Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Nápověda:Formátování textu

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Při psaní článku dodržujte tyto zásady:

Nemažte relevantní informace, vhodné je ale přidávat a doplňovat. Pokud se vám nelíbí původní text, je dobré se s autorem textu dohodnout o změně, popřípadě ho informovat o Vaší změně a důvodech, které k ní vedly (toto se ovšem netýká oprav jednoduchých a zjevných faktických chyb, gramatických chyb a zjevných stylistických nedostatků, které můžete běžně provádět jen se stručným komentářem ve shrnutí editace).

Neztrácejte zbytečně čas prací na vzhledu, ale více se zaměřujete na obsah. Využívejte proto jednoduchou nástrojovou lištu, do které jsme Vám přidali vlastní ikonky. S nimi docílíte jednoduchý a jednotný styl.

Pomocí ikon vložíte základní "wiki"značky a připravené šablony.Samozřejmě lze psát "wiki"značky přímo do textu. Pro takové psavce je určen následující výběr a popis:

  Pište vždy od levého okraje (jinak se text neobjeví správně,
jak vidíte na této větě).
Pokud chcete, aby text byl odsazen, ale ukázal se správně, napište ho v okně odleva, ale nejdříve dejte dvojtečku. Po uzavření okna dvojtečka zmizí a text se odsadí.

Mezi odstavci nechávejte prázdný řádek, jinak se odstavce slijí dohromady.

Pokud chcete text tučně zvýraznit, dejte před i za text tři apostrofy. Apostrof ' má kód 39 (levou rukou stisknete tlačítko ALT a pravou vyťukáte na číselné klávesnici 39 - po uvolnění tlačítka ALT se apostrof objeví, znak apostrofu také dostanete při současném stisku pravé klávesy Alt a zpětného lomítka).

'''tučně'''

Pokud chcete text zvýraznit kurzívou, dejte dva apostrofy.

''kurzívou''

Pokud potřebujete vložit tzv.pevnou mezeru (např. mezi neznělou předložku a slovo - v lese, k nám, s námi...) vložte buď   nebo kód 0160.

Slova, která mají nebo by měla mít v příručce svůj článek, dejte do dvojitých hranatých závorek. Levá hranatá závorka [ má kód 91 - též Ctrl+Alt+F, pravá hranatá závorka ] má kód 93 - též Ctrl+Alt+G.

Na počítačích vybavených operačním systémem Windows a s rozložením kláves QWERTY dostanete hranaté závorky také při současném stisku pravé klávesy Alt a klávesy ú respektive ).

[[Evropa]]

Pokud chcete v textu zvýraznit jako heslo nějaké slovo v jiném pádu než prvním, napíšete slovo nejdříve v základním tvaru a po kolmé čárce (kód 124 - též Ctrl+Alt+W) ve tvaru skloňovaném, např.:

[[Evropa|Evropou]]

V textu se pak objeví skloňovaný tvar Evropou, avšak klikatelný odkaz povede na heslo v základním tvaru (Evropa).

Pozor: pokud jde jen o připojení koncovky ke tvaru prvního pádu (např. tramvaj - tramvajemi), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[tramvaj]]emi

V textu se pak objeví skloňovaný tvar tramvajemi, ale odkaz povede na správné heslo v 1. pádě.

Upozornění K zadání těchto základních formátů můžete použít ikonky v nástrojové liště nad oknem editoru.Tabulka wiki příkazů

Jak to bude vypadat Co napíšete

Začněte oddíl takto:


== Nový oddíl ==

=== Pododdíl ===

==== Pod-pododdíl ====

Jeden nový řádek nemá žádný vliv na vzhled. Může tedy být používán k oddělení vět uvnitř odstavce. Podle některých Wikipedistů to pomáhá editaci a zlepšuje funkci rozdíl.

Ale prázdný řádek začne nový odstavec.

Jeden nový řádek
nemá žádný vliv na vzhled.
Může tedy být používán k oddělení
vět uvnitř odstavce.
Podle některých Wikipedistů to pomáhá
editaci a zlepšuje funkci ''rozdíl''.

Ale prázdný řádek
začne nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:
aniž byste začali nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:<br>
aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy se píší snadno:
  • začněte každý nový řádek hvězdičkou
   • více hvězdiček znamená nižší úroveň
* Seznamy se píší snadno:
** začněte každý nový řádek hvězdičkou
*** více hvězdiček znamená nižší úroveň

 1. Číslované seznamy jsou také dobré
  1. velmi organisované
  2. jednoduché k následování
# Číslované seznamy jsou také dobré
## velmi organisované
## jednoduché k následování
 • Seznamy můžete dokonce mísit
  1. a vnořovat je
   • jako tento
* Seznamy můžete dokonce mísit
*# a vnořovat je
*#* jako tento
Definition list 
jednoduchý seznam definic
název položky 
popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

Spojené státy americké
United States of America
USA
stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

Země
planeta
stát
půda
; Definition list : jednoduchý seznam definic
; název položky : popis položky

nebo můžete mít více názvů s jedním popisem

; Spojené státy americké
; United States of America
; USA
: stát v Severní Americe

nebo můžete mít jeden název s více popisy

; Země
: planeta
: stát
: půda
Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.

Ruční nový řádek začíná nový odstavec.

: Dvojtečka odsazuje řádek nebo odstavec.
Ruční nový řádek začíná nový odstavec.
 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* ASCII umění a chemické struktury;

Varování: Pokud takto napíšete příliš dlouhý řádek, způsobíte, že celá stránka bude široká a tedy méně čitelná, zvláště pro lidi, kteří používají nižší rozlišení. Nikdy nezačínejte obyčejné řádky mezerami.

 POKUD řádek začíná mezerou TAK
bude naformátován přesně,
jak byl napsán;
písmem s pevnou šířkou;
řádky nebudou zalamovány;
KONEC PODMÍNKY
toto je užitečné na:
* kopírování předformátovaného textu;
* popisy algoritmů;
* zdrojové kódy programů;
* ASCII umění a
chemické struktury;
Vycentrovaný text.
<center>Vycentrovaný text.</center>
Vodorovná oddělovací čára:

toto je nad ní


a toto pod ní.

Vodorovná oddělovací čára:
toto je nad ní
----
a toto pod ní. Formátování znaků

Jak to bude vypadat Co napíšete

Zdůraznit, silně, velice silně.

 • Jedná se o dvojí nebo trojí apostrofy, nikoliv uvozovky.
 • Všimněte si, že v téměř všech prohlížečích se zobrazí jako kursiva a tučné písmo; ze sémantických důvodů je lepší používat tagy <i> a <b> v matematických vzorcích.
''Zdůraznit'', '''silně''', '''''velice silně'''''.
Písmo psacího stroje pro technické termíny.
 • Ze sémantických důvodů by místo toho měl být používán, pokud píšete počítačové programy.
Písmo psacího stroje pro <tt>technické termíny</tt>.

tt je opravdu "psací stroj", nikoliv "technický termín"

Můžete použít malý text pro popisky.
Můžete použít <small>malý text</small> pro popisky.

Můžete škrtnout smazaný materiál a podtrhnout nový material.

Škrtání a podtrhávání v jiných než výše uvedených případech.

Můžete <del>škrtnout smazaný materiál</del>
a <ins>podtrhnout nový material</ins>.

<s>Škrtání</s> a <u>podtrhávání</u> v jiných
než výše uvedených případech.

Přehlásky a akcenty:
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring;
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve;
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute;
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc;
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkce:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komerční symboly:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen;
&pound; &curren;
Dolní index: x2
Horní index: x2 nebo x²
 • Druhá metoda horního indexu se nedá používat pro obecné indexy vyjma dvojky, ev. trojky, ale tam, kde je možná, je vhodnější (např. u jednotek měření), protože pro většinu prohlížečů je tak snadnější formátovat řádky.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

O2

1 ha = 1 E4 m²

Dolní index: x<sub>2</sub>
Horní index: x<sup>2</sup> nebo x²

ε<sub>0</sub> =
8.85 × 10<sup>−12</sup>
C² / J m.


kyslík|O<sub>2</sub>


1 ha = 1 E4 m²

Řecké znaky:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematické znaky:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0.
 • K odmezerování používejte nezalomitelné mezery -  .
 •   také zabrání konci řádku uprostřed textu, což je ve vzorcích užitečné.
<i>x</i><sup>2</sup>  ≥  0.

Potlačení interpretace příkazů:

 • Používáno k zobrazení doslovných dat, která by jinak měla speciální význam.
 • Potlačuje interpretaci všech značek zdrojového jazyka MediaWiki včetně těch, které vypadají jako značky HTML.
 • Nepotlačuje interpretaci HTML znakových entity.
 • Ke zobrazení zdrojového kódu HTML entit jako je nutno psát &rarr;
<nowiki>Odkaz → (<i>na</i>) 
[[Wikipedie:Často kladené otázky]]</nowiki>

Komentář ke zdrojovému textu stránky:
nezobrazí se ani ve zdrojovém kódu HTML stránky, pouze při editaci

 • Používán na poznámky pro budoucí editory.
<font size="1" face="Verdana" color="ffffff"> komentujete zde </font>Umístění obsahu

Automaticky se při použití čtyř a více nadpisů (sekcí) zapne generování tabulky obsahu před prvním nadpisem (tj. po úvodním textu). Vložením __NOTOC__ kamkoliv do článku tabulku obsahu vypnete. Tuto akci však provádějte s rozmyslem a jen pokud si jste naprosto jisti tím, co a proč to děláte! Naopak vložením __TOC__ můžete umístit obsah na vámi zvolené místo, případně vynutit zobrazení obsahu u menšího počtu sekcí (nedoporučuje se u krátkých článků).