Kapacity - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11031

Popis

Přehled zobrazuje kapacitní vytížení středisek a pracovišť jak jednotlivých požadavků předběžného plánu, tak i jejich podsestav.
Systém provede rozpad vybraného výrobku na jeho podsestavy. Každou podsestavu rozpadne na jednotlivé pracoviště a kooperace na nichž se daná podsestava zpracovává. Následně se provede výpočet kalkulační ceny u každé podsestavy na jednotlivých pracovištích a kooperacích v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Vedle kalkulační ceny je napočtena i časová náročnost podsestav na těchto pracovištích.
Výpočet tohoto přehledu se provádí funkcí Výpočet kapacit, kde základním předpokladem pro výpočet je zadání kalkulačního vzorce.


Seznam atributů

 • Kmen zboží - finál - Odkaz na vyráběný dílec ze zadání v předběžném plánu.
 • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec, z kusovníkového rozpadu finálního dílce, ke kterému se nápočet vytížení vztahuje.
 • Zadání výpočtu - Odkaz na záznam v předběžném plánu, ke kterému náleží daný napočtený záznam.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, jehož kapacity jsou vytěžovány.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci z Číselníku kooperací, jejíž kapacity jsou vytěžovány.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Počet kusů na sestavu - Celkový potřebný počet dílců k výrobě požadavku z předběžného plánu.
 • Přípravný čas strojní - TBC strojní - Celkový přímý přípravný čas strojů potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Přípravný čas obsluhy - TBC obsluhy - Celkový přímý přípravný čas obsluhy potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Přípravná mzda - TBC_KC - Přímá mzda za přípravný čas, který je potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Jednicový čas strojní - TAC strojní - Celkový přímý jednicový čas strojů potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Jednicový čas obsluhy - TAC obsluhy - Celkový přímý jednicový čas obsluhy potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Jednicová mzda - TAC_KC - Přímá mzda za jednicový čas, který je potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací čas strojní - TEC strojní - Celkový přímý ukončovací čas strojů potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací čas obsluhy - TEC obsluhy - Celkový přímý ukončovací čas obsluhy potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Ukončovací mzda - TEC_KC - Přímá mzda za ukončovací čas, který je potřebný ke zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Cena materiálu - Přímá kalkulační cena za materiál, který je potřeba pro zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti/kooperaci.
 • Cena materiálu (A/B/C) - Přímá kalkulační cena za materiál v dané kalkulační skupině materiálů, který je potřeba pro zhotovení všech kusů daného dílce na daném pracovišti/kooperaci.
 • Náklady na materiálovou režie - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii, která by vznikla při zhotovení všech kusů daného dílce na zadaném pracovišti/kooperaci.
 • Cena kooperace - Přímá kalkulační cena za danou kooperaci, kterou je zapotřebí vykonat při zhotovení všech kusů daného dílce.
 • OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady, které by vznikly při zhotovení všech kusů daného dílce.
 • Výnos z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů, které by vznikly při zhotovení všech kusů daného dílce na zadaném pracovišti/kooperaci. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Cena opotřebení nářadí - Přímá cena za opotřebení nářadí, které je potřebné k výrobě všech kusů daného dílce na daném pracovišti.
 • Čas strojní [sec/min/hod] - Přímý čas strojů potřebný k výrobě všech kusů daného dílce = TBC + TAC + TEC.
 • Čas obsluhy [sec/min/hod] - Přímý čas obsluhy potřebný k výrobě všech kusů daného dílce.
 • Mzda - Přímá mzda za celkový čas = TBC_KC + TAC_KC + TEC_KC.
 • Režie střediska - Přímá režie střediska z daného pracoviště, která by vznikla při výrobě všech kusů daného dílce.
 • Režie provozu - Přímá režie provozu ze střediska daného pracoviště, která by vznikla při výrobě všech kusů daného dílce.
 • Režie pracoviště - Přímá režie daného pracoviště, která by vznikla při výrobě všech kusů daného dílce.
 • Celkové náklady pracoviště - Přímé náklady daného pracoviště, které by vznikly při výrobě všech kusů daného dílce.
 • Celkem - Přímé náklady, které by vznikly při výrobě všech kusů daného dílce - součet všech předešlých (z tohoto seznamu) nákladů.

Funkce

Souhrnné kapacity v rámci skupiny plánu

Tato funkce provede nad všemi záznamy v tomto přehledu seskupení kapacit (kapacitního vytížení strojů) jednotlivých pracovišť v rámci skupiny plánu a porovná vypočtenou kapacitu se skutečnou (možnou) kapacitou pracoviště (zadanou v číselníku pracovišť). Pracoviště, které kapacitně nevyhovuje se v přehledu zobrazí červeně.


Seznam atributů:

 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, jehož kapacity jsou vytěžovány.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Čas strojní - Celkový potřebný čas strojů k výrobě všech kusů na daném pracovišti a v dané skupině plánu aktuálního předběžného plánu.
 • Čas obsluhy - Celkový potřebný čas obsluhy k výrobě všech kusů na daném pracovišti a v dané skupině plánu aktuálního předběžného plánu.
 • Kapacita - Celková kapacita strojů daného pracoviště pro danou skupinu plánu. Jedná se o denní kapacitu pracoviště (vypočtenou z parametrů pracoviště) vynásobenou "Počtem dnů ve skupině" (údaj z dané skupiny plánu).

Pokud skupina plánu nebyla zadaná, tak celková kapacita pracoviště nebude spočtena.

 • Konflikt - Informuje o tom, zda celkový potřebný čas překračuje napočtenou celkovou kapacitu.


Funkce:

Detailní výpis pracoviště Zobrazuje přehled všech záznamů z napočtených kapacit, z kterých byl napočten aktuální záznam ze souhrnných kapacit.


Tento způsob porovnání disponibilních a plánovaných kapacit je možné využít u firem, které mají jednoduchou výrobu (např. firma s opakující se kusovou výrobou, ne příliš složitým a měnícím se technologickým postupem, dále např. u montážních firem, apod.).

V předběžném plánu je počítán týdenní plán. Tento plán je možné rozdělit pomocí skupin na jednotlivé dny:

 • 1.den…..Pondělí
 • 2.den…..Úterý
 • 3.den…..Středa
 • 4.den…..Čtvrtek
 • 5.den…..Pátek

Počet dnů ve skupině bude 1, protože se jedná pouze o jeden den. Totéž rozdělení se může vztáhnout i např. pro měsíc, kde jsou skupiny po týdnech a počet dnů ve skupině bude 5. Tyto výpočty nezohledňují zakázky, které jsou již zadané v modulu Řízení výroby.

Oprava zadání

Potvrzením této volby je možné provést opravu položky zadané v Předběžném plánu, ke které se vztahuje aktuální záznam v přehledu. Po opravě zadání je uživatel dotázán systémem, zda si přeje provést přepočet kapacit.


Výpočet kapacit

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet (aktualizaci) kapacit (z platných dat TPV) pro všechny položky předběžného plánu.
Na začátku přepočtu program uživatele vyzve k výběru kalkulačního vzorce, podle kterého se má provést nápočet kalkulačních cen. Při tomto výpočtu nelze využít kalkulačních vzorců, které se opírají o pevnou základní kalkulaci.další