Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Měny - Číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID6

Číselník Měny slouží k zadání cizí měny a v případě měn zemí Evropské měnové unie (EMU) i k zadání směnného koeficientu dané měny vůči měně Euro (EUR). Do číselníku měn vstoupíte ze stromové struktury hlavní nabídky pod nabídkou Číselníky, Konstanty a číselníky, Měny.

V tomto přehledu můžete opravovat již zadané údaje měn, tisknout je, zadávat nové, případně údaje rušit. Veškeré volby pro práci s přehledem jsou součástí pásu karet přehledu Měny. Popis základních voleb najdete se společné kapitole Pás karet (Ribbon).


Editor - nový kód měny

Editor pro zadání nové měny do přehledu vyvoláte volbou Nový z pásu karet z karty Přehled. Editor má v záhlaví listovací tlačítka, kterými se pohybujete po řádcích přehledu jednotlivých měn.

Mena editor.png


Informace v editoru jsou rozděleny do několika sekcí:

[1] Základní údaje

ISO kód

Kód cizí měny ve formě třímístného kódu ISO, např. FRF, DEM, EUR, CZK apod. Systém kontroluje, zda již neexistuje měna s tímto kódem a neuloží duplicitní kód.


Název

Pojmenování pořizované měny, např. Koruna česká, Euro, Americký dolar apod.


Násobek

Nastavujete nejnižší hodnotu měny, např. u EUR je nejnižší používaný podíl – cent (což je 0.01 EUR) a nastaví se pro tento případ 1/100. Klepnutím na pomocné tlačítko rozvinete seznam:

 • 1/1000
 • 1/100
 • 1/10
 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000

Výběrem hodnoty nastavíte počet desetinných míst pro výsledný přepočet (tj. pro EUR zvolíte 1/100, protože pro měnu EUR je nejmenší mince cent, což je setina měny).


Hlavní měna

Zaškrtávací pole pro stanovení hlavní účetní měny. Pokud u konkrétní měny toto pole zaškrtnete, na zadaných a nových měnách bude tato položka nepřístupná.


[2] Saldo

Účet kurzových zisků
Účet kurzových ztrát

Pole s návazným číselníkem, kde je možno zadat účet kurzových zisků a účet kurzových ztrát za účelem automatického účtování kurzových rozdílů (viz kapitola Účetní doklad, modul Účetnictví).

Účty zadáte buď přímo z klávesnice nebo stiskem tlačítka Tri tecky.png otevřete přehled účtový rozvrh a účet kurzových zisků nebo účet kurzových ztrát označíte a přenesete volbou Přenos.


Sledovat saldo

Označením tohoto zaškrtávacího pole nastavíte sledování salda v této cizí měně a hodnotu salda v této měně můžete vytisknout pomocí volby Nastav v modulu Účetnictví – v přehledu Saldokonto ve volbě Stav saldokonta. Stejně tak bude mít vliv na sledování pokladny v cizí měně.

Pokud nebude toto pole zaškrtnuto, bude v nabídce Nastav u příslušných položek pouze zkratka CM, pokud bude u některé měny zaškrtnuto, bude v nabídce Nastav u příslušných položek kód měny. Např. Zůstatek pokladny (CM) nebo Zůstatek pokladny (EUR), Saldo 1 CM, Saldo 1 EUR. Hodnoty se pak zobrazují jen v těchto sloupcích a ne v univerzálním sloupci s označením CM.


[3] Zaokrouhlení

Vydané faktury

Určujete, jak se mají v dané měně zaokrouhlovat vydané faktury.

 • setiny měny
 • desetiny měny
 • jednotky měny
 • desítky měny
 • stovky měny
 • tisíce měny


Pokladní prodej

Určujete, jak se mají v dané měně zaokrouhlovat účtenky v pokladním prodeji. Vybíráte ze stejných možností jako u zaokrouhlení vydaných faktur.


Mzdy

Určujete, jak se mají zaokrouhlovat částky mzdy vyplácené v této měně.


[4] Bank.spojení vlastní organizace pro platební příkazy

Název spojení

Z návazného číselníku vybíráte pomocí tlačítka Tri tecky.png bankovní spojení, které se má použít při generování inkasních a platebních příkazů (tuzemských a zahraničních) z faktur a saldokonta v dané měně.


[5] Bank.spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace

Název spojení

Z návazného číselníku vybíráte pomocí tlačítka Tri tecky.png bankovní spojení, které se má použít při vytváření příslušných dokladů.


[6] Řízení peněžních toků

Tolerance

Nastavujete hranici pro částku saldokonta v konkrétní cizí měně. V případě, že saldo v CM nepřekročí v absolutní hodnotě tuto hranici, saldokontní případ se považuje z hlediska peněžních toků za uhrazený.

Upozornění Toleranci pro cizí měnu lze nastavit i globálně pro všechny měny najednou v Konstantách modulu Řízení peněžních toků. Ale hodnota vyplněná zde na konkrétní měně má ve vyhodnocení peněžních toků přednost před tolerancí nastavenou v konstantách PT.


[7] Úhrady

Tolerance pro posuzování úhrad

Nastavujete hranici pro posuzování úhrad v konkrétní měně.

Pás karet - karta Akce

Nastav hlavní měnu

Pro správnou funkci programu je třeba přednastavit jednu měnu jako hlavní měnu, ve které je vedeno účetnictví a k ní jsou vztaženy kurzové rozdíly cizích měn. Hlavní měnou bude ve většině případů Česká koruna (CZK). Hlavní měnu lze nastavit k měně jen tehdy, pokud ještě nejsou zadány vazby na doklady v příslušné měně.


Definice výčetky platidel

BID692

Definujete výčetku platidel v dané měně, tj. hodnoty bankovek a mincí.


Zablokování vybraných záznamů

Pomocí volby můžete vybrané měny zablokovat. Přes volbu Nastav je pak možné v přehledech zobrazit příznak Blokováno a použít daný sloupec do sestav a filtrů.


Odblokování vybraných záznamů

Pomocí volby můžete vybrané měny odblokovat. Přes volbu Nastav je pak možné v přehledech zobrazit příznak Blokováno a použít daný sloupec do sestav a filtrů.


Rozkopírování

Volba slouží k rozkopírování měn do dalších databází v instalaci HELIOS Orange.

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail