Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Sazby DPH - Evidence k DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Přehled Sazby DPH. Obsahuje sazby DPH platné v CZ i SK včetně historických sazeb DPH, vč. časového intervalu platnosti.

Tip Přehled je naplněn při instalaci. V případě změn sazeb DPH daných zákonem budou při nových update doplněny nové sazby DPH pro CZ a SK.

Sazby DPH pro některé další země budou ke stažení prostřednictvím Helios Store, nicméně lze samozřejmě sazby DPH pro další země pořídit i ručně.

Sazby DPH1.png

Druh sazby DPH

Atribut Druh sazby DPH je jednou ze základních změn systému. Oproti stávajícím druhům sazeb DPH bude rozšířený. Nejedná se o konkrétní sazbu DPH v procentním vyjádření, ale o informaci, zda se jedná o základní, sníženou, nulovou (případně jinou) sazbu DPH:

 • Nulová
 • Super snížená
 • Snížená (nižší)
 • Snížená
 • Základní
 • Parkovací
 • Základní (jednotná)
 • Místní
 • Ostatní

Vazba Druhu sazby DPH na Zboží a služby a na Skupiny zboží

Přes volby místní nabídky lze přiřadit sazby DPH ke konkrétní Kmenové kartě nebo Skupinám karet - přes volbu Nový nebo akci Hr.nový. BID1540
Podobně lze postupovat opačně přes nabídku Sklady → Kmenové karty nebo Sklady → Konstanty a číselníky → Skupiny karet přes volbu Sazby DPH v záložce Akce.

Doposud bylo možno na konkrétní kmenovou kartu (zboží nebo službu), případně na konkrétní skupinu karet, zadat jednu sazbu DPH vstup, jednu sazbu DPH výstup a případně označit režim přenesení daňové povinnosti. Bez možnosti rozlišení z hlediska času a bez možnosti rozlišení podle země DPH.

Nyní je možné výše uvedeným způsobem ke konkrétní kmenové kartě (zboží nebo službě), případně na konkrétní skupinu karet, přiřadit v přehledu Druhy sazeb DPH pro kmenové karty (nebo skupiny karet) pro danou zemi DPH příslušný druh sazby DPH. Nikoli číselnou sazbu DPH v %, ale druh sazby DPH, např. základní sazba. Platnost lze časově omezit. Lze nastavit rozdílně pro vstup a výstup. BID1541 BID1552

Tip Při update na novou verzi budou vygenerované vazby mezi druhem sazby DPH a položkami Kmenových karet (skupin karet) pro zemi podle vlastní země (CZ nebo SK). Podle číselné sazby DPH vstup/výstup se dohledá v tabulce sazeb DPH příslušný druh sazby DPH a pokud se dohledá, vytvoří se vazba. Datum od a Datum do nebudou vyplněny.

Pro jednu zemi DPH ke stejnému časovému údaji mohou existovat i dva (nebo více) druhů sazeb DPH (např. kotel pro vytápění domu – může být v základní sazbě DPH – při prodeji jako zboží, nebo ve snížené sazbě DPH v případě, kdy je součástí stavebních prací pro bytové účely). V tomto případě musí být jedna z vazeb označena jako Přednastaveno (preferovaná vazba). Přednastavený druh sazby DPH se bude automaticky přednabízet na dokladech, např. na fakturách.

Z časového hlediska se nesmí stejný druh sazby DPH pro danou zemi DPH překrývat (může být více různých druhů sazeb DPH).

Co se týká dokladů – skladové doklady, faktury, pokladní doklady, účtenky atd. - musí mít vyplněno DUZP a musí být určeno místo plnění (země DPH). Země DPH se určí podle vlastního DIČ DPH. Když je nevyplněno, jedná se o tuzemsko (= vlastní země). Když je vlastní DIČ DPH vyplněno, podle země DIČ DPH. Na dané DIČ DPH musí být zároveň pro dané DUZP aktivní Registrace k DPH. Podle země DPH a DUZP se bude nabízet sazba DPH z přehledu Sazby DPH. V poli s výběrem sazby DPH bude možnost vybrat další sazby DPH.

Při přednabízení sazby DPH platí priority v uvedeném pořadí:

 • Druh sazby DPH pro Kmenovou kartu pro danou zemi DPH a DUZP.
 • Druhy sazeb DPH pro Skupiny karet pro danou zemi DPH a DUZP.

Sazby DPH kmen1.png


Upozornění Dříve byly sazby DPH zadány ve Kmenových kartách nebo na Skupinách karet jako číselné pole údaje DPH Vstup a DPH Výstup. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat druh sazby pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Druhy sazeb DPH pro kmenové karty (akce Sazby DPH... na uložené kmenové kartě), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny karet v novém přehledu Druhy sazeb DPH pro skupiny karet (akce Sazby DPH... na uložené skupině karet). Nově se totiž sazba DPH zjišťuje tak, že se pro příslušnou kmenovou kartu zboží či skupinu karet vyhledá druh sazby DPH pro příslušnou zemi a rozhodné datum. Poté se pro tuto zemi a datum vyhledá sazba DPH daného druhu.
Upozornění Dříve byl režim přenesení daňové povinnosti v Kmenových kartách nebo na Skupinách karet určen zaškrtnutím pole Přenesená daňová povinnost. Pro nově založené kmenové karty zboží nebo služeb je nezbytně nutné zadat Přenesení daňové povinnosti pro příslušnou zemi DPH do nového přehledu Druhy sazeb DPH pro kmenové karty (akce Sazby DPH... na uložené kmenové kartě zboží nebo služby), nebo mít tyto druhy zadány pro jednotlivé skupiny karet v novém přehledu Druhy sazeb DPH pro skupiny karet (akce Sazby DPH... na uložené skupině karet). Nově se totiž režim přenesení daňové povinnosti zjišťuje analogicky jako sazby DPH.
Upozornění Stávající číselné údaje DPH Vstup a DPH Výstup a zaškrtávátko Přenesená DP v Kmenových kartách nebo na Skupinách karet zůstávají dočasně viditelné pouze z důvodu, aby fungovaly stávající externí řešení, které tyto atributy využívají. Časem budou odstraněny úplně.
Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail