Master x Detail - Helios Intelligence

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1078

 • V přehledu Master x Detail naleznete všechny definice Master x Detail z celého systému HELIOS Orange vytvořené uživateli.
 • V tomto přehledu nelze vytvářet nové Master x Detail - to je vždy možné pouze v patřičném přehledu, pro který je Master x Detail definován.
 • Je zde však možné provádět opravy a mazání stávajících Master x Detail, a také jejich export a import.
 • Vše o tvorbě naleznete v kapitole Master x Detail.V přehledu můžete použít speciální volby pásu karet (na kartě Akce) určené pro přehled Master x Detail:

Zobrazit

 • Použitím této volby se zobrazí přímo z tohoto přehledu obsah Master x Detailu.
 • Pokud nemá vybraný Master x Detail určeno, ke kterému uloženému nastavení se vztahuje, budete před jeho zobrazením vyzváni k výběru nastavení.
 • Podobně budete vyzváni k výběru období, pokud není žádné aktuálně vybráno.


Kopie

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořen alespoň jeden Master x Detail.
 • Potvrzením této volby pásu karet dojde k vytvoření kopie Master x Detailů, které jste označili kurzorem.
 • Vytvoří se Master x Detaily s identickou definicí, identickým systémovým číslem, s novým GUID a na začátek názvu je doplněn text Kopie.


Export

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořen alespoň jeden Master x Detail.
 • Potvrzením této volby dojde k vyexportování Master x Detailů, které jste označili kurzorem.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na záznamy, které chcete exportovat.
 • Po potvrzení volby Export se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, do kterého chcete vybrané Master x Detaily exportovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a vyplníte jméno souboru, do kterého se má exportovat.
 • Jako standardní přípona jména souboru se nabízí *.HMDX.
 • Doporučujeme tuto příponu ponechat.
 • Stiskem tlačítka Uložit nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce exportu Master x Detailů.
  • Pokud jméno souboru, které jste zadali, již existuje, jste upozorněni dotazem:
   • Soubor *.HMDX již existuje, přejete si ho přepsat nebo do něj přidat?
  • Stiskem tlačítka Přepsat dojde k přepsání souboru (původní Master x Detaily uložené v souboru se přepíší nově exportovanými).
  • Stiskem tlačítka Přidat jsou do souboru přidány Master x Detaily, které jste vybrali k exportu.
   • Master x Detaily, které soubor již obsahoval, jsou v souboru ponechány s tím, že Master x Detaily se stejným systémovým číslem jsou nahrazeny definicí exportovaných Master x Detailů.
  • Stiskem tlačítka Storno akci exportu zrušíte.


Import

 • Potvrzením této volby můžete provést import Master x Detailů, které byly dříve uloženy do souboru pomocí volby Export přehledu Master x Detail.
 • Například tedy u vícefiremní instalace pokud přenášíte Master x Detaily vytvořené v jedné firmě do databází ostatních firem, nebo pokud potřebujete naimportovat Master x Detaily vytvořené na zakázku vaším dodavatelem systému Helios Orange.
 • Po potvrzení volby Import se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, ze kterého chcete vybrané Master x Detaily importovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a jméno souboru, který se má naimportovat.
 • Po výběru souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí seznam všech Master x Detailů, které obsahuje.
 • Automaticky jsou označeny k importu všechny obsažené Master x Detaily, případně můžete označit pouze jen ty, které chcete importovat.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na Master x Detaily, které chcete importovat.
 • Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu Master x Detailů.
 • Systém při importu nekontroluje existenci Master x Detailů v databázi a v importním souboru a při shodě GUID (jednoznačná identifikace) dojde k přepsání definice importovaných Master x Detailů.
 • Export/import Master x Detailů s sebou přenáší i použitou sestavu (pokud je v definici zadána).Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail