Kooperační objednávky - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11143

Popis

Kooperační objednávky slouží k evidenci požadavků kooperačních operací na jednotlivé organizace - dodavatele kooperace.
Při vykrytí objednávek je možné provést s návazností na tyto objednávky evidenci došlých kooperací. Evidenci je možné provést hned několika způsoby:

 • Klasickým ručním způsobem - Pomocí funkce Nový v přehledu Evidence kooperací. Při této ruční evidenci je možné pořizované záznamy svázat s konkrétní položkou kooperační objednávky.
 • Poloautomatem - Pomocí funkce Převod do evidence kooperací v přehledu Položky kooperační objednávky. Tato funkce umožňuje rychlým způsobem zaevidovat operace, které jsou zaznamenány v kooperačních objednávkách.
 • Automatem na základě přijatých faktur - Při evidenci došlé faktury za provedení dané kooperace je možné u této faktury stanovit konkrétní položku kooperační objednávky, na jejíž základě byla provedena fakturace za objednanou kooperaci. Při realizaci této faktury se automaticky v evidenci kooperací generuje záznam o provedení dané operace (viz funkce Evidence kooperační objednávky pomocí přijatých faktur).


Seznam atributů

 • Řada - Identifikace řady z číselníku Řad kooperačních objednávek.
 • Číslo - Jednoznačné číselné označení objednávky v rámci dané řady.
 • Objednávka - Identifikace objednávky - řada / číslo.
 • Organizace - Odkaz na organizaci, u které objednávám kooperaci.
 • DIČ - DIČ dané organizace.
 • Místo určení - Odkaz na organizaci, která definuje místo určení při komunikaci s kooperantem.
 • Kontaktní osoba - Odkaz na kontaktní osobu dané organizace. Nepovinný údaj.
 • Forma úhrady - Označuje způsob úhrady za provedenou kooperaci.
 • Druh dopravy - Označuje způsob dopravy zásilky.
 • Zodpovědný zaměstnanec - Odkaz do číselníku zaměstnanců. Nepovinný údaj.
 • Termín odeslání - Informativní údaj.
 • Požadovaný termín dodání - Informativní údaj.
 • Potvrzený termín dodání - Informativní údaj.
 • Realizováno - Informuje, zda daná objednávka je již skutečná. U realizované objednávky se předpokládá její vykrytí.
 • Datum realizace - Datum, kdy objednávka byla převedena do stavu realizováno.
 • Uzavřeno - Informuje, zda daná objednávka je ručně uzavřena a tím i splněna. Na uzavřenou objednávku nelze již provádět návaznou evidenci.
 • Autor uzavření - Zobrazuje uživatele, který provedl uzavření.
 • Splněno - Informuje, zda daná objednávka je již splněna - vykryta. To znamená, že buď je objednávka ručně uzavřena, a nebo všechny její položky jsou splněny nebo uzavřeny.
 • Cena přepravy, Doba přepravy, Počet přepravních dávek - Informativní údaje. Tyto údaje lze vypočítat z definice jednotlivých položek kooperační objednávky, kde se vychází z parametrů kooperace. K výpočtu slouží tlačítko "Přednabídnout", které se nachází přímo v editoru.
 • Cena kooperace - Zobrazuje celkovou cenu kooperace. Jedná se o součet cen jednotlivých položek objednávky navýšený o cenu přepravy.
 • Poznámka - Libovolný textový popis. Poznámku je možné načíst z Číselníku výrobních poznámek. Načtení se provede pomocí místní funkce v editoru.

Položky kooperační objednávky se specifikují na druhé záložce editoru. Zde je zobrazen přehled Položky kooperační objednávky, který zobrazuje a umožňuje definovat jednotlivé položky dané objednávky.

Funkce

Poznámky

Ke každé objednávce je možné vytvořit libovolný počet poznámek. Každá taková poznámka se skládá z názvu a samotné libovolně dlouhé textové poznámky. Tyto poznámky lze zakládat i přímo v editoru objednávky.


Realizace

Tato funkce provede nahození stavu "realizováno" u všech označených záznamů.


Zrušení příznaku realizace

Tato funkce umožní u označených realizovaných záznamu zrušit příznak realizace. Funkce bude úspěšná jen u těch objednávek, které nebyli ručně uzavřeny, nebo u kterých doposud nebyla provedena návazná evidence.


Uzavření

Pomocí této funkce je možné provést nastavení/zrušení uzavření označených realizovaných objednávek. Uzavřením objednávek tyto objednávky prohlašujeme za vyřízené - splněné.


Položky kooperační objednávky

Tato funkce umožňuje rychlý přístup k jednotlivým položkám kooperačních objednávek. Potvrzením této volby se otevře přehled Položky kooperační objednávky, který bude zobrazovat položky od všech vybraných kooperačních objednávek z přehledu.


Evidence kooperací

Tato funkce zobrazí přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat všechny zaevidované kooperační operace, které byli zaevidovány s návazností na aktuální objednávku z přehledu.


další