilé hledání: Při hledání můžete kombinovat hledané termíny pomocí klíčových slov and, or, not a pomocí závorek. Pokud tato slova nepoužijete, budou nalezeny stránky, které obsahují všechny hledané termíny (tzn. implicitní kombinace je and). Pomocí klíčového slova or si můžete vyžádat stránky, které obsahují alespoň jeden ze zadaných termínů, pomocí slova not můžete vyloučit stránky, které obsahují zadané slovo. Např. výraz (president or prezident) and not Masaryk najde stránky, na kterých se vyskytují slova prezident nebo president a nevyskytuje se tam slovo Masaryk.
 • Hledání víceslovného spojení: Pro vyhledání fráze ji stačí uzavřít do uvozovek.

Omezení fulltextového hledání

 • Skloňování: Při vyhledávání jsou slova hledána přesně tak, jak byla zadána, tzn. slovo v jiném pádu, čísle apod. nebude nalezeno. Můžete to ošetřit např. pomocí modrá or modré.
 • Regulární výrazy: Ve vyhledávání nelze používat regulární výrazy nebo zástupné znaky jako ? nebo *. (Pokud nevíte, co to znamená, nemusíte se tím zabývat.) Jedinou možností náhrady jsou už zmíněné rozšiřující operátory and, or a not.

Nastavení vyhledávání

Některé parametry vyhledávání si registrovaní uživatelé mohou upravit ve svém uživatelském nastavení, v části Vyhledávání.

Externí vyhledávače

Články ve Wikipedii můžete hledat také pomocí běžných internetových vyhledávačů. Např. vyhledávač Google umožňuje omezit hledání na konkrétní doménu pomocí syntaxe site:doména.