Mzdy - evidence nepeněžního plnění na mzdovém listě - Poradna (CZ)

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Pokud budete chtít evidovat Nepeněžní plnění na MZDOVÉM LISTĚ, budete postupovat dle pokynů v tomto článku.

Připravujeme úpravu Mzdového listu tak, aby se do něj do oblasti Příjmy osvobozené od daně načítalo nejen penzijní, životní pojištění a příspěvek na ubytování, ale i mzdové složky, které jsou nastaveny tak, že vyhovují podmínkám pro to, aby se zde tiskly.


Zjednodušeně řečeno, do oblasti Příjmy osvobozené od daně se budou automaticky načítat:

  • PF, ŽP do limitu
  • Příspěvek na ubytování do limitu
  • Stravenky!!!!, pokud firma používá naši funkcionalitu výpočtu stravenek – bude zde načtena částka, kterou platí firma (tzn. částka nikoliv z výpočtu, ale z přehledu Stravenky), pokud firma naši funkcionalitu výpočtu nároku na stravenky nepoužívá a chtějí je evidovat, musí založit novou MS – viz níže
  • Mzdové složky, které budou nastaveny např. takto:


Nastavení nepeněžního příjmu - Započitatelnost do základen


Nastavení nepeněžního příjmu - Započitatelnost do základen


Shrnutí:

Pokud používá firma naše stravenky a nemají žádná další plnění osvobozená, nemusí dělat zákazníci v tuto chvíli nic. Jakmile bude nová verze, tak nápočet ML správně načte to, co má.


Pokud firma nepoužívá naše stravenky NEBO mají další nepeněžní plnění, které není popsáno výše, musí založit novou MS, kterou budou vkládat do výpočtu.