Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Kurzovní lístek - Číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Kurzovní lístek

Nabídka Kurzovní lístek umožňuje zadat libovolný počet zahraničních měnových jednotek a jejich kurzových hodnot pro přepočet. Pomocí kurzovního lístku můžete provádět přepočet pro měny Evropské měnové unie prostřednictvím společné měny EURO zemí EMU. Do přehledu Kurzovní lístek se dostanete ze stromové struktury hlavní nabídky přes nabídku Číselníky, Další, Kurzovní lístek. Veškeré volby pro práci s přehledem najdete na pásu karet, popis jednotlivých voleb najdete ve společné kapitole Pás karet (Ribbon).


BID62

Editor - nový záznam

Výběrem volby Nový z pásu karet z karty Přehled otevřete editor pro zadání kurzovního lístku.

Zadání nového kurzovního lístku

Kurzovni listek.png


[1]Měna

Číslo

Zadáváte číslo kurzovního lístku, podle kterého lze vyhledávat a třídit v přehledu kurzovních lístků.


Měna

Kód dané cizí nebo hlavní účetní měny ( např. EUR, USD, EUR ). Tato měna musí existovat v přehledu Měny. Klepnutím na pomocné tlačítko u pole Měna se otevře nabídka již zadaných měn a můžete vybrat konkrétní měnu. Pokud není měna v nabídce, musíte ji zadat do číselníku Měny (viz kapitola Měny) a potom ji můžete použít v kurzovním lístku. Jestliže je u vybrané měny zadaný přepočítací kurz EUR, objeví se v kurzovním lístku na řádku kurz údaj EUR-cizí měna.


Množství Kurz

Množství, které se používá v kurzovním lístku – kurzy devizového trhu ČNB. (Jedná se o množství – počet jednotek cizí měny, ke které se vztahuje kurz devizového trhu.)


Datum

Datum, od kterého zadaný kurzovní lístek platí. Zadáváte přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Kalendar.png.


[2]Kurz

Kurz

Pokud jde o přepočet mezi hlavní účetní měnou (Kč) a zemí, která není v EMU, zadáváte směnný kurz hlavní účetní měny na příslušnou měnu – Kurz CZK - CM. Při přepočtu hlavní účetní měny (CZK) na měnu EMU, zadáváte vždy kurs EUR k hlavní účetní měně (Kč) - Kurz CZ - EUR.


Kurz EUR

Toto pole je přístupné pouze v případě přepočtu hlavní účetní měny (Kč) na měnu EMU, zde se vám zde nabídne vždy pevný směnný kurz měny EMU k EUR. Tento směnný kurz je zadán v přehledu Číselník kódů cizích měn a lze jej v případě potřeby na tomto formuláři editovat.


Celní kurz

Do tohoto pole zadáváte údaj, který je stanoven v Celním sazebníku. Hodnotu údaje můžete vepsat z klávesnice nebo použít funkci Import v místní nabídce. Hodnota zadaná v tomto poli se používá v modulu Celní případy pro výpočet hodnot na celní deklaraci.


Kurz předběžný

Pro účely přepočtu příjmů či výdajů v budoucnosti lze zadat kurzovní lístek s datem v budoucnosti a vyplnit tento předběžný kurz. Využívá jej modul Řízení peněžních toků k predikci hodnot.


[3]Popis

Text

Do tohoto pole lze vložit jakýkoli upřesňující text. Text lze nastavit a přenést z návazného číselníku Pomocné texty.


Pás karet

Import

Tato nabídka umožňuje vytvářet kurzovní lístek v HELIOS Orange importem ze souboru nebo z internetu. Výběr nastavujete pomocí zaškrtávátka v editoru Importu.

Import kurzovního lístku

Kurzovni listek import.png


 • Import ze souboru

Bude probíhat import z již existujícího souboru uloženého na určené cestě. Ze souboru se naimportují jen kurzy pro měny zadané v číselníku kódů měn.


 • Import z internetu

Bude probíhat import z internetu a proběhne současně uložení staženého souboru do adresáře Dokumenty uživatele, který lístek z internetu stahuje. Ze souboru se naimportují jen kurzy pro měny zadané v číselníku kódů měn.

Pokud nechcete soubor automaticky ukládat, změňte v globálni konstantách v části Firemní konstanty nastavení atributu Po naimportovaní smazat soubor kurzovního lístku z disku z adreáře dokumenty.


V dalším řádku určujete o jaký typ importu se jedná, ze seznamu vybíráte:

 • ČNB + Celní kurzy CZ
 • Celní kurzy CZ
 • ČNB Import


Upozornění Program si pamatuje nastavení pro přihlášeného uživatele dle naposledy spuštěného importu.


Podle toho, které z těchto polí bude zaškrtnuto (Import ze souboru a Importu z internetu), budou přístupná či nepřístupná další pole importu.


Datum kurzovního lístku

Zadáváte datum, ze kdy má být kurzovní lístek importován. Pomocí tlačítka Kalendar.png si můžete zobrazit kalendář a den přenést. Pokud na vybraný den neexistuje kurzovní lístek, budete systémem upozorněni.

Dotaz nebo informativní hláška Kurzovní lístek ke dni XY nebyl nalezen. Importovat kurzovní lístek ke dni YY ?

Pokud odpovíte Ano, bude importován lístek pro den YY, pokud odpovíte ne, budete upozorněni:

Dotaz nebo informativní hláška Kurzovní lístek pro zadaný den není definován.


Jméno souboru ze kterého se bude importovat (přístupné v případě importu ze souboru)

V tomto poli můžete otevřít adresáře, které jsou na stanici k dispozici a vyhledáním již uloženého souboru nastavit cestu pro import souboru.


URL pro download (přístupné v případě importu ze souboru)

Adresa se doplní automaticky podle nastavení definice předpisů. V případě importu ČNB se adresa mění i v závislosti na nastaveném datumu kurzovního lístku.


Nastavit pro EU-DPH

Touto volbou označíte kurz z kurzovního lístku, který je určen pro přepočet účetních dokladů z cizí měny na hlavní měnu pro účely přiznání DPH. Je možno označit kurzy jako:

 • denní (volba Nastavit kurz pro DPH - denní) - při této volbě je každý další stažený kurzovní lístek označen automaticky jako denní
 • pevný (volba Nastavit kurz pro DPH - pevný)


Zrušit nastavení pro EU-DPH

Touto volbou označené kurzy pro DPH odznačíte.


Definice předpisů

BID1092

Spuštěním volby Definice předpisů se zobrazí definice předpisů pro import kurzovních lístků z internetu. Nabízejí se definice pro kurzovní lístek České národní banky, kurzovní lístek pro celní kurz, kurzovní lístek Evropské centrální banky a kurzovní lístek Národní banky Slovensko (pro historické kurzy SKK). Tyto definice se vytvoří při instalaci systému HELIOS Orange.

Definice jsou pevně vázány na ISO kód měny.

Upozornění V případě, že je v databázi HELIOS Orange používán chybný kód měny (neodpovídající ISO kódu), nelze kurzovní lístky importovat.


Definice předpisů pro import:

 • Celní kurzy CZ
 • Celní kurzy SK
 • ČNB import
 • ECB import
 • NBS import


Doplnění kurzů EMU

V číselníku Měny vyplníte směnný kurz měny na EUR. V přehledu Kurzovní lístek zadáte kurzovní lístek s přepočtem kurzu EUR – CZK a lístek uložíte. Z pásu karet vyberete volbu Doplnění kurzů EMU. Potvrzením této volby systém vygeneruje přepočty všech měn EMU, které mají vyplněný směnný kurz na EUR, k zadanému kurzovnímu lístku. Tyto hodnoty můžete použít ve všech modulech, kde pracujete s cizí měnou.


Rozkopírování

Volba slouží k rozkopírování kurzů do dalších databází v instalaci HELIOS Orange.


Kurzovní lístek cizích měn

BID834

Do přehledu Kurzovní lístek cizích měn vstoupíte ze stromové struktury hlavní nabídky pod nabídkou Číselníky, Další. Do kurzovního lístku cizích měn je potřeba zadávat kurzy pro výpočet DPH pro období DPH, které má nastavenu jinou než hlavní měnu. Jeho funkcionalita je prakticky stejná jako kurzovní lístek hlavní měny (nabídka Kurzovní lístek) s tím rozdílem, že je nutno zadávat i kód měny DPH, tedy měny, ve které bude DPH počítáno, a kód země, pro kterou daný kurz platí.

Např. hlavní měna = CZK a bude se počítat DPH v SKK, musí se zadat kurz SKK / CZK pro SK dle NBS.

V kurzovním lístku cizích měn je možno importovat všechny kurzovní lístky mimo kurzovního lístku cizí měny. Tedy je-li hlavní měna CZK (CZ legislativa), je v kurzovním lístku hlavní měny možno importovat kurzovní lístek ČNB a Kobler, v kurzovním lístku cizích měn je možno importovat NBS. Při importu je Země doplněna doplněna takto : ČNB - CZ, NBS - SK.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail