Kategorie:Firemní aktivity

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Firemní aktivity

Modul Firemní aktivity je určen pro evidenci "téměř jakýchkoliv" firemních procesů (aktivit).

  • Úvod - základní popis modulu včetně modelových příkladů použití.
  • Aktivity - jednotlivé aktivity. Aktivity mohou být řazeny do skupin - například: porada, obchodní schůzka, obchodní případ,... 1 aktivita = 1 schůzka (porada, obchodní případ).
  • Úkoly - úkol může být navázaný na jednotlivou aktivitu (úkol z porady, jednání, obchodního případu...), nebo může být samostatný (evidence vnitrofiremních úkolů bez vazby na větší celek).
  • Podklady k fakturaci - z jednotlivých úkolů je možné generovat podklady k fakturaci a následně faktury vydané.
  • Konstanty a číselníky - přehledy se základními číselníky, které jsou využívány v modulu Firemní aktivity.
  • Další - v této sekci jsou souhrnné přehledy. Přehled všech aktivit bez ohledu na kategorii. Přehled plnění úkolů, vzorů úkolů a emailů.
  • Další funkcionalita - články zabývající se jednotlivými funkcionalitami Firemních aktivit (rozšiřující modul Synchronizace s MS Outlook).