Kontingenční tabulky - Helios Intelligence

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID323

 • V přehledu Kontingenční tabulky naleznete všechny kontingenční tabulky z celého systému HELIOS Orange vytvořené uživateli.
 • V tomto přehledu nelze vytvářet nové kontingenční tabulky - to je vždy možné pouze v patřičném přehledu, pro který je tabulka definována.
 • Je zde však možné provádět opravy a mazání stávajících tabulek, a také jejich export a import.
 • Vše o tvorbě naleznete v kapitole Pás karet, Kontingenční tabulka - Společné kapitoly.


V přehledu můžete použít speciální volby pásu karet (na kartě Akce) určené pro přehled Kontingenční tabulky:

Zobrazit

 • Použitím této volby se zobrazí přímo z tohoto přehledu obsah kontingenční tabulky.
 • Pokud nemá vybraná tabulka určeno, ke kterému uloženému nastavení se vztahuje, budete před jejím zobrazením vyzváni k výběru nastavení.
 • Podobně budete vyzváni k výběru období, pokud není žádné aktuálně vybráno.


Definice práv

 • Zobrazí se seznam uživatelů / rolí, kteří mají právo pro zobrazení dané kontingenční tabulky.
 • Dokud není zadán žádný uživatel / role, může tabulku zobrazit kdokoliv.
 • V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze tabulky, na které má přihlášený uživatel právo.


Kopie

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořena alespoň jedna kontingenční tabulka.
 • Potvrzením této volby pásu karet dojde k vytvoření kopie kontingenčních tabulek, které jste označili kurzorem.
 • Vytvoří se tabulky s identickou definicí, identickým systémovým číslem, s novým GUID a na začátek názvu je doplněn text Kopie.


Export

 • Tato volba je aktivní pouze v případě, že je vytvořena alespoň jedna kontingenční tabulka.
 • Potvrzením této volby dojde k vyexportování tabulek, které jste označili kurzorem.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na záznamy, které chcete exportovat.
 • Po potvrzení volby Export se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, do kterého chcete vybrané tabulky exportovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a vyplníte jméno souboru, do kterého se má exportovat.
 • Jako standardní přípona jména souboru se nabízí *.HCTX.
 • Doporučujeme tuto příponu ponechat.
 • Stiskem tlačítka Uložit nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce exportu kontingenčních tabulek.
  • Pokud jméno souboru, které jste zadali, již existuje, jste upozorněni dotazem:
   • Soubor *.HCTX již existuje, přejete si ho přepsat nebo do něj přidat?
  • Stiskem tlačítka Přepsat dojde k přepsání souboru (původní tabulky uložené v souboru se přepíší nově exportovanými).
  • Stiskem tlačítka Přidat jsou do souboru přidány tabulky, které jste vybrali k exportu.
   • Tabulky, které soubor již obsahoval, jsou v souboru ponechány s tím, že tabulky se stejným systémovým číslem jsou nahrazeny definicí exportovaných kontingenčních tabulek.
  • Stiskem tlačítka Storno akci exportu zrušíte.


Import

 • Potvrzením této volby můžete provést import kontingenčních tabulek, které byly dříve uloženy do souboru pomocí volby Export přehledu Kontingenční tabulka.
 • Například tedy u vícefiremní instalace pokud přenášíte tabulky vytvořené v jedné firmě do databází ostatních firem, nebo pokud potřebujete naimportovat tabulky vytvořené na zakázku vaším dodavatelem systému Helios Orange.
 • Po potvrzení volby Import se otevře dialogové okno pro výběr cesty a jména souboru, ze kterého chcete vybrané tabulky importovat.
 • Zde vyberete cestu (disk a adresář) a jméno souboru, který se má naimportovat.
 • Po výběru souboru se ve spodní části dialogového okna zobrazí seznam všech kontingenčních tabulek, které obsahuje.
 • Automaticky jsou označeny k importu všechny obsažené tabulky, případně můžete označit pouze jen ty, které chcete importovat.
 • Označování provádíte postupem standardním pro systém Windows, tedy např. stiskem klávesy <Ctrl> a klepnutím levého tlačítka myši na tabulky, které chcete importovat.
 • Stiskem tlačítka Otevřít nebo klávesy <Enter> se spustí vlastní akce importu kontingenčních tabulek.
 • Systém při importu nekontroluje existenci kontingenčních tabulek v databázi a v importním souboru a při shodě GUID (jednoznačná identifikace) dojde k přepsání definice importovaných tabulek.
 • Export/import kontingenční tabulky s sebou přenáší i použitou sestavu (pokud je v definici zadána).


Rozkopírování

 • Pokud máte ve Vaší instalaci systému HELIOS Orange více databází, se kterými uživatelé pracují, lze použitím této volby označené kontingenční tabulky z jedné databáze do dalších rozkopírovat.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Žoček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail