Kategorie:Helios Intelligence

Z WikiOrange
Verze z 10. 3. 2020, 18:43, kterou vytvořil Jan.zocek (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

HELIOS Intelligence

Modul HELIOS Intelligence je určen pro správu pohledů na data (sestavy, grafy, kontingenční tabulky).
Správou je myšlena možnost z jednoho místa: zobrazit, definovat práva, (roz)kopírovat, exportovat / importovat.

  • Kontingenční tabulky - seznam všech kontingenčních tabulek ze všech přehledů, na které má přihlášený uživatel právo.
  • Grafy - seznam všech grafů ze všech přehledů, na které má přihlášený uživatel právo.
  • Pokročilé grafy - seznam všech pokročilých grafů ze všech přehledů, na které má přihlášený uživatel právo.
  • Master detail - seznam všech master detailů ze všech přehledů.
  • Sestavy - seznam všech sestav ze všech přehledů s možností: hromadného (od)nastavení jako výchozí, hromadné definice práv na sestavu.
  • Definované opisy - seznam všech definovaných opisů ze všech přehledů.
  • OLAP - OLAP není v Helios Orange již podporován / udržován. V Helios Intelligence je zobrazen z důvodu zpětné kompatibility s již existujícími řešeními.