Kalkulační rozpad ceny v oběhu zboží - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID8

Ve výrobních modulech je celková cena dílce evidována včetně kalkulačního rozpadu. To znamená, že vedle celkové ceny výrobku je možné zjistit, jaká část z této ceny je za materiál, materiál(A/B/C), mzdy, jednotlivé režie, atd. Současně tento rozpad ceny je evidován i na skladových kartách dílců oběhu zboží (vazba "Stav skladu v kalkulačním rozpadu ceny"). Tento mechanismus mimo jiné zajistí i to, že rozpad ceny bude zachován i v případě, kdy jednotlivé polotovary jsou předávány přes mezisklad. Aby bylo možné tento rozpad ceny dostat na skladovou kartu, tak rozpad ceny se musí evidovat už na jednotlivých položkách (vazba "Kalkulační rozpad ceny") pohybových dokladů (příjemky, výdejky).


V případě příjemky, která byla generována při odvádění hotového dílce z výroby, je tento rozpad ceny automaticky vypočten. Pokud se jedná o příjemku, která nevzešla z výroby, tak je možné kalkulační rozpad ceny definovat ručně. To se provádí přímo v editoru dané položky nerealizované příjemky pomocí akce "Kalkulační rozpad ceny", která se nachází v místní nabídce tohoto editoru. Po aktivaci této funkce se zobrazí formulář se všemi složkami kalkulačního rozpadu. Zde je možné ručně stanovit každou z těchto složek.
V případě výdejky se kalkulační rozpad při realizaci dokladu napočítává automaticky poměrným způsobem ze stavu jednotlivých složek kalkulačního rozpadu ceny, který se nachází na konkrétní skladové kartě.
Pokud se jedná o storno příjmu či výdeje, tak kalkulační rozpad je při realizaci vypočten poměrným způsobem z původního pohybového dokladu.

další