Kategorie:Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Obchodní partneři a CRM

Modul Obchodní partneři a CRM obsahuje základní číselníky Heliosu (organizace, kontakty, kontaktní osoby), a pokud je v licenci obsaženo i CRM, tak obsahuje také přehledy týkající se CRM.

  • Organizace - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou uvedeny některé fyzické (zákazníci, dodavatelé) a veškeré právnické osoby, které je třeba evidovat a zadávat na doklady, do účetního deníku,... Základní pravidlo číselníku je: 1 organizace = 1 adresa (tzn. firma, která má tři pobočky, má 3 záznamy v číselníku organizací).
  • Obchodní případy - agenda CRM, ve které je možné evidovat složitější obchodní případy s delší průběžnou dobou mezi zahájením obchodních aktivit a konečným uzavřením smlouvy.
  • Kontaktní jednání - agenda CRM, která poskytuje informace o plánovaných i uskutečněných komunikacích se stávajícími i potenciálními obchodními partnery a o jejich výsledku.
  • Kontaktní osoby - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidovány fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci firmy, ale jsou například zaměstnanci dodavatele / odběratele,...
  • Kontakty - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidované veškeré kontakty (telefon, www, email, datová schránka,...) ze všech číselníků Heliosu (organizace, zaměstnanci, kontaktní osoby, vztah koktaktní osoby k organizaci).
  • Poptávky - agenda CRM, která slouží k evidenci přijatých poptávek a k tvorbě jednotlivých verzí nabídek k těmto poptávkám.
  • Konstanty a číselníky - přehledy se základními číselníky, které jsou využívány v jádru Heliosu (Forma úhrady, Skupiny organizací, Komunikační jazyky, PSČ, Druh činnosti...).
  • Další - v této sekci jsou souhrnné přehledy pro modul CRM (vystavené nabídky, email) a pro jádro Heliosu (vztahy kontaktních osob k organizaci).