Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Fakturace - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10548 "Fakturace" H6229

Nabídka Doprava, Fakturace je částí systému Helios Orange, která umožňuje vytvářet tuzemské podklady k fakturaci (tzv. fakturační příkazy) na základě informací o výkonech vozidel. Informace o výkonech vozidel jsou získávány z příslušných stazek. Tyto podklady k fakturaci obsahují veškeré náležitosti daňového dokladu a je pak možné je zařazovat na standardní fakturu Helios Orange (v modulu Fakturace, Vydané faktury prostřednictvím převodu dokladů); tímto způsobem je pak možné vytvářet i hromadné faktury.

Druhou možností, zejména pokud používáte Dopravu izolovaně bez vazby na účetnictví, je tyto fakturační příkazy přímo z dopravy tisknout. Standardně se modul Doprava dodává s formulářem, který tiskne fakturační příkaz ve formě faktury.

Upozornění Je však třeba mít na paměti, že z hlediska celého ekonomického systému Helios Orange se nejedná o standardní fakturu. K vytvoření vydané faktury, kterou chcete automaticky promítnout do účetnictví v Helios Orange, je bezpodmínečně nutné využít modul Fakturace. Proto se také na fakturační příkazy z dopravy nevztahují některá nastavení, která naleznete u standardního dokladu typu vydané faktura !!!

Dotaz nebo informativní hláška Aby bylo možné vystavovat podklady k fakturaci, musí existovat v číselníku Sklady, Konstanty a číselníky, Řady dokladů jediný záznam typu Dopravní služby.

Jednotlivé fakturační příkazy se skládají z hlavičky (číslo dokladu, odběratel, datumy, celková cena...) a položek, resp. jednotlivých řádků, které reprezentují jednotlivé fakturované služby. Každá položka fakturačního příkazu obsahuje kód fakturované služby, text, množství, jednotkovou cenu a sazbu DPH.

Každý fakturační příkaz v modulu Doprava je svázán s konkrétním vozidlem a konkrétní jízdou (stazkou). Fakturační příkaz se vždy vystavuje z formuláře konkrétní stazky a může vzniknout dvojím způsobem:

  1. ruční fakturací - na záložce stazky Fakturace tlačítkem Nový zobrazíte prázdný formulář pro fakturační příkaz. Do tohoto formuláře ručně přidáte (opět prostřednictvím tlačítka Nový) položky. Pro každou položku je nutné zadat minimálně kód služby a množství,
  2. jednotkovou cenu a sazbu DPH.
  3. automatickou fakturaci - k automatické fakturaci je třeba mít naplněn číselník tzv. fakturačních předpisů. Fakturační předpis slouží jako šablona, která dopředu popisuje, jaké služby budou fakturovány (např. "km + nakládka" nebo "smluvní cena"). Podle nich je možné ve stazce označit vybrané úseky a službou Fakturovat podle předpisu. Program pak vygeneruje jednotlivé fakturační příkazy (pro každý úsek vznikne jeden příkaz). Takto vytvořené fakturační předpisy je možné na záložce stazky Fakturace ručně upravovat, tisknout apod. Podrobný postup následuje v kapitole o fakturačních předpisech.
Upozornění Všechny fakturované služby musí být popsány v číselníku služeb. Jednotkové ceny jednotlivých služeb jsou uloženy v cenících. Jeden z ceníků je standardní. Který to bude určujete v Nastavení parametrů (údaj Ceník).

V systému Helios Orange je také možné ke každému zákazníkovi přidělit jeho vlastní ceník (cenovou úroveň), a to v číselníku organizací (formulář Organizace, záložka Ceny a slevy, údaj Cenová úroveň prodej). Druhou možností je v seznamu vozidel pro každé vozidlo definovat tabulku cenových úrovní, která umožňuje nastavit přidělení ceníku pro kombinaci zákazník - vozidlo.

Přehled fakturačních příkazů

Přehled všech vystavených fakturačních příkazů, které byly dosud v dopravě vytvořeny, získáte v přehledu Doprava, Fakturace v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange.

V tomto přehledu není možné faktury vystavovat ani editovat. Opravovat faktury můžete na příslušné stazce na záložce Fakturace. Tento přehled je spíše určen pro získávání informací o tržbách z dopravy. K těmto účelům je zejména vhodné používat standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange jako je Nastav, Opis, Seskupování a exporty do Wordu či Excelu.

Popis jednotlivých částí a polí fakturačního příkazu je tedy uveden v kapitole Jízdy, kde můžete faktury vystavovat a editovat.

další