Instalace MS SQL Server - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Příprava instalace

Pro správné fungování systému HELIOS Orange je třeba mít zprovozněnu podporovanou verzi Microsoft SQL Serveru. Podporu jednotlivých verzí si můžete zkontrolovat v článku Minimální konfigurace.

Instalátor pro testovací verzi a bezplatnou edici Express můžete získat na stránkách společnosti Microsoft. V případě zakoupení licence získáte od prodejce odkaz ke stažení.

Po spuštění instalátoru vyberte možnost Custom, která umožňuje stažení instalačních souborů do počítače. Přednastavená je cesta C:\SQL20XX - zde můžete v případě potřeby znovu spustit instalaci pomocí souboru SETUP.exe.

Instalace

Po stažení instalačních souborů můžete přistoupit k samotné instalaci. Po otevření souboru SETUP.exe vyberte možnost New SQL Server stand-alone installation.

Instalace SQL - spuštění instalace.png


V prvním kroku instalace je třeba zadat Váš licenční klíč. U edice Express je tento krok vynechán a zobrazí se rovnou stránka s licenčními podmínkami. Po jejich odsouhlasení proběhne kontrola systému, která ověří připravenost systému na instalaci. Může být vyžadováno restartování počítače - po restartování se k instalaci můžete vrátit spuštěním souboru SETUP.exe. Rovněž se může objevit upozornění na nastavení firewallu:

Instalace SQL - upozornění na firewall.png


V případě, že budete používat SQL server na síti, je třeba zpřístupnit SQL serveru příslušné porty v nastavení firewallu. O nastavení pojednává článek na stránkách společnosti Microsoft.


Po úspěšné kontrole systému následuje výběr funkcí k instalaci. Pro fungování programu HELIOS Orange je třeba zaškrtnout položky Database Engine Services a Client Tools Connectivity.

Instalace SQL - instalované funkce.png


Na další stránce pak máte možnost zvolit název Vašeho serveru, v dalším kroku je pak třeba nastavit služby a řazení. Pro automatické spouštění nastavte služby SQL Server Database Engine a SQL Server Browser do režimu Automatic:

Instalace SQL - nastavení služeb.png


Řazení - Collation - doporučujeme pro správné fungování programu HELIOS Orange nastavit třídění Czech_CI_AS.

Instalace SQL - nastavení collation.png


Tato volba znamená, že:

  • je použita Česká znaková sada (kódová stránka Windows 1250)
  • je nastaven parametr Case Insensitive - SQL v dotazech nerozlišuje malá a VELKÁ písmena
  • je nastaven parametr Accent Sensitive - SQL v dotazech rozlišuje diakritická znaménka


Upozornění Pro korektní funkčnost systému Helios Orange doporučujeme používat totožné třídění (collation) pro vlastní SQL Server a všechny databáze systému. V případě nastavení rozdílných třídění nemůžeme vyloučit výskyt případného konfliktu třídění, který bychom mohli řešit jen v některé z následujících verzí nebo aplikací patche.


V dalším kroku instalace je třeba nastavit uživatelské přístupy na server. Pro přístup skrze systémový účet sa je potřeba nastavit Mixed Mode zvolit pro tento účet heslo. Pro možnost ověření přístupu skrze přihlášení do uživatelského účtu Windows (NT authentication) je třeba přidat současného uživatele tlačítkem Add Current User, nebo jiné uživatele pomocí tlačítka Add.

Instalace SQL - autentikace.png


V dalších krocích instalátor ověří konfiguraci a SQL Server se nainstaluje.

Service Pack

Pro SQL Server i SQL Server Express je vhodné mít nainstalován aktuální Service Pack (SP) a Cumulative Update (CU). Tyto aktualizace můžete ověřit a stáhnout na webu společnosti Microsoft.

Upozornění Bez instalace Service Pack pro SQL může být provoz systému Helios Orange problematický.

Konfigurace SQL Serveru pro síťový provoz

Po instalaci MS SQL Serveru zkontrolujte správné nastavení služeb a síťových knihoven.

Spusťte konfigurační nástroj SQL Server Configuration Manager (např. Windows zvolte Hledat, napište SQL Server Configuration Manager a potvrďte; Windows dohledají a nabídnou aplikaci ke spuštění). SQL Server Configuration Manager se nachází na těchto umístěních:

  • pro SQL Server 2017 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
  • pro SQL Server 2016 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
  • pro SQL Server 2014 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc


Sekce - SQL Server Services
Zkontrolujte a případně spusťte služby SQL Server a SQL Server Browser.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly7.jpg


Sekce - SQL Server Network Configuration – Protocols for <NazevInstance>
Povolte síťové protokoly Shared Memory, TCP/IP, případně Named Pipes.

Instalace MS SQL Server - Spolecne kapitoly8.jpg
Upozornění Veškeré změny nastavení síťových knihoven se projeví až po restartování služby SQL Server.


Windows Server – Nastavení služeb SQL do výjimek v Bráně Windows Firewall
Služby SQL Server a SQL Server Browser musí být na serveru zadány do výjimek Brány Windows Firewall, jinak nebude možné se připojit ze síťových stanic. Windows nové generace (Windows Vista a vyšší) mají Firewall s rozšířeným nastavením - u programů je třeba určit ve kterých profilech se mají výjimky uplatnit (doménová síť, privátní síť, veřejná síť).

Windows firewall.gif

Soubory služeb se obvykle nacházejí zde (implicitní hodnoty MS, je třeba ověřit aktuální stav na dané instalaci):

SQL Server Browser

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

SQL Server 2014

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2016

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2017

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe


Tip Vyčerpávající informace k nastavení služby Firewall pro MS SQL Server najdete na webu firmy Microsoft: Configuring the Windows Firewall to Allow SQL Server Access
Za obsah tohoto článku odpovídá Jiří Doležal, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

další