Kategorie:Personalistika

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Mzdy - Personalistika

Obsah oblasti Personalistika je seřazen dle výchozího pořadí položek v hlavní nabídce.
Popis jednotlivých přehledů je dělen na:

  • Obecný popis přehledu - obsahuje stručný popis přehledu a jeho hlavní funkce.
  • Editor - zde jsou pro každou záložku editoru uvedeny atributy a funkce. Popis editoru je pro všechny doklady společný.
  • Pás karet - výčet funkcí, které jsou v pásu karet daného editoru a přehledu.
  • Příklady - praktické příklady týkající se daného přehledu.

V závislosti na složitosti přehledu jsou některé body vynechány.