Kalkulace - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11036

Popis

Přehled zobrazuje celkovou kalkulaci položek předběžného plánu v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce včetně vypočtené časové náročnosti. Umožňuje tak získat sumární přehled o všech hlavních složkách, které tvoří výrobní náklady položek zadaných v předběžném plánu.
Výpočet tohoto přehledu se provádí funkcí Výpočet kalkulací, kde základním předpokladem pro výpočet je zadání kalkulačního vzorce.


Seznam atributů

 • Kmen zboží - Odkaz na vyráběný dílec ze zadání v předběžném plánu.
 • Zadání výpočtu - Odkaz na záznam v předběžném plánu, ke kterému náleží daná kusovníková položka.
 • Kalkulační vzorec - Odkaz na kalkulační vzorec, podle kterého byl daný záznam o kalkulaci výrobku vypočten.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Náklady celkové
  • Náklady na materiál – Celková kalkulační cena za materiály.
  • Náklady na materiál (A/B/C) – Celková kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
  • Náklady na materiálovou režie - Celková kalkulační cena za materiálovou režii.
  • Náklady na kooperaci – Celková kalkulační cena za kooperace.
  • Celkový přípravný čas strojní - Celkový přípravný čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový jednicový čas strojní - Celkový jednicový čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový ukončovací čas strojní - Celkový ukončovací čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový přípravný čas obsluhy - Celkový přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový jednicový čas obsluhy - Celkový jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Celkový ukončovací čas obsluhy - Celkový ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Náklady na přípravnou mzdu – Celkové mzdové náklady na přípravný čas.
  • Náklady na jednicovou mzdu – Celkové mzdové náklady na jednicový čas.
  • Náklady na ukončovací mzdu – Celkové mzdové náklady na ukončovací čas.
  • Režie středisek – Celková režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Režie provozu – Celková režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Režie pracoviště – Celková režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Náklady pracoviště – Celkové náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
  • OPN - Celková kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
  • Výnos z vedlejších produktů - Celková kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
  • Náklady na opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
  • Celkové náklady – Součet všech celkových nákladů.
 • Náklady přímé
  • Přímé náklady na materiálPřímá kalkulační cena za materiály.
  • Přímé náklady na materiál (A/B/C) – Přímá kalkulační cena za materiály v dané kalkulační skupině materiálů.
  • Přímé náklady na materiálová režie - Přímá kalkulační cena za materiálovou režii.
  • Přímé náklady na kooperaci – Přímá kalkulační cena za kooperace.
  • Přímý přípravný čas strojní - Celkový přímý přípravný čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý jednicový čas strojní - Celkový přímý jednicový čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý ukončovací čas strojní - Celkový přímý ukončovací čas strojů potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý přípravný čas obsluhy - Celkový přímý přípravný čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý jednicový čas obsluhy - Celkový přímý jednicový čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímý ukončovací čas obsluhy - Celkový přímý ukončovací čas obsluhy potřebný k výrobě daného dílce.
  • Přímé náklady na přípravnou mzdu – Přímé mzdové náklady na přípravný čas.
  • Přímé náklady na jednicovou mzdu – Přímé mzdové náklady na jednicový čas.
  • Přímé náklady na ukončovací mzdu – Přímé mzdové náklady na ukončovací čas.
  • Přímá režie středisek – Přímá režie středisek vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímá režie provozu – Přímá režie provozu vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímá režie pracoviště – Přímá režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operací.
  • Přímé náklady pracoviště – Přímé náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operací.
  • Přímé OPN - Přímá kalkulační cena za ostatní přímé náklady.
  • Přímé výnosy z vedlejších produktů - Přímá kalkulační cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
  • Přímé náklady na opotřebení nářadí – Přímá cena za opotřebení přípravků a nářadí.
  • Součet přímých nákladů – Součet všech přímých nákladů.
 • Jednotkové náklady - Obsahuje jednotlivé složky celkových nákladů v kalkulačním rozpadu ceny na jednu MJ evidenční.
 • Jednotkové náklady přímé - Obsahuje jednotlivé složky přímých nákladů v kalkulačním rozpadu ceny na jednu MJ evidenční.

Funkce

Oprava zadání

Potvrzením této volby je možné provést opravu položky zadané v Předběžném plánu, ke které se vztahuje aktuální záznam v přehledu. Po opravě zadání je uživatel dotázán systémem, zda si přeje provést přepočet kalkulací.


Výpočet kalkulací

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet (aktualizaci) kalkulací (z platných dat TPV) pro všechny položky předběžného plánu.
Na začátku přepočtu program uživatele vyzve k výběru kalkulačního vzorce (či skupiny vzorců), podle kterého se má provést nápočet kalkulací. Pokud vybereme hned několik vzorců, tak pro každý z těchto vzorců bude nápočet proveden a uživatel tak z jednoho místa bude moci porovnat kalkulaci výrobku, vypočtenou hned několika způsoby.


další