Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Kartové centrum - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID879

Kartové centrum - úvod

Modul Kartové centrum se používá především na snadnější zpracování příchozích plateb na bankovní účet, které proběhly formou platebních karet. Tento modul umožňuje pořídit doklad s jednotlivými položkami jako transakcemi a následně ho zaúčtovat. Je počítáno i s rozdělením platby transakce a poplatky banky. Banka zasílá elektronickou cestou avízo o došlých transakcích.

Kartové centrum využívají především firmy, které prodávají pravidelné služby svým zákazníkům. Např. fitcentrum má síť zákazníků, kteří si své služby platí platební kartou, kterou dostanou od této firmy, nebo běžnou kartou bankovního ústavu. Firma si o těchto zákaznících vede své záznamy (přihlašovací údaje, číslo karty apod.), v případě, že nastane chyba v transakci s kartou, je snadno dohledatelná příčina i zákazník. Modul se nehodí příliš pro společnosti, jejichž služby nebo zboží nakupují nahodilí zákazníci, o kterých nemá firma možnost zjistit mnoho informací a pak tedy např. dohledat neprůchozí platbu.


Konfigurace Kartového centra se provádí v Možnosti - Konfigurace správa systému - Banka - Záložka Kartové centrum.


KC konfig.png


Záznamy v kartovém centru nelze pořizovat ručně, pouze formou importu přes zprávy. Vznikají z vět typu 00 - úvodní věta. Záznamy lze editovat (přesněji datum případu a číslo účetní kontace) a lze je smazat.
V každém záznamu kartového centra je záložka, kde se zobrazují položky daného záznamu kartového centra.

Záznamy kartového centra

Jednotlivé záznamy kartového centra obsahují tato pole :
- formát importu karet (Podporované formáty - ČS flat, KB, ČSOB, UniCredit, Tatrabanka, Slovenská sporiteĺňa, Obecný plugin)
- datum případu
- typ avíza (p nebo a)
- číslo příjemce (pokladny, provozovny)
- pořadové číslo avíza v rámci roku
- číslo účetní kontace (přebíráno z definice zprávy)
- datum účtování
- příznak účtování
- způsob číslování účetních dokladů (přebíráno z definice zprávy)
- měna

Kartove centrum nactene zaznamy.png

Položky kartového centra

BID880

Záložka v editoru záznamu kartového centra.
Položky obsahují tato pole :
- druh věty :
21 - běžná věta detailního avíza
31 - běžná věta sumárního avíza (terminál CCS)
32 - běžná věta sumárního avíza (terminál CCS) dodatek
33 - nákup u obchodníka přes internet
- číslo příjemce (pokladny)
- číslo sumáře
- datum transakce (datum úhrady)
- číslo karty
- autorizační kód
- částka (v měně transakce)
- poplatky
- částka k úhradě
- stav (odmítnuto, přijato)
- text odmítnutí - reference - pole je plněno při importu kartového centra formátu KB
- typ karty

Kartove centrum zaznam kartoveho centra.png

Položky kartového centra stejně jako záznam nelze pořizovat ručně ani editovat, lze je smazat. Záznamy do položek kartového centra lze pořídit jen formou importu přes zprávy. Vznikají z vět typu 21, 31 a 32 - běžné věty.

Pořízení záznamu

Modul Kartové centrum zobrazí sestavu již pořízených záznamů (případně na poprvé prázdné okno). Zde přes tlačítko pravé myši zvolte nabídku Zprávy, která se následně rozbalí. Odtud vyberte Načtení zpráv. Nejdříve je třeba nadefinovat formát zprávy.

Definice zprávy

V přehledu definice zpráv lze definovat druh zprávy - Kartové centrum. Vybíráte Formát zprávy, Název zprávy, Adresu místa zdroje zpráv a další nastavení (chování zprávy je standardní).

Na záložce 6-Kartové centrum lze dále přednastavit číslo účetní kontace a způsob číslování. Způsob číslování má dvě možnosti, Dle řady účetních dokladů na DUD nebo Pořadové číslo avíza v rámci roku (uplatní se při účtování).

Možné nastavení účtování záznamu kartového centra.

Kartove centrum nastaveni kodu.png

Po vyplnění příslušných polí a stisknutí tlačítka OK se uloží nastavení zprávy. Poté stisknete na tlačítkové liště ikonu Stažení. Otevře se dialogové okno, kde vyberete příslušný soubor (avízo, soubor dodaný bankou ve formátu .txt). Zobrazí se okno o průběhu importované zprávy. Průběh generování zprávy

Kartove centrum prubeh procesu.png

Import

K importování je potřeba vybrat TXT soubor obsahující jednotlivé věty, a to: věta 00 - úvodní věta, je importována do záznamu kartového centra
importují se pole : datum případu, typ avíza, číslo příjemce a číslo avíza
věty 21, 31 a 32 - běžné věty, jsou importovány jako položky kartového centra
importují se pole :
typ 21 : číslo pokladny, číslo sumáře, datum transakce, číslo karty, autorizační kód, částka v měně
transakce, poplatky a částka k úhradě
typy 31 a 32 : číslo pokladny, částka v měně transakce, poplatky a částka k úhradě
věta 11 - běžná věta nezaúčtovaných transakcí slouží k identifikaci odmítnutých transakcí a obsahují text odmítnutí Při importu je kontrolován formát datumů a kontrolní součty na typy vět 81, 85, 86 a 87 (součtové věty). V případě chyby kontrolního součtu není import vůbec spuštěn. V případě chyby formátu datumu je import přerušen u chybové věty.

Při importu věty 00 je kontrolována neduplicita kartového centra dle rovnosti formátu importu, čísla avíza, typu avíza a čísla příjemce. Na konci importu probíhá doplnění záznamu kartového centra o přednastavené číslo účetní kontace a způsobu číslování z definice zprávy.

Odmítnuté transakce

Věty typu 21, u kterých nesouhlasí součet : částka v měně transakce + poplatky = částka k úhradě jsou označeny jako odmítnuté. Z příslušných vět typu 11, napárovaných dle čísla příjemce, čísla sumáře, čísla karty a částky v měně transakce, je dotažen text odmítnutí.

Účtování

Účtování je možno provést z přehledu kartového centra. Pro účtování je potřeba mít zadán druh kontace - Kartové centrum. Na hlavičce účetní kontace lze zadat název i DUD pro zaúčtování. Položky účetní kontace mohou mít tyto druhy řádku :
- zaúčtování s bankou
- zaúčtování s terminálem
- poplatky banky Na položkách účetní kontace lze zadat :
- číslo účtu (musí být zadáno)
- typ párovacího znaku (není, číslo karty, číslo sumáře)
- druh data (není, datum splatnosti, datum úhrady, automaticky)
- text do účta (nic, číslo karty, vlastní text, ident.příjemce, číslo sumáře)
- záporně
- sdružovat řádky (umožňuje sdružovat řádky daného druhu řádku, přístupné jen u řádků zaúčtování s bankou a poplatky banky)
- návazné údaje (zakázka, útvar, apod.) Přednastavení :
- řádek zúčtování s bankou, PZ je nastaven jako číslo sumáře a druh data Datum splatnosti
- řádek zúčtování s terminálem, PZ je nastaven jako číslo karty a druh data Datum úhrady
- poplatek banky, PZ je nastaven jako číslo "není" a druh data Není datum
- text do účta je přednastaven vždy jako identifikátor příjemce

Odmítnuté transakce se neúčtují. Sdružené účetní řádky jsou zařazeny na konec účetního dokladu. Příklad nastavení kontace kartového centra.

Kartove centrum kontace.png
Tip Pro účtování bankovního poplatku v případě kartového centra ČSOB je nutné na tomto řádku kontace nastavit položku "Záporně" na hodnotu "ANO".

Nad kartovým centrem je standardní sada akcí - Účtování, Odúčtování dokladu, Pohled do účetnictví a Zrušení příznaku účtování. Účtování provede vazbu do účetního deníku, smazání zaúčtovaného dokladu provede zároveň i jeho odúčtování.
Při účtování je :
- DUD doplněn z účetní kontace
- číslo dokladu určeno dle nastavení kartového centra (pro číslování dle pořadového čísla avíza je provedena kontrola na neduplicitu).
- prováděna kontrola na shodu čísla příjemce (pokladny) v kartovém centru a na jeho položkách
- datum splatno/úhrady je přebíráno jako datum transakce z věty 21.

Příklad editace před zaúčtováním záznamu kartového centra

Kartove centrum editace pred zauct.png


V případě, že vše proběhlo v pořádku, záznamu je přiřazen příznak účtování a datum zaúčtování.

Kartove centrum zaznam zauctovan.png

Návaznost na Bankovní výpisy a modul Fakturace

Záznamy bankovního centra lze navázat do přehledu úhrad řádků bankovního výpisu. Tuto akci je nutné provádět v přehledu řádků bankovního výpisu pomocí volby z lokální nabídky. Podrobnosti k přiřazování výpisů z Kartového centra k bankovnímu výpisu naleznete zde: Formulář bankovního výpisu - Banka - Volby místní nabídky v přehledu položek - Kartové centrum.

Upozornění Při použití akce na připojení kartového centra k řádku bankovního výpisu je do úhrad jako variabilní symbol použit atribut z položky kartového centra dle nastavení definice kartového centra.

Nastavení se provádí Kartové centrum - Definice kartového centra. Zde je možné pro každý formát nakonfigurovat, co se má jako VS doplňovat do úhrad řádků bankovního výpisu, odděleně pro úhrady a pro poplatky:
- Číslo transakce
- Číslo karty
- Číslo příjemce
- Číslo sumáře

Definice kartového centra pro jednotlivé formáty


Za obsah tohoto článku odpovídá Michaela Boukalová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail