Kontace leasingu - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20551


Kontace leasingu

Vzhledem k důležitosti a velké variabilitě při účtování pohybů leasingu pomocí kontací jsou kontace leasingu umístěny do zvláštního přehledu přímo v modulu Leasing. V univerzálním přehledu Účetní kódy - kontace najdete samozřejmě kontace leasingu také.


Detailní kontace

Kontace leasingu umožňují i navázání kontací i pro jednotlivé Druhy pohybů a Části předmětu - tzv. "detailní" kontace. Je tedy možno zaúčtovat např. částku základu daně pro technologickou linku (pořizovací cena bez finanční služby) a finanční službu (marži) na jiné analytické účty za účelem např. vyhodnocování efektivnosti jednotlivých pronajímaných předmětů leasingu. Použití detailních kontací je principiálně obdobné použití kontaci např. ve faktuře a kontace přiřazené k položce faktury (způsob přiřazení se však v Leasingu a ve Fakturaci liší). Vždy se musí použít základní kontace k pohybu, mohou se nebo nemusí použít detailní kontace k Části předmětu. Na detailní kontaci stačí uvést Druh řádku s účty, které chcete detailně rozlišovat. Přednost má účet z detailní kontace. Na předmětu lze zadat datum účtování, a to buď jako datum pohybu nebo jako datum smlouvy - v tomto případě se jako datum případu při účtování převezme datum smlouvy.

Na druhu pohybu lze zadat zákaz účtování. Následně při pokusu o účtování pohybů vázaných na daný druh pohybu, který má nastaven zákaz účtování, je zobrazeno chybové hlášení "Účtování tohoto druhu pohybu není dovoleno" a účtování se neprovede.


Upozornění Podmínkou použití detailní kontace dále je, že pro daný Druh řádku v základní i detailní kontaci bylo stejné i další nastavení Druhu řádku kontace: Sazba daně, Strana, Kumulace, Záloha a Druh organizace (viz dále).

Přehled Kontace leasingu

Přehled Kontace leasingu je seznamem všech účetních kódů - kontací pro modul Leasing. Druh pohybu účetního kódu mají tyto kontace nastaven Leasing. Přehled Kontace leasingu otevřete ze stomové struktury, modul Leasing, Předměty, Kontace leasingu:


Přehled Kontace leasingu


Přehled Kontace leasingu

Formulář Kontace leasingu

Novou Kontaci leasingu založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2>, otevře se formulář Kontace leasingu.


Formulář Kontace leasingu


Formulář Kontace leasingu


Na formuláři Kontace leasingu se zadávají tyto hlavičkové údaje:


 • Číslo kontace - povinný číselný údaj, program tyto čísla nabízí automaticky, lze přepsat na jiné doposud neexistující číslo


 • Název - povinný údaj, název kontace. Doporučujeme nazvat kontaci tak, aby bylo všem uživatelům zřejmé, o jakou kontaci se jedná


 • Druh účetního dokladu - druh účetního dokladu, do kterého se budou účtovat účetní doklady leasingu


 • Druh pohybu - u kontací leasingu bude vždy Leasing


 • Přededitace - pole s výběrem. Když nastavíte Ano, po zadání příkazu k účtování program nabídne účtetní doklady ke kontrole, lze je v případě potřeby doplnit a teprve potom definitivně zaúčtovat do účetního deníku. Když nastavíte Ne, po zadání příkazu k účtování program pohyby leasingu zaúčtuje přímo do účetního deníku.


 • Neseskupovat stejné řádky - pole pro označení. Když bude neoznačeno, při účtování se účetní řádky se stejnými atributy (číslo účtu, útvar, zakázka, atd.) sloučí do jednoho řádku. Když bude pole Neseskupovat stejné řádky označeno, při účtování se účetní řádky nesloučí.


Pod těmito poli se nachází přehled s jednotlivými řádky Kontace leasingu.


Nový řádek Kontace leasingu založíte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou <F2> ve formuláři Kontace leasingu , otevře se formulář Řádek kontace.


Formulář Řádek kontace leasingu


Formulář Řádek kontace leasingu


Na formuláři Řádek kontace leasingu se zadávají do jednotlivých polí viz obrázek následující údaje. Podle Druhu řádku se však nemusí nabízet všechny pole nebo vyplnění některých polí není povinné:


 • Číslo - číslo řádku kontace, povinný údaj, program číslo automaticky přednabízí, lze je změnit na číslo, které pro danou kontaci zatím není použito.


 • Druh řádku - pole s výběrem. Druh řádku určuje, který údaj z pohybu bude program účtovat.
  • není - výchozí nastavení při novém řádku kontace, musí se nastavit některá z dalších voleb
  • Základ DPH - údaj "Hodnota pohybu ..." v pohybech v případě, že je vybrána sazba daně (vč. sazby 0%)
  • Částka DPH - údaj "Hodnota DPH ..." v pohybech v případě, že je vybrána sazba daně (vč. sazby 0%)
  • Částka včetně daní - údaj "Hodnota vč. DPH ..." v pohybech v případě, že je vybrána sazba daně (vč. sazby 0%)
  • Ostatní částky - údaj "Hodnota pohybu ..." v pohybech v případě, že je není vybrána sazba daně (není)
  • Zaokrouhlení - údaj "Hodnota zaokrouhlení ... " v pohybech v případě, že je vybrána sazba daně (vč. sazby 0%)
  • Časové rozlišení - údaj "Hodnota časového rozlišení ..." v pohybech
  • K úhradě - údaj "Hodnota k úhradě ..." v pohybech
  • Odkupní hodnota-základ daně - údaj "Hodnota odkup předpis ..." v pohybech detail v případě, že je vybrána sazba daně (vč. sazby 0%)
  • Odkupní hodnota-částka DPH - údaj "Hodnota odkup předpis DPH ..." v pohybech detail
  • Odkupní hodnota-částka celkem - údaj "Hodnota odkup předpis celkem ..." v pohybech detail
  • Odkupní hodnota-zaokrouhlení - údaj "Hodnota odkup předpis zaokrouhlení ..." v pohybech detail
  • Odkupní hodnota-ostatní částky - údaj "Hodnota odkup předpis ..." v pohybech detail v případě, že je není vybrána sazba daně (není)
  • Úrok - údaj "Hodnota úroku ..." v pohybech
  • Jistina - údaj "Hodnota jistiny ..." v pohybech - pro slovenskou legislativu (úmor - pro českou legislativu)
  • Odpisy - údaj "Odpis" v pohybech - pouze pro slovenskou legislativu
  • Oprávky - údaj "Oprávky" v pohybech - pouze pro slovenskou legislativu


 • DPH - pole s výběrem sazby DPH. Pouze u řádků Základ DPH, Částka DPH a Částka včetně daní - dtto i pro řádky s odkupní hodnotou. Zadání sazby DPH je u těchto řádků povinné.


 • Číslo účtu - pole s výběrem ze seznamu číselníku účtů. Číslo účtu na který se bude účtovat. V některých případech není nutno zadat, pak se bere účet z kontace s přířazeným Druhem pohybu a Částí předmětu, tyto kontace musí existovat.


 • Účet DPH - pole s výběrem ze seznamu číselníku účtů DPH. Číslo účtu DPH pro označení základu daně. Pouze u řádku Částka včetně daní - dtto i pro řádek s odkupní hodnotou.


 • Cizí měna - pole s výběrem. Když nastavíte Ano, tak se bude účtovat i párový údaj "Hodnota ... CM" z pohybů. Když nastavíte Ne, tak se údaj v cizí měně nebude nikdy účtovat.


 • Párovací znak - pole se výběrem, kde se volí, jaký párovací znak se má účtovat na příslušný řádek účetního dokladu.
  • není - párovací znak bude prázdný
  • Číslo zakázky - jako párovací znak se dosadí číslo zakázky předmětu
  • Číslo smlouvy - jako párovací znak se dosadí číslo smlouvy předmětu
  • Číslo smlouvy/pořadí - jako párovací znak se dosadí číslo smlouvy předmětu s tím, že za číslem smlouvy bude znak lomeno a pořadí splátky
  • Číslo předmětu - jako párovací znak se dosadí číslo předmětu
  • Uživatelský sloupec - jako párovací znak se dosadí údaj z uživatelského sloupce _ParZnakUziv vytvořený nad tabulkou TabSTDLeaPohyb


 • Záporně - pole s výběrem. Když nastavíte Ano, tak se bude účtovat údaj "Hodnota ..." z pohybů s opačným znaménkem (+ nebo -). Když nastavíte Ne, tak se bude účtovat údaj "Hodnota ..." z pohybů beze změny znaménka.


 • Druh data - pole se výběrem, kde se volí, jaký příznak Druh data se má účtovat na příslušný řádek účetního dokladu. Důležité pro správnou činnost saldokonta.
  • Není datum - při účtování se nastaví Druh data není. Příslušný řádek se nebude zobrazovat v saldokontu.
  • Datum splatnosti - při účtování se nastaví Druh data Datum splatnosti a konkrétní datum splatnosti z pohybu. Příslušný řádek se bude zobrazovat v saldokontu.
  • Datum úhrady - při účtování se nastaví Druh data Datum úhrady a konkrétní datum splatnosti z pohybu. Příslušný řádek se bude zobrazovat v saldokontu.
  • Automaticky - program automaticky podle Druhu řádku vybere Datum splatnosti nebo Datum úhrady


 • Uplatnit DPH - pole s výběrem. Když nastavíte Ano, tak se bude účtovat jako daňový doklad s přiřazením období DPH. Když nastavíte Ne, tak se nebude účtovat jako daňový doklad. Období DPH se nepřiřadí, ani se nedoplní účet základu daně.


 • Text do účta - pole se výběrem, kde se volí, jaký text se má dostat do řádku účetního dokladu.
  • Nic - text v účetním dokladu bude prázdný
  • Vlastní text - text v účetním dokladu bude vyplněn podle údaje který si sami napíšete do vedlejšího pole Text
  • Uživatelský sloupec - dosadí se údaj z uživatelského sloupce _TextDoUctaUziv vytvořený nad tabulkou TabSTDLeaPohyb
  • Číslo smlouvy a název - text v účetním dokladu bude vyplněn číslem smlouvy a názvem předmětu


 • Text - když v předchozí volbě Text do účta vyberete Vlastní text, tak do pole Text napíšete požadovaný účetní text


 • Kumulace - pole se výběrem, kde se volí, jaká částka z pohybu se má účtovat z hlediska kumulace. Týký se pouze některých Druhů řádků kontace.
  • Bez kumulace - údaj "Hodnota ... " v pohybech. Jedná se o údaj za konkrétní pohyb (měsíc)
  • Kumulace - údaj "Hodnota ... kumulovaně ..." v pohybech. Jedná se o údaj kumulovaně od začátku až po konkrétní pohyb včetně. Například kolik již bylo zaplaceno.
  • Stav - údaj "Hodnota ... stav ..." v pohybech. Jedná se o údaj, který se kumulativně odečítá od výchozí hodnoty až po konkrétní pohyb včetně. Například kolik ještě zbývá zaplatit.


 • Záloha - pole se výběrem, kde se volí jak se bude posuzovat záloha. Obecně v prohybech existují sloupce s hodnotama, kde jsou zahrnuty všechny pohyby detail bez ohledu na to, zda mají na přiřazené Části předmětu pole Je záloha označeno nebo neoznačeno (nerozlišuje se, zda je záloha nebo není záloha). Záloha se odečítá. Dále existují sloupce s hodnotama z pohybů detail, kde na přiřazené Části předmětu pole Je záloha je označeno (jsou to zálohy). Nakonec existují sloupce s hodnotama z pohybů detail, kde na přiřazené Části předmětu pole Je záloha není označeno (nejsou to zálohy)
  • Bez zálohy - údaj "Hodnota ..." v pohybech. Jedná se o údaje bez zálohy
  • Celkem - údaj "Hodnota ... celkem ..." v pohybech. Jedná se o údaje bez rozlišní, zda je nebo není záloha. Záloha je odečtena.
  • Záloha - údaj "Hodnota ... záloha ..." v pohybech. Jedná se o údaje se zálohou


 • Druh organizace - pole se výběrem, kde se volí na kterou organizaci má být daný řádek účtován. Údaj se přebírá z předmětu, kde je možno zadat až 3 různé organizace:
  • Dodavatel
  • Odběratel
  • Dealer

Nabídky místního menu

Pro nabídky místního menu přehledu Kontace leasingu jsou specifické tyto nabídky:


Místní menu přehledu Kontace leasingu


Místní menu přehledu Kontace leasingu


 • Přiřadit detaily - akce se použije v případě, že je zapotřebí rozúčtovávat některé údaje nejen na úrovni pohybů, ale až na pohyby detail - části předmětu (detailní kontace). K příslušné detailní kontaci se přiřadí konkrétní Druh pohybu a Část předmětu. Pokud bude při účtování pohybu na daném pohybu (s druhem pohybu) existovat příslušný pohyb detail (s částí předmětu) a program nalezne kontaci pro druh pohybu podle pohybu a část předmětu podle pohybu detail, tak se přednostně použijí účty z této detailní kontace.

Přiřazení se provede takto. Spuštětním akce Přiřadit detaily se otevře dialogové okno Přiřadit Druh pohybu a Část předmětu.


Formulář Přiřadit Druh pohybu a Část předmětu


Formulář Přiřadit Druh pohybu a Část předmětu

Zde je nutno vybrat z návazných přehledů Druh pohybu a Část předmětu. Musí být vybrán i Druh pohybu i Část předmětu. Údaje uložíte stiskem tlačítka OK.

Pokud chcete navázané úfaje zrušit, označíte pole Odpojit druh pohybu a část předmětu a stisknete tlačítko OK.


Upozornění Nelze přiřadit pro dvě nebo více kontace stejný Druh pohybu a Část předmětu.


 • Kopie kontace - touto akcí se označené kontace zkopírují. U zkopírovaných kontací bude před název kontace vloženo slovo "Kopie - ".


Upozornění Při kopírování se nepřenáší vazby na Druh pohybu a Část předmětu, protože by došlo k duplicitě. Druh pohybu a Část předmětu na zkopírované kontace leasingu nutno přiřadit akcí Přiřadit detaily.


Tip Doporučujeme detailní kontace nezadávat přímo, ale zkopírovat základní kontaci, na ní lze zrušit Druhy řádků, na kterých se nebude lišit účet a na Druzích řádků, na kterých se bude lišit účet, tento účet upravit. Tím bude zaručeno stejné nastavení ostatních paramerů odpovídajících Druhů řádků základní i detailní kontace a správné dohledání účtů z detailní kontace.



Další strana