Kategorie:Nástroje pro řízení procesů

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Nástroje pro řízení procesů

 • Workflow - umožňuje nastavit pro uživatele sled pracovních úkonů, resp. jednotlivé jemu svěřené dílčí úkoly, které má plnit.
 • Diskuze - zde jsou zobrazeny příspěvky k dokumentům, pro které je daný uživatel zařazen do účastníků diskuze, nebo kde zařazen není, ale do diskuze přispěl příspěvkem.
 • Interní komentáře - umožňuje k jakémukoli záznamu v systému HELIOS přiřazovat a zobrazovat si komentáře uživatelů. Jedná se o obdobu chatovacího nástroje.
 • Notifikace - umožňuje formou krátkých zpráv upozorňovat nebo informovat o nejrůznějších skutečnostech napříč celým systémem. Cílový adresát je notifikován buď přímo v programu (musí mít otevřený IS HELIOS Orange) nebo jinými formami.
 • Dashboard - využívá se k integraci informací z více přehledů systému HELIOS i jiných míst (například z internetu) do jednotného zobrazení. Máte možnost nastavit si zde zobrazení klíčových informace, zprávy, upozornění, poznámek apod. Dashboard je složen z tzv. widgetů, kde jeden widget zobrazuje jeden typ informací.
 • Texty prediktivní analýzy důsledků - nástroj, pomocí kterého lze na základě analýzy historických dat umožnit predikci budoucího vývoje. V případě predikce nepříznivého vývoje může navrhnout návrh opatření. Případně zobrazovat další důležité informace. Informace jsou v systému HELIOS Orange zobrazeny textovou formou ve widgetu Analytik v dashboardu.
 • Dataskop - nástroj, ve kterém lze vytvořit stromovou strukturu, do které lze sdružit informace posbírané napříč moduly. Umožňuje vytvořit pro uživatele vlastní pracovní plochu - "strom aktivit".
 • Asistent - umožňuje vytvářet a následně zobrazovat uživatelům vlastní texty asistentů, které se pak zobrazují všem, nebo pouze vybraným uživatelům ve vybraném přehledu programu Helios.
 • Automat - řetězení činností do dávky pro urychlení rutinních postupů a snížení chybovosti.
 • Další funkcionalita obsažená v tomto modulu:
  • Schvalovaní dokladů - schvalovat lze faktury přijaté, faktury vydané, nabídkové sestavy a vydané objednávky. Řešení spočívá v definici schvalovacích předpisů, jejich připojování k dokladům a v následném schvalování oprávněnými schvalovateli.
  • Schvalování docházky - je určen pro zadávání a schvalování nepřítomností zaměstnanci s přístupem do Helios Orange (Zoom), kdy každý zaměstnanec má svůj jedinečný login.
  • Evidence pošty - louží k evidenci fyzicky doručených zásilek i zpráv doručených datovou schránkou.
  • Generování faktur přijatých z došlé pošty - umožňuje generovat faktury/dobropisy přijaté z došlé pošty.
  • Skenování dokumentů - jednoduchý převod dokumentů z tištěné podoby do podoby digitální, uložení dokumentů na disk nebo do databáze a připojení k dokladu (záznamu) v Helios Orange.