Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Mini One Stop Shop - Evidence DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1634


Editor MOSS

Přiznání k DPH v režimu MOSS založíte běžným způsobem pomocí volby Nový nebo klávesy <F2>.

Záložka 1
Formulář Mini One Stop Shop - záložka 1

V tomto formuláři zadáte požadované údaje, tj.:

 • údaje ke zdaňovacímu období:
  • Rok
  • Čtvrtletí.

Pokud budete podávat přiznání k MOSS pouze za část období, stisknete tlačítko Období, tím se uvolní pole

  • Počátek období
  • Konec období, která je nutno v tomto případě vyplnit.

Výkaz

 • Název období - v tomto poli se přednabídne název období (zdaňovací období). Název období lze změnit.
 • Typ období
  • Řádné (výchozí)
  • Dodatečné - pro případ opravy údajů MOSS.
  • Účetní kód - vybíráte z číselníku kontací, kontaci s druhem pohybu MOSS
  • Datum uzavření

Identifikace

 • Jméno daňového subjektu - vyplníte jméno daňového subjektu
 • VAT ID - vlastní DIČ DPH
 • DIČ(číslice)- vlastní DIČ DPH (bez prvních dvou znaků kódu země)

Bankovní spojení

 • Název spojení - Název vašeho bankovního spojení, ze kterého bude hrazena daň
 • Majitel účtu - vyplníte název majitele účtu
 • OBAN - nepovinný údaj. Kód OBAN - mezinárodní číslo účtu. OBAN se vyplňuje bez mezer.

Údaje uložíte stiskem tlačítka OK.

Po aktualizaci výkazu MOSS zde budou zobrazeny jednotlivé položky ve struktuře odpovídající požadovanému XML souboru.

Záložka 2 - Položky
Záložka 3 - Vazby na účty

Budou zobrazeny 3 řádky služeb poskytovaných v režimu MOSS (pro zobrazení řádků nově vytvářeného výkazu je třeba editor uzavřít a znovu otevřít):

 • Telekomunikační služby
 • Služby rozhlasového a televizního vysílání
 • Elektronicky poskytované služby

Pomocí volby Oprava každý řádek otevřete. Potom pomocí volby Přiřadit přiřadíte příslušné daňové účty v režimu MOSS pro jednotlivé služby. Tj. ke každé službě bude přiřazeno tolik účtů, do kolika zemí spotřeby se služba dodává v režimu MOSS.

Záložka 4 - Kurzy výkazu MOSS

Na poslední záložce jsou pro informaci zobrazeny kurzy použité pro přepočty do měny EUR. Tyto kurzy se doplní při aktualizaci výkazu MOSS.

Upozornění Před aktualizací výkazu MOSS musí být staženy příslušné kurzy ECB platné k poslednímu dni příslušného čtvrtletí, případně nejbližší následující.
Upozornění Kurzy ECB je nutno stáhnout pro české přiznání k MOSS v přehledu Kurzovní lístek cizích měn a pro slovenské přiznání k MOSS v přehledu Kurzovní lístek.

Pás karet - Přehled

Nový

Založí výkaz pro nové období.

Oprava

Otevře výkaz MOSS k editaci.

Zrušit

Smaže neuzavřený a neúčtovaný výkaz MOSS.

Zprávy

Přes volbu Generování zpráv vyexportujete výkaz v elektronické podobě.

Pás karet - Akce

 • Aktualizace výkazu MOSS
 • Kontrola dokladů pro výkaz MOSS
 • Evidence pro účly DPH
 • Evidence pro účely DPH neseskupeno
 • Novy dodatečný výkaz MOSS
 • Otevření výkazu MOSS
 • Účtování
 • Pohled do účetního deníku
 • Odúčtování dokladu
 • Zrušení příznaku účtování


Tyto volby odpovídají volbám v Kontrolním hlášení, jejich popis naleznete v popisu Pás karet - Akce Kontrolní hlášení - Evidence DPH

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail