Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Import celních číselníků - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Do modulu Celní případy jsou dodávány číselníky celní správy ČR a zemí společného tranzitu (tj. zemí EU, ESVO a CEFTA). Tyto číselníky je třeba poměrně často aktualizovat. Prvotní načtení i průběžné aktualizace provedete v přehledu Zákony a číselníky přes pravé tlačítko myši.

Dále je možné nastavit automatické načtení aktuálních číselníku v rámci aktualizace IS Helios Orange. Nastavení provedete v menu Možnosti/Uživatelské konstanty lokální/Celní případy/Automatický import číselníků

Systém si zapamatuje naposledy zvolené/importované číselníky (na uživatele), při příštím importu se stejné volby přednabídnou a opět uloží použité.

Import celnich ciselniku - Celni pripady1.jpg


Stažení z internetu GŘC

Touto akcí spustíte funkci, která stahuje číselníky přímo z webových stránek Generálního ředitelství cel. Funkce umí sama poznat, zda-li je třeba aktuální číselníky stáhnout a pokud je třeba číselník aktualizovat, tak jej automaticky stáhne.

Import celnich ciselniku - Celni pripady2.jpg


V první fázi se ověřuje, zda-li program dokáže automaticky komunikovat s GŘC, a pokud ne, sám se pokusí zaregistrovat příslušné systémové knihovny. (Systémové knihovny jsou zjednodušeně soubory, pomocí kterých program komunikuje.)

Dále funkce prověřuje, zda-li není na webu aktuálnější číselník, než jaký byl naposled stažen. Jestliže najde novější, stáhne jej, když najde stejný, oznámí, že ke změně nedošlo. (viz předchozí obrázek.)

Upozornění Číselníky se pouze stahují/ukládají do adresáře Helios IQ/System, neimportují se hned automaticky

Pokud by funkce nedokázala automaticky registrovat příslušné knihovny, je možné je ještě zaregistrovat "ručně" a to v nabídce Možnosti, Přeregistrování knihoven DLL...

Import

Po stažení aktuálních číselníků z webu GŘC je pak třeba ještě číselníky naimportovat do programu. K tomu slouží funkce Import. Funkce Import se spouští automaticky v okamžiku, kdy byly staženy nové číselníky. Pokud je třeba Import číselníku provést ručně, lze tuto funknci spustit samostatně přes pravé tlačítko myši Import.

Nejdříve určíte disk a adresář, odkud bude probíhat import textů a dat. Dále můžete určit, zda se budou importovat všechny číselníky, nebo označit pouze ty, o které máte zájem.


Import textů a číselníků

Import celnich ciselniku - Celni pripady4.jpg


Pomocí této funkce importujete aktuální znění celních předpisů, celní číselníky, číselníky NCTS a celní sazebník.

Zrušení příznaku stahování

Tato funkce slouží pro případné smazání datumu poslední aktualizace. Toto datum si program pamatuje a porovnává ho s verzí souborů umístěných na webu GŘC. pokud je nižší než je na webu pak program stáhne celní číselníky. Pokud je vyšší pak oznamuje, že není změna a program nic z webu nestahuje. Může však nastat situace, že vznikne potřeba stáhnutí celních číselníků (např. přenesení instalace a přitom se zapomene přenést i adresář systém apod.). Tato akce se pak spustí před stažením a program číselníky stáhne.

Automatické stahování číselníků po přihlášení uživatele

Import celních číselníků - systém si zapamatuje naposledy zvolené/importované číselníky (na uživatele), při příštím importu se stejné volby přednabídnou a opět uloží použité. Kromě toho je možné vypnout automatické spouštění importu v lokálních konstantách (na uživatele).

Lokální konstanty - automatický import číselníků CS ČR

další