Kategorie:Nástroje přizpůsobení

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Nástroje přizpůsobení (Vizualizace, Customizace)

Nástroje přizpůsobení slouží k úpravám systému HELIOS Orange tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům uživatele. Pokrývá uživatelská přizpůsobení týkající se vzhledu aplikace, ovládání, výstupů, evidence doplňkových dat, definice rozšiřujících funkcí. Nástroje přizpůsobení se skládají ze dvou modulů (vizualizace, customizace) a z přehledů, které obsahuje jádro (další):

Nástroje vizualizace:

 • Definice tiskových formulářů - vlastní tiskové výstupy, úprava stávajících výstupů
 • Uživatelské sloupce - vlastní sloupce k tabulkám v HELIOS Orange ("počítané" uživatelsky definované nebo externí)
 • Ikony - vlastní ikony v hlavní nabídce HELIOS Orange
 • Přejmenování atributů - vlastní názvy polí (sloupců tabulek)
 • Uživatelské soudečky - vlastní soudečky v hlavní nabídce Helios Orange obsahující často používané přehledy


Nástroje customizace:

 • Definované přehledy - vlastní pohledy na data, zdrojem mohou být i data mimo databázi HELIOS Orange
 • Definované vazby - vlastní vazby mezi tabulkami databáze HELIOS Orange
 • Vícenásobné vztahy - vlastní vazby mezi libovolnými přehledy HELIOS Orange včetně definovaných přehledů
 • Filtrace tabulek - filtrování dat nad tabulkou dle vlastních podmínek
 • Externí akce - vlastní funkce (přehledy, uložené procedury, plugin, program)
 • Uživatelské tabulky - vlastní tabulky systému HELIOS Orange


Další:

 • Audit akcí
 • Seznam externích doplňků
 • Texty v jiných jazycích - vlastní texty s ekvivalenty v různých jazycích
 • Skupiny nástrojů přizpůsobení - sdružení nadefinovaných přizpůsobení do logických celků
 • Uživatelské menu - export/import definic uživatelského menu