MajorShop - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Aplikace MajorShop od společnosti PC Help, a.s. řeší problematiku elektronického obchodu zejména pro firmy, které již provozují informační systém Helios Orange. Cílem této aplikace, je umožnit uživatelům nabízet své zboží zákazníkům prostřednictvím nejrychleji se rozvíjejícího média současnosti – internetu.
MajorShop se skládá ze dvou částí, klientské a webové.
Pro podrobnější informace o produktu MajorShop jsou k dispozici také internetové stránky www.majorshop.cz a podrobná nápověda samotné aplikace.


E-help Průvodce k elektronickému obchodu MajorShop naleznete zde (nutno pustit zvuk).


Klientská část MajorShopu

Jde o část aplikace, jenž se instaluje přímo u zákazníka, „co nejblíže“ systému Helios Orange. Slouží k nastavení a provádění komunikace mezi IS Helios Orange a programem MajorShop. Je to nástroj, jehož prostřednictvím uplatní uživatel svoje představy o způsobu prezentace zboží a jeho objednávání. Mezi oblasti, které může uživatel ovlivnit, patří:

 • nastavení přenosu dat mezi systémem Helios Orange a elektronickým obchodem, včetně možnosti tvorby naplánovaných úloh
 • možnost přímého ovlivňování vzhledu elektronického obchodu na webu
 • zajištění přenosu vlastních uživatelských sloupců
 • integrovaný kurzovní lístek, podpora cizích měn
 • rozsáhlý systém slev, jenž umožňuje i komplikované nastavení vztahů mezi skupinami zboží a organizací pro slevy množstevní či finanční
 • komfortní podpora tvorby jazykových mutací, včetně dodávaných základů pro slovenskou a anglickou verzi
 • správa organizací a jejich uživatelů, včetně nastavení přístupových práv


Upozornění Pro přihlášení do systému Helios Orange je třeba mít nastavený na SQL serveru mixed mode, protože klient MajorShop vyžaduje přihlášení jménem a heslem.


Webová část MajorShopu

Pro provozování webových stránek s elektronickým obchodem poskytuje nebo zprostředkovává společnost PC Help, a.s. webhosting za příznivé ceny. Uživatel má k dispozici nejrůznější statistiky přístupu a zároveň je jeho elektronický obchod nepřetržitě sledován, pro zajištění co nejspolehlivější služby. Vzhled a chování webové části reaguje na nastavení klientské části. Webová část zpracovává následující problematiku:

 • prezentace kategorií zboží, včetně možnosti tvořit podkategorie
 • prezentace jednotlivých položek zboží formou seznamu či náhledu
 • zobrazení různých druhů obrázků zboží a to jak náhledu, tak detailu, které mohou být získány z Helios Orange nebo jiného zdroje
 • možnost registrace jednotlivce nebo organizace, jako uživatele elektronického obchodu
 • přehledné zpracování nákupního košíku
 • provádění samotného objednávání


Vazby na Helios Orange

Pro provoz MajorShopu plně postačí standardní verze Helios Orange bez jakýchkoli dalších úprav. Mezi nejdůležitější oblasti nastavení v Helios Orange vzhledem k MajorShopu patří:

 • obsah internetového obchodu je závislý na obsahu seznamu Zboží a služby a na nastavení Návazných skupin zboží. Tímto je na internetu členěn katalog zboží, kmenové karty, jenž jsou na skladě a zařazeny do požadované návazné skupiny, mohou být zobrazeny na internetu
 • pro naplnění systému slev MajorShopu, lze použít nastavení slev na organizacích a návazných skupinách
 • mohou být využity i organizace již v Helios evidované, ty je pak vhodné opatřit vhodnou formou plateb
 • lze využít uživatelských sloupců nad kmenovými kartami, stačí nastavit způsob jejich přenosu a editovat šablonu pro vzhled detailu zboží