Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Fakturační vzorce - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10546 "Fakturační vzorce" H6419

Volbou Doprava, Fakturace, Fakturační vzorce v hlavním menu systému Helios Orange otevřete přehled fakturačních vzorců. V přehledu můžete využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy.

Tento číselník umožňuje definovat vzorce pro převod hodnoty jednoho nebo více údajů z úseku jízdy pod jedním názvem. Můžete si tak např. z údajů Doba nakládky a Doba vykládky, které jsou na úseku odděleny, definovat jeden vzorec Doba nakládky a vykládky jako součet výše uvedených údajů. Pokud je potřeba, můžete si ve vzorci definovat i jiné časové intervaly (např. započaté čtvrthodiny).

Upozornění Číselník fakturačních vzorců se dodává již předvyplněný. Protože vytvoření vzorce vyžaduje alespoň základní znalost jazyka SQL, doporučuje se tvorba složitějších vzorců nebo jejich úprava za asistence dodavatele systému Helios Orange.


Tlačítkem Nový v přehledu fakturačních vzorců otevřete jednoduchý vstupní formulář pro vytvoření vzorce.


Základní údaje

Kód vzorce

Textové pole pro jednoznačnou identifikaci vzorce.

Popis vzorce

Toto textové pole je určeno pro uživatelský popis vzorce, který je vidět při tvorbě fakturačního předpisu ve formuláři Položky fakturačního předpisu v poli Údaj z úseku.

SQL výraz

Textové pole pro výraz v jazyce SQL. Jeho pomocí databázový server vrací příslušnou hodnotu. Tento výraz se při automatické fakturaci vyhodnocuje z každého úseku.

Vstupní parametr pro sazbu

Vstupní parametr pro sazbu je určen pro zvláštní případy výpočtu ceny. Příkladem může být např. situace, kdy je třeba spočítat cenu za kilometry degresivním či progresivním způsobem. Při ujetých kilometrech v pásmu do 100 km mají sazbu 15 CZK/km, do 200 km sazbu 12 CZK/km a nad 200 km mají sazbu 10 CZK/km. V tomto případě se uvede v poli Vstupní parametr pro sazbu ve fakturačním vzorci KmCelkem, ve fakturačních předpisech se založí nový předpis, ve kterém se v položce naváže na příslušnou službu ze skladu služeb fakturační vzorec. Tato služba musí mít v definici ceníku příslušné cenové úrovně vybudován doplňkový ceník Sazby dle vstup.parametru, který obsahuje degresivní resp. progresivní definici ceny ve formě od, do (interval větší než "od" a menší nebo rovno "do") a sazba, pomocí které se bude počítat cena.

Výsledná cena je pak vypočítána takto: nejprve se vyhodnotí SQL výraz, jehož výsledkem je fakturované množství. Pak se z úseku získá konkrétní hodnota údaje zadaného jako Vstupní parametr pro sazbu. Tato hodnota se porovná s intervaly zadanými v doplňkovém číselníku a pokud spadá do některého intervalu, vynásobí se nalezená sazba fakturačním množstvím. Pokud hodnota nespadá do žádného intervalu, uplatní se "pevná" sazba z ceníku dané cenové úrovně.

Koeficienty

Na této záložce je možné pro speciální účely definovat hodnoty až 6-ti koeficientů. Koeficienty lze pak využít v SQL výrazech jako operandy (Koef1 až Koef6). Názvy koeficientů se definují v Nastavení parametrů na záložce Ostatní.

další