Kategorie:Správa osobních údajů

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledáníSpráva osobních údajů

Obsah popisované oblasti Správa osobních údajů je seřazen dle výchozího pořadí položek v hlavní nabídce.
Popis jednotlivých přehledů je dělen na:

  • Obecný popis přehledu - obsahuje stručný popis přehledu a jeho hlavní funkce.
  • Editor - zde jsou pro každou záložku formuláře uvedeny atributy a funkce.
  • Pás karet - výčet funkcí, které jsou v pásu karet daného přehledu.
  • Významné atributy - výčet vybraných atributů, které jsou ve formuláři, ale i v přehledu.
  • Příklady - praktické příklady týkající se daného přehledu.

V závislosti na složitosti přehledu jsou některé body vynechány.