Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Kódy údržby - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Kódy údržby jsou vytvořeny pro systém kontrol a údržby jednotlivých vozidel. Systém pravidelných kontrol a údržeb můžete nastavit při evidenci každého nového vozidla. V tomto případě bude systém upozorňovat na blížící se údržbu nebo kontrolu. Seznam všech varování poskytuje v přehledu vozidel akce Akutní stavy vozidel. Provedenou údržbu zanesete do databáze v deníku vozidla akcí Nová údržba/kontrola. Termín další údržby se následně posune podle nastavení systému údržby a kontrol.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Systém automatických údržeb a kontrol se odvíjí od zadání počátečního stavu vozidla. Tento stav vozidla na rozdíl od běžných kontrolních bodů nelze smazat. Dodatečně lze pouze opravovat jeho datum.


Po zvolení přehledu Konstanty a číselníky, Kódy údržby se zobrazí přehled již vytvořených druhů údržeb a kontrol. Nastavení již vytvořených údržeb můžete měnit. Změna se však projeví pouze pro vozidla evidovaná po této změně. Nastavení údržby u vozidel s původním nastavením se takto nezmění. Seznam plánovaných údržeb pro jednotlivá vozidla vidíte v aktuálním stavu vozidla. Seznam již provedených údržeb naopak vidíte v deníku vozidla.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud chcete změnit nastavení údržby u vozidla s již dříve přiřazenou údržbou, můžete tak učinit pouze v deníku příslušného vozidla. Dvojklikem na vybrané údržbě, příp. pomocí tlačítka Oprava, se otevře formulář ve kterém změníte požadované nastavení.


Pomocí tlačítka Nový se otevře jednoduchý vstupní formulář pro zadání základních údajů nové údržby.

Kód události

20-ti místné textové pole pro záznam kódu události.

Popis

Textové pole pro detailní popis prováděné údržby.

Sledovat

Pole s výběrem, ve kterém volíte, zda pro nastavovanou údržbu bude systém sledovat kilometry, motohodiny provozu, měsíce nebo dny a poté upozorní na termín další údržby nebo kontroly.

Interval

Číselné pole pro záznam délky intervalu do příštího termínu údržby. Systém automaticky nastavuje měřené jednotky podle volby Sledovat, tzn. km, motohodiny nebo měsíce.

Automaticky pro nové vozidlo

Pole s výběrem, pro která vozidla budete chtít nastavit systém automatických upozornění na údržbu. Můžete nastavit pro všechna nová vozidla, pro žádné, pouze tažné nebo pouze pro vlek.

Upozornit předem

Číselné pole pro záznam intervalu ve kterém vás systém bude upozorňovat na termín další údržby. Jednotky jsou opět nastaveny automaticky podle hodnoty v poli Sledovat, tzn. pro km a motohodiny jsou to opět km a motohodiny a pro pole měsíce jsou to dny.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud chcete využívat systém automatických upozornění na údržbu a kontroly, musíte při vyplňování stazek jednotlivých vozidel vyplňovat ujeté kilometry nebo motohodiny u přídavných zařízení.

Zobrazovat v přehledech ?

Ano … všechny události pod tímto kódem budou zobrazovány

Ne … události pod tímto kódem budou nebudou zobrazovány v deníku, alarmech apod. Tento typ nastavení volte pouze v případech, kdy chcete z nějakého důvodu příslušné údržby obsluze "zneviditelnit" (již nepoužívané údržby apod.)


další