Konektor Inventoro - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Konektor Inventoro je rozšiřující plugin procházející data HeO s nástrojem Inventoro ( http://inventoro.com/cs/ ), který umožňuje:

 • automatickou a kvalitní předpověď prodejů dle historicky analyzovaných dat
 • online řešení pro plánování prodejů, promočních aktivit a řízení zásob,
 • podporu při plánování promočních a marketingových aktivit,
 • automatický návrh pojistných, minimálních a maximálních zásob podle stanovených manažerských cílů v dostupnosti položek,
 • spojování karet pro společné vyhodnocení.

Pro správnou funkčnost pluginu je třeba mít v HeO historická data, ze kterých se předpověď počítá. Samotná predikce funguje max. na 2 roky dopředu.

Instalace Konektoru Inventoro

Instalace se provádí standardně přes Helios Store, kde je ke stažení "Konektor Inventoro".

Instalace Konektoru Inventoro z Helios store

Po samotné instalaci pluginu je nutné provést nastavení jak samotného pluginu, tak i samotného Heliosu.

Konfigurace konektoru

Konfigurace pluginu: Nástroje přizpůsobení – Externí akce – Speciální pluginy – Konfigurace…

Konektor Inventoro - Konfigurace

Záložka 1

 • Identifikátor organizace – tento identifikátor Vám bude přidělen ze strany Inventora.
 • URL grafu – doporučujeme ponechat výchozí nastavení (a měnit pouze tehdy, pokud by došlo ze strany Inventora ke změně adresy).
Záložka 1-Konfigurace

Záložka 2

 • Dotaz pro export – doporučujeme ponechat výchozí nastavení
 • Zdroj pro export – druhy dokladů, které budou pro samotný export využity
  • Došlé objednávky
  • Expediční příkazy
  • Výdejky
  • Došlé objednávky a expediční příkazy
 • Napočítávat od – datum, od kterého se mají data napočítávat zpětně
 • Kategorie pro export - grafy a hodnoty v tabulkách v Inventoro budou seskupené dle kateogorie
  • Skupina zboží
  • Sortiment
  • Kategorie Inventoro
 • Název produktu pro export - název produktu, který používáte k identifikaci produktu
  • Název 1-4
  • SKP
  • Výkres
  • Počítaný sloupec Název produktu
Záložka 2-Export

Záložka 3

Dotaz pro import – doporučujeme ponechat výchozí nastavení

Záložka 3-Import

Záložka 4

Na této záložce nastavujete vhodnou kombinaci pro výpočet hodnot.

 • Zdroj výpočtu
  • Došlé objednávky
  • Expediční příkazy
 • Určující datum pro výpočet
  • Potvrzené datum dodání
  • Termín dodávky
 • Způsob výpočtu
  • Termín dodávky VOBJ, EXPP
  • EXPP, termín dodávky pouze na VOBJ
  • VOBJ, termín dodávky pouze na EXPP
 • Řada VOBJ – řada objednávek, do které bude vygenerovaná objednávka vytvořena.
 • Respektovat minimum dodavatele – v případě že položka bude k objednání, na kmeni bude zadáno minimum dodavatele a tento atribut bude zaškrtnutý, na objednávce bude té dané položky právě toto minimální množství, i když množství k objednání vyšlo méně.
 • Respektovat balící množství – na kmneni zboží lze zadat balící množství. Pokud bude tento atribut zaškrtnut, bude se respektovat i tato hodnota.
Záložka 4-Generování objednávek

Export dat z Heliosu

Před samotným spuštěním generování exportního souboru pro Inventoro je potřeba udělat několik kroků:

 • Mít správně nastavenou konfiguraci
 • Vybrat řady dokladů, které budou zahrnuta do výpočtu. Výběr řad dokladů se provádí přes volbu pravé myši Inventoro - Zahrnout do exportu. Pozor, pokud byste v řadách zařadili pro export výdejky a v druzích dokladů zaškrtli řady expedičních příkazů, výsledný vygenerovaný soubor bude prázdný.
 • Vybrat střediska, která budete pro výpočet používat. Výběr je shodný, jako u řad dokladů (volba místní nabídky: Inventoro - Zahrnout do exportu). Pokud otevřete středisko do opravy, lze nastavit několik dalších možností:
  • Sklad pro export do Inventoro - určení, za tento sklad je zařazen do exportu dat z Heliosu.
  • Sklad Inventoro
  • Nadřazený sklad - možnost vybrat nadřazený sklad z organizační struktury. Nadřazený sklad bude použit jako dodavatel pro produkt na daném podřízeném skladu.
  • Daňový sklad - pokud je určen daňový sklad, přičte se množství položky k množství položky skladu, ke kterému je daňový sklad navázán.
 • Stejně tak vybrat dané položky (kmenové karty), se kterými chcete počítat a ty zařadit do exportu (Inventoro - Zahrnout do exportu) . Automaticky se těmto položkám přiřadí identifikátor. Bez tohoto identifikátoru nebude daná položka zařazena do exportu/výpočtu. Takto lze označit více položek hromadně.
 • Ve zboží a služby nastavit cestu na úložiště pro export a import souborů z Heliosu. To provedete v menu Zprávy - Generování zpráv (po instalaci pluginu se v definici zpráv zaoží nová definice pojmenovaná Inventoro)
 • Ve chvíli kdy je vše nastaveno, stačí spustit generování zpráv. Do Vámi definovaného úložiště se vygeneruje soubor *.csv, jehož název lze rovněž upravit v nastavení zprávy.
Nastavení zpráv

Import dat do Inventora

 • Po přihlášení, před samotným importem dat do Inventora, lze Inventoro nastavit a zpřesnit tak výpočet dle vašich požadavků. Slouží k tomu sekce "Nastavení":
Inventoro - nastavení


 • Pro import klikněte v horním menu na volbu Import. Zobrazí se okno s možností výběru souboru (který vygeneroval Helios)
Inventoro - import dat


 • V dalším kroku po nahrání souboru se zobrazí náhled dat zdrojového souboru. Zde standardně není potřeba nic měnit a stačí kliknout na „Zpracovat Prodejní Data“.
Inventoro - zpracování dat


 • Následuje krok pro výběr Promo dat. (dopsat). Pokud nebudete Promo data využívat, klikněte na „Pokračovat bez Promo dat“.
Inventoro - promo data


 • Zde nastavujete parametry pro výpočet. Tyto hodnoty se berou v potaz u položek, které tyto hodnoty nemají zadané na kmenové kartě. Hodnoty zadané na kartách tedy mají před tímto natavením přednost. Po zadání hodnot klikněte na „Pokračovat“.
Inventoro - nastavení pro výpočet


 • V bodě Shrnutí jsou základní informace, které jste před samotným výpočtem nastavili. Pokud je vše v pořádku, můžete kliknout na „Výpočet“.
Inventoro - shrnutí


 • Výpočet probíhá v závislosti na množství dat. Pokud výpočet proběhne v pořádku, zobrazí se informační hláška s odkazem na přehled.
Inventoro - zpracování
Inventoro - zpracování dokončeno


 • V přehledech lze vypočtené informace zobrazit ve velkém množství grafů, nebo pomocí ABC analýzy.
Inventoro - příklad zobrazení


 • Pro export dat z Inventora klikněte v horním menu na volbu „Export“. Na další stránce lze vybrat sloupce, které chcete přenést do HeO. Vyberete je z okna „Dostupné sloupce“ do „Vybrané sloupce“. V části Exportovat do souboru vybíráte období, na které chcete predikci provést. Predikci lze provést maximálně na dva roky dopředu. Nastavení Rozpad exportu (měsíc, týden, den) řeší pouze forecast, ostatní hodnoty zůstávají nedotčeny. Při použití jiného než měsíčního rozpadu se tyto hodnoty projeví pouze u sloupečků date_from, date_to, forecast_quantity a forecast_value Po nastavení a pro export souboru klikněte na ikonu CSV. Tím se soubor uloží do počítače.
Inventoro - export

Import dat do Heliosu

 • Pro přenos dat z Inventora do Heliosu zvolte možnost v přehledu Zboží a služby – pravá myš – zprávy – načtení zpráv, zvolte definici pojmenovanou Inventoro a vyberte soubor vygenerovaný z Inventora.
 • Přepočtená data zobrazíte v přehledu Stav skladu. Abyste spočtená data vůbec mohli zobrazit, je potřeba přes Nastav přidat do sestavy potřebné sloupečky, které najdete v Nastav v modré obálce Inventoro. Optimálně si do sestavy přidejte všechny sloupečky a tuto novou sestavu si uložte.
 • Generování objednávek probíhá z přehledu Zboží a služby volbou Inventoro - Generovat objednávky. Pokud jsou v přehledu nad Stavem skladu nějaké položky k objednání (zaškrtnutý sloupeček "Objednat?") a generování proběhne v pořádku, zobrazí se informační hláška o dokončení generování a přehled nových objednávek všech do exportu zahrnutých skladů.
 • Pokud na kmeni zboží zadáte aktuálního dodavatele (kmenová karta zboží - záložka 2-Vlastnosti), vygenerovaná objednávka bude zadána právě na tuto organizaci. Pokud zboží dodavatele zadaného nemá, bude objednávka vystavena na vaši (nultou) organizaci.
 • Objednávky jsou z tohoto přehledu standardně editovatelné.

Slučování karet

Tuto funkci využijete v případě, že ve vašem produktovém portfoliu jsou např. sezónní položky (kalendáře, vína, atd...). Jako příklad využijeme kalendáře.

Pokud máte pro nový rok připraven kalendář a zároveň ve zboží kalendáře, které již prodávat nebudete, ale pro výpočet je chcete použít jako historická data, k tomu slouží právě funkce Sloučit karty.

Postup: označte všechny karty, které chcete sloučit. Přes pravou myš - Inventoro - Sloučit karty se otevře okno s těmito vybranými kartami a pomocí funkce "Přenos" vyberete hlavní kartu. V přehledu Zboží a služby se (pokud v přehledu již máte tyto sloupečky přidány) zaškrtne u vámi vybrané karty "Hlavní karta" a vygenerované identifikátory se sjednotí ke všem vybraným kartám.

Pro následné objednávky potom bude použita pouze karta hlavní, ale do výpočtu budou zahrnuty i karty sloučené.