Instalace SQL Native Client - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

SQL Native Client

Systémy Helios používají pro připojení k MS SQL technologii SQL Native Client (standardní součást instalace MS SQL Server).
Pro uživatele to znamená, že musí mít každá stanice odpovídající verzi Native Client nainstalovanou, jinak HELIOS Orange nespustí.

Instalační soubory

Pro verzi SQLNCLi existují 2 různé instalační balíčky, podle bitové verze Windows.

 • Balíčky se dají stáhnout z webu:
SQLNCLi 2012
sqlncli_x64_2012.msi  (4,9 MB) - balíček pro architekturu 64bit
sqlncli_x86_2012.msi   (3 MB) - balíček pro architekturu 32bit
 • Balíčky sqlncli 2012 se stahují v rámci udpate z webu. Jsou uloženy v adresáři aplikace na disku, v podadresáři System. Obvykle tedy v cestě:
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x64_2012.msi
C:\Program Files (x86)\Asseco Solutions\Helios\System\sqlncli_x86_2012.msi
Upozornění SQLNCLi 2012 je nadále používán i pro připojení k novějším verzím SQL (tj. MS SQL 2014, 2016 a 2017 ).

Podmínky instalace

 • Podporovaná verze SQL Native Client je 2012, pouze 32-bit a to i v 64 bitovém prostředí. Další verze Native Client na stejném PC nevadí, ale program je nebude používat.
 • Operační systém, na který se instaluje, musí být pravidelně updatován (především komponenty .NET Framework a Windows Installer).
 • Pro vlastní instalaci SQL Native Client jsou potřebná lokální administrátorská práva, běžný uživatel instalaci neprovede.
Tip Komponentu lze instalovat individuálně na každé stanici nebo využít funkcionality hromadného vzdáleného rozinstalování (Zásady Skupiny - Group Policy).
Tip Instalace Native Client pro provoz HELIOS Orange v terminálovém režimu se provádí pouze jednou. Knihovny jsou společné pro všechny profily vzdálených uživatelů.

Postup instalace

Následující obrazovky ukazují průběh instalace a nezbytná nastavení.

Tip Pokud v průběhu instalace dojde k potížím, kontaktujte hotline Helios Orange.
 • Úvodní obrazovka, pokračujte tlačítkem Next.
Úvodní obrazovka


 • Vyberte akceptaci licenčních podmínek a pokračujte.
Licenční podmínky


 • Zadejte libovolné registrační údaje, např. jméno uživatele a název firmy.
Registrace


 • Ponechte výchozí nastavení, tedy pouze výběr Client Components a pokračujte.
Výběr komponent


 • Potvrďte provedení instalace.
Potvrzení instalace


 • Potvrďte dokončení instalace.
Dokončení instalace

Kontrola provedené instalace

Po instalaci je vhodné provést kontrolu nainstalovaných komponent. Jedna z možností je ověření spuštěním HELIOS Orange. Druhá možnost je přímo ve Windows. Stiskněte Start - Nastavení - Ovládací panely - Nástroje pro správu - Zdroje dat ODBC (32-bitové). V okně vyberte záložku Ovladače. Zde nalistujte ovladače SQL Native Client 11.

 • Ve sloupci Verze musí být uvedeno 2011.xxx.
Kontrola instalace


Pokud instalace všech komponent proběhla úspěšně, proveďte nyní první spuštění systému HELIOS Orange (viz kap. První spuštění systému Helios Orange )

Za obsah tohoto článku odpovídá Jiří Doležal, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další